Αναζήτηση Σεμιναρίων: Χριστοδούλου ΝικόλαςPrice
  1. 21 Jun 2019

    ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - XBRL

    PRO SEMINARS ΑΘΗΝΑ, IFRS Learning & Assessment Programme by ICAEW

  2. 20 Sep 2019

    ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - XBRL

    PRO SEMINARS ΘΕΣΣ, IFRS Learning & Assessment Programme by ICAEW

Up
Close
Close
Κλείσιμο