ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ. ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ. 

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
PwC's Academy - PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε, Κέντρου δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1
Υπεύθυνος/η :
Αριστείδης Πανολαρίδης, Αγγελική Κοργιοπούλου
Διεύθυνση :
Λεωφόρος Κηφισίας 260 και Κόδρου
Πόλη :
Χαλάνδρι 15232
Phone :
210-6874790
Θέμα
Εταιρική Διακυβέρνηση
Τίτλος
Εναρξη
14, Μαϊ 2010
Λήξη
15, Μαϊ 2010
Εισηγητές
Τίτλος

Σεμινάριο Βασιλεία ΙΙ

Απευθύνεται σε Στελέχη Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στελέχη Τραπεζών και σε όσους ασχολούνται στον Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό τομέα.
 
Στόχος του σεμιναρίου είναι:
  • Να περιγράψει το ρυθμιστικό πλαίσιο που διαμορφώνεται με βάση τη συνθήκη της Επιτροπής της Βασιλείας και να προβάλει τους προβληματισμούς και επιπτώσεις σε Χρηματοοικονομικά & Τραπεζικά Ιδρύματα.
  • Πέρα από την παρουσίαση, το σεμινάριο φιλοδοξεί να χρησιμοποιήσει το θέμα της Βασιλείας ΙΙ, ώς βάση για διάλογο και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων σχετικά με τη διαχείρηση κινδύνου των ελληνικών τραπεζών.
Διάρκεια σεμιναρίου: 12 ώρες 
 
Περίοδος: 
  • Παρασκευή, 14 Μαίου 2010 (4 ώρες, Από 17 00 έως 21 00 ) και
  • Σάββατο, 15 Μαίου 2010 (8 ώρες, Από 08.30 έως 16.30)
Κόστος συμμετοχής: 400 €
 
Εισηγητής: Μάνος Τερζής, Ανώτερο Στέλεχος Τραπέζης.
Ο Μάνος Τερζής διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τραπεζικό χώρο σε θέματα επενδυτικής τραπεζικής σε Γαλλία και Λουξεμβούργο. Εξειδικεύται στην διαχείριση κινδύνων και έχει εργαστεί για μεγάλους διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Εχει σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο Χρηματοοικονομικό Μάνατζμεντ και τη Διαχείρηση Κινδύνων σε Στρασβούργο και Παρίσι.
 
Ύλη του σεμιναρίου:
Το σεμινάριο καλύπτει τα ακόλουθα σημεία :
 
Εισαγωγικά - Χρονοδιάγραμμα
- Η Δομή, ο ρόλος και το έργο της Επιτροπής της Βασιλείας
- Η αναγκαιότητα για την ύπαρξη ενός ρυθμιστικού πλαισίου στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα 
- Από τη Βασιλεία Ι στη Βασιλεία ΙΙ. (Πώς εξελίχθηκαν οι ρυθμιστικές παρεμβάσεις στο Τραπεζικό Σύστημα)
 
Η Συνθήκη της Βασιλείας ΙΙ
-Περιγραφή του νέου ρυθμιστικού πλαισίου της Επιτροπής της Βασιλείας (ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ)
-Οι 3 Πυλώνες, ο ρόλος τους και οι αλληλεπιδράσεις τους (φιλοσοφία και πλαίσιο δραστηριοποίησης)
-Συμβατότητα με την Βασιλεία ΙΙ (τα στάδια που ακολουθούνται)
 
Πυλώνας I:
-Υπολογισμός των Ελάχιστων Κεφαλαιακών Απαιτήσεων για τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα
-Ο Πιστωτικός Κίνδυνος και τι αλλάζει (μεθοδολογίες και σταθμίσεις)
-Ο Κίνδυνος Αγοράς
-Ο Λειτουργικός Κίνδυνος (ορισμός και μεθολογίες μέτρησης)
-Η Τιτλοποίηση Απαιτήσεων και η μείωση του κινδύνου
 
Πυλώνας ΙΙ:
-Η εποπτεία των τραπεζών και ο ρόλος των εποπτικών αρχών
-Οι βασικές αρχές του Πυλώνα ΙΙ
-Σύστημα Εσωτερικής Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας
-Εποπτικές Αρχές
 
Πυλώνας III:
-Πειθαρχία της αγοράς
-Βασικές έννοιες του Πυλώνα ΙΙΙ
-Διαφάνεια και υποχρεώσεις κοινοποίησης πληροφοριών και μεθόδων
-Κανόνες Συμμόρφωσης Τραπεζών

Οι επιπτώσεις της Συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ

Βασιλεία ΙΙ και Αμοιβαία Κεφάλαια

Πρακτικές Εφαρμογές και Προβληματισμοί

 

Συμπεράσματα

 
Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να μην μείνει σε μια στεγνή και απρόσωπη παρουσίαση, αλλά να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για διάλογο και ανταλλαγή απόψεων, μεταξύ των συμμετεχόντων, έχοντας σαν αφορμή τα επιμέρους θέματα της παρουσίασης και την πρακτική εφαρμογής τους.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο της PricewaterhouseCoopers επί της οδού Ζαλοκώστα 42, ΧαλάνδριΠληροφορίες/Δηλώσεις Συμμετοχής:

Αγγέλικα Κοργιοπούλου (Email: [email protected])

 

 

Αγγελική Δρεστίλλα (Email: [email protected])

 

Τηλ: 210-6899000,

φαξ: 210-6846855, 210-6874444

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45)

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο