Αναζήτηση ΣεμιναρίωνPrice
 1. 18 Jun 2019

  Διαχείριση πληροφοριών - μάρκετινγκ και έρευνα αγοράς

  PwC's Academy - Advanced Business Analytics

 2. 18 Jun 2019

  EXCEL - WORD - OFFICE ΓΕΝΙΚΑ

  PwC's Academy - Business Applications with MS Excel

 3. 01 Jul 2019

  Ταμειακές ροές

  PwC's Academy - Cash Flow Statements

 4. 02 Jul 2019

  ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - XBRL

  PwC's Academy - IFRS Update

 5. 02 Jul 2019

  Ανώνυμες εταρίες

  PwC's Academy - Νέος Νόμος για τις Ανώνυμες Εταιρίες

 6. 25 Sep 2019

  Φορολογικό Δίκαιο

  PwC's Academy - Ελληνική Φορολογία - 22η Διοργάνωση Περιόδου 2019 -2020

 7. 01 Oct 2019

  Ναυτιλιακή Λογιστική

  PwC's Academy - Ναυτιλιακή Λογιστική σύμφωνα με τα IFRS (ΔΠΧΑ) - 23η συνεχής διοργάνωση

 8. 01 Oct 2019

  Λογιστική Γενικά

  PwC's Academy - Απαραίτητες Γνώσεις Λογιστικής

 9. 08 Oct 2019

  Management

  PwC's Academy - Project Management

Up
Close
Close
Κλείσιμο