ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ-ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Υπεύθυνος/η :
ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Διεύθυνση :
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 15 - 54624
Πόλη :
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Phone :
2310262241
Θέμα
Ισολογισμός - τέλος χρήσης
Τίτλος
Εναρξη
31, Δεκ 2011
Λήξη
31, Δεκ 2011
Εισηγητές
Τίτλος

H «ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ»

διοργανώνει

 
Επίκαιρο Σεμινάριο
 
στη Θεσσαλονίκη
 
TON ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2012
 
ΜΕ ΘΕΜΑ
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ-ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
 
 
 
Εισηγητής: ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 
Λογιστής Α Τάξης - Σύμβουλος Επιχειρήσεων με μεγάλη διδακτική εμπειρία.
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Holiday Inn,

Μοναστηρίου 8, Θεσσαλονίκη

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕ 2 ΗΜΕΡΕΣ ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΩΡΕΣ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΟΥΝ
 
Αξία σεμιναρίου:  180€
 

               Υπεύθυνη Σεμιναρίου: Κατερίνα Δοντά

 
 
Δηλώσεις Συμμετοχής μέχρι 14 Δεκεμβρίου
 
Τηλ. και FAX: 2310 262241
e-mail:
gsard@otenet.gr
 
 


 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Προετοιμασία  λογαριασμών πριν το κλείσιμο 

• Αντιμετώπιση και χειρισμό ειδικών περιπτώσεων κατά το κλείσιμο π.χ. ελλείμματα και  πλεονάσματα κατά την απογραφή των αποθεμάτων,  αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε Ξένο Νόμισμα,  προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων κ.λπ.
• Απογραφή – Αποτίμηση
• Λογιστική – Φορολογική αντιμετώπιση αποσβέσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων, λογιστικές εγγραφές
• Λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης αγορών, δαπανών, πωλήσεων. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού και Παθητικού

• Εγγραφές καταβολής μισθών σε εταίρους Ε.Π.Ε. ή μελών Δ.Σ. Α.Ε.

• Φορολογική αναμόρφωση δαπανών (μη εκπιπτόμενες δαπάνες)

• Εγγραφές μεταφοράς υπολοίπου λογαριασμών Φ.Π.Α. στο λογαριασμό απόδοσης εκκαθάρισης.
• Κατάρτιση του λογαριασμού «Γενικής Εκμετάλλευσης» (Λ. 80)
• Προσδιορισμός μικτών και καθαρών αποτελεσμάτων (Κερδών – Ζημιών) χρήσης.

• Φορολογία κερδών Εταιριών (Ο.Ε.,Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. κλπ, για τη χρήση  2011 .    
• Σχηματισμός αποθεματικών καταστατικού

•  Σύνταξη Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Εταιριών
•Σύνταξη Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων χρήσεων, Λογαριασμών  Εκμεταλλεύσεων & Διάθεση Αποτελεσμάτων
• Πρακτικά  Α.Ε. & Ε.Π.Ε.

•Προσάρτημα

•Ειδικοί Αριθμοδείκτες για την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων

Files
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο