Αναζήτηση Σεμιναρίων: Αφράτης ΆγγελοςPrice
 1. 01 Jul 2019

  Ταμειακές ροές

  PwC's Academy - Cash Flow Statements

 2. 02 Jul 2019

  ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - XBRL

  PwC's Academy - IFRS Update

 3. 06 Sep 2019

  ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - XBRL

  ALTIUM TRAINING: Diploma in IFRS by the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) UK

 4. 06 Sep 2019

  ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - XBRL

  ALTIUM TRAINING: Diploma in IFRS by the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) UK

 5. 11 Sep 2019

  Επαγγελματικοί Τίτλοι (ACCA CFA CIA Διπλώματα )

  ALTIUM TRAINING: Πιστοποίηση στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ/ΔΛΠ) απο το ICAEW

 6. 11 Sep 2019

  ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - XBRL

  ALTIUM TRAINING: Πιστοποίηση στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ/ΔΛΠ) απο το ICAEW

 7. 13 Sep 2019

  Λογιστική Γενικά

  ALTIUM TRAINING: ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) UK

 8. 13 Sep 2019

  Επαγγελματικοί Τίτλοι (ACCA CFA CIA Διπλώματα )

  ALTIUM TRAINING: ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) UK

 9. 13 Sep 2019

  Επαγγελματικοί Τίτλοι (ACCA CFA CIA Διπλώματα )

  ALTIUM TRAINING: Diploma in Accounting & Finance - 9 ACCA Exemptions even within a year

Up
Close
Close
Κλείσιμο