Αναζήτηση Σεμιναρίων: Εισηγητές FCCA AIA ACA ACCA CFAPrice
 1. 05 Jul 2019

  Επαγγελματικοί Τίτλοι (ACCA CFA CIA Διπλώματα )

  ALTIUM TRAINING: ACCA | Strategic Business Leader (SBL)

 2. 13 Sep 2019

  Λογιστική Γενικά

  ALTIUM TRAINING: ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) UK

 3. 13 Sep 2019

  Λογιστική Γενικά

  ALTIUM TRAINING: Diploma in Accounting & Finance - 9 ACCA Exemptions even within a year

 4. 13 Sep 2019

  Επαγγελματικοί Τίτλοι (ACCA CFA CIA Διπλώματα )

  ALTIUM TRAINING: ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) UK

 5. 13 Sep 2019

  Επαγγελματικοί Τίτλοι (ACCA CFA CIA Διπλώματα )

  ALTIUM TRAINING: Diploma in Accounting & Finance - 9 ACCA Exemptions even within a year

 6. 13 Sep 2019

  Επαγγελματικοί Τίτλοι (ACCA CFA CIA Διπλώματα )

  ALTIUM TRAINING: ACCA | Management Accounting (MA)

 7. 13 Sep 2019

  Επαγγελματικοί Τίτλοι (ACCA CFA CIA Διπλώματα )

  ALTIUM TRAINING: ACCA | Financial Accounting (FA)

 8. 13 Sep 2019

  Επαγγελματικοί Τίτλοι (ACCA CFA CIA Διπλώματα )

  ALTIUM TRAINING: ACCA | Financial Reporting (FR)

 9. 13 Sep 2019

  Επαγγελματικοί Τίτλοι (ACCA CFA CIA Διπλώματα )

  ALTIUM TRAINING: ACCA | Strategic Business Reporting (SBR)

 10. 13 Sep 2019

  Επαγγελματικοί Τίτλοι (ACCA CFA CIA Διπλώματα )

  ALTIUM TRAINING: Diploma in Accounting & Finance (Management Accounting and Financing Needs)

 11. 13 Sep 2019

  Επαγγελματικοί Τίτλοι (ACCA CFA CIA Διπλώματα )

  ALTIUM TRAINING: Diploma in Accounting & Finance (Principles of Accounting and Finance)

 12. 13 Sep 2019

  Επαγγελματικοί Τίτλοι (ACCA CFA CIA Διπλώματα )

  ALTIUM TRAINING: Diploma in Accounting & Finance (Financial Reporting)

 13. 16 Sep 2019

  Χρηματοοικονομικά - προυπολογισμοί

  ALTIUM TRAINING: Diploma in Corporate Finance (CF)

 14. 18 Sep 2019

  Επαγγελματικοί Τίτλοι (ACCA CFA CIA Διπλώματα )

  ALTIUM TRAINING: ACCA | Performance Management (PM)

 15. 18 Sep 2019

  Επαγγελματικοί Τίτλοι (ACCA CFA CIA Διπλώματα )

  ALTIUM TRAINING: Diploma in Accounting & Finance (Advanced Management Accounting)

 16. 20 Sep 2019

  Επαγγελματικοί Τίτλοι (ACCA CFA CIA Διπλώματα )

  ALTIUM TRAINING: ACCA | Advanced Financial Management (AFM)

 17. 21 Sep 2019

  Επαγγελματικοί Τίτλοι (ACCA CFA CIA Διπλώματα )

  ALTIUM TRAINING: ACCA | Audit and Assurance (AA)

 18. 21 Sep 2019

  Επαγγελματικοί Τίτλοι (ACCA CFA CIA Διπλώματα )

  ALTIUM TRAINING: ACCA | Advanced Performance Management (APM)

 19. 21 Sep 2019

  Επαγγελματικοί Τίτλοι (ACCA CFA CIA Διπλώματα )

  ALTIUM TRAINING: ACCA | Advanced Audit and Assurance (AAA)

 20. 21 Sep 2019

  Επαγγελματικοί Τίτλοι (ACCA CFA CIA Διπλώματα )

  ALTIUM TRAINING: Diploma in Accounting & Finance (Auditing in Practice)

 21. 23 Sep 2019

  Επαγγελματικοί Τίτλοι (ACCA CFA CIA Διπλώματα )

  ALTIUM TRAINING: ACA by the Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)

 22. 23 Sep 2019

  Λογιστική Γενικά

  ALTIUM TRAINING: ACA by the Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)

 23. 27 Sep 2019

  Επαγγελματικοί Τίτλοι (ACCA CFA CIA Διπλώματα )

  ALTIUM TRAINING: ACCA | Financial Management (FM)

 24. 13 Nov 2019

  Χρηματοοικονομικά - προυπολογισμοί

  ALTIUM TRAINING: Chartered Financial Analyst - CFA, USA_Level I

Up
Close
Close
Κλείσιμο