Αναζήτηση Σεμιναρίων



Price
 1. 06 Sep 2019

  ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - XBRL

  ALTIUM TRAINING: Diploma in IFRS by the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) UK

 2. 06 Sep 2019

  ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - XBRL

  ALTIUM TRAINING: Diploma in IFRS by the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) UK

 3. 11 Sep 2019

  Επαγγελματικοί Τίτλοι (ACCA CFA CIA Διπλώματα )

  ALTIUM TRAINING: Πιστοποίηση στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ/ΔΛΠ) απο το ICAEW

 4. 11 Sep 2019

  ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - XBRL

  ALTIUM TRAINING: Πιστοποίηση στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ/ΔΛΠ) απο το ICAEW

 5. 13 Sep 2019

  Λογιστική Γενικά

  ALTIUM TRAINING: ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) UK

 6. 13 Sep 2019

  Λογιστική Γενικά

  ALTIUM TRAINING: Diploma in Accounting & Finance - 9 ACCA Exemptions even within a year

 7. 13 Sep 2019

  Επαγγελματικοί Τίτλοι (ACCA CFA CIA Διπλώματα )

  ALTIUM TRAINING: ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) UK

 8. 13 Sep 2019

  Επαγγελματικοί Τίτλοι (ACCA CFA CIA Διπλώματα )

  ALTIUM TRAINING: Diploma in Accounting & Finance - 9 ACCA Exemptions even within a year

 9. 13 Sep 2019

  Επαγγελματικοί Τίτλοι (ACCA CFA CIA Διπλώματα )

  ALTIUM TRAINING: ACCA | Management Accounting (MA)

 10. 13 Sep 2019

  Επαγγελματικοί Τίτλοι (ACCA CFA CIA Διπλώματα )

  ALTIUM TRAINING: ACCA | Financial Accounting (FA)

 11. 13 Sep 2019

  Επαγγελματικοί Τίτλοι (ACCA CFA CIA Διπλώματα )

  ALTIUM TRAINING: ACCA | Financial Reporting (FR)

 12. 13 Sep 2019

  Επαγγελματικοί Τίτλοι (ACCA CFA CIA Διπλώματα )

  ALTIUM TRAINING: ACCA | Strategic Business Reporting (SBR)

 13. 13 Sep 2019

  Επαγγελματικοί Τίτλοι (ACCA CFA CIA Διπλώματα )

  ALTIUM TRAINING: Diploma in Accounting & Finance (Management Accounting and Financing Needs)

 14. 13 Sep 2019

  Επαγγελματικοί Τίτλοι (ACCA CFA CIA Διπλώματα )

  ALTIUM TRAINING: Diploma in Accounting & Finance (Principles of Accounting and Finance)

 15. 13 Sep 2019

  Επαγγελματικοί Τίτλοι (ACCA CFA CIA Διπλώματα )

  ALTIUM TRAINING: Diploma in Accounting & Finance (Financial Reporting)

 16. 16 Sep 2019

  Χρηματοοικονομικά - προυπολογισμοί

  ALTIUM TRAINING: Diploma in Corporate Finance (CF)

 17. 18 Sep 2019

  Επαγγελματικοί Τίτλοι (ACCA CFA CIA Διπλώματα )

  ALTIUM TRAINING: ACCA | Performance Management (PM)

 18. 18 Sep 2019

  Επαγγελματικοί Τίτλοι (ACCA CFA CIA Διπλώματα )

  ALTIUM TRAINING: Diploma in Accounting & Finance (Advanced Management Accounting)

 19. 20 Sep 2019

  Επαγγελματικοί Τίτλοι (ACCA CFA CIA Διπλώματα )

  ALTIUM TRAINING: ACCA | Advanced Financial Management (AFM)

 20. 21 Sep 2019

  Επαγγελματικοί Τίτλοι (ACCA CFA CIA Διπλώματα )

  ALTIUM TRAINING: ACCA | Audit and Assurance (AA)

 21. 21 Sep 2019

  Επαγγελματικοί Τίτλοι (ACCA CFA CIA Διπλώματα )

  ALTIUM TRAINING: ACCA | Advanced Performance Management (APM)

 22. 21 Sep 2019

  Επαγγελματικοί Τίτλοι (ACCA CFA CIA Διπλώματα )

  ALTIUM TRAINING: ACCA | Advanced Audit and Assurance (AAA)

 23. 21 Sep 2019

  Επαγγελματικοί Τίτλοι (ACCA CFA CIA Διπλώματα )

  ALTIUM TRAINING: Diploma in Accounting & Finance (Auditing in Practice)

 24. 23 Sep 2019

  Επαγγελματικοί Τίτλοι (ACCA CFA CIA Διπλώματα )

  ALTIUM TRAINING: ACA by the Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)

 25. 23 Sep 2019

  Λογιστική Γενικά

  ALTIUM TRAINING: ACA by the Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)

 26. 27 Sep 2019

  Επαγγελματικοί Τίτλοι (ACCA CFA CIA Διπλώματα )

  ALTIUM TRAINING: ACCA | Financial Management (FM)

 27. 05 Oct 2019

  Διεθνής Φορολογία

  ALTIUM TRAINING: Advanced Diploma in Principles of International Taxation (A.D.I.T.)

 28. 05 Oct 2019

  Επαγγελματικοί Τίτλοι (ACCA CFA CIA Διπλώματα )

  ALTIUM TRAINING: Advanced Diploma in Principles of Internatioanal Taxation (A.D.I.T.)

 29. 05 Oct 2019

  Διεθνής Φορολογία

  ALTIUM TRAINING: Advanced Diploma in Principles of International Taxation (A.D.I.T.)

 30. 18 Oct 2019

  MARKETING - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

  ALTIUM TRAINING: CIM Level 6 Diploma in Professional Digital Marketing

 31. 13 Nov 2019

  Χρηματοοικονομικά - προυπολογισμοί

  ALTIUM TRAINING: Chartered Financial Analyst - CFA, USA_Level I

Up
Close
Close
Κλείσιμο