Αναζήτηση Σεμιναρίων: Μακροχρόνια ΣεμινάριαPrice
 1. 21 Jun 2019

  ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - XBRL

  PRO SEMINARS ΑΘΗΝΑ, IFRS Learning & Assessment Programme by ICAEW

 2. 06 Sep 2019

  ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - XBRL

  ALTIUM TRAINING: Diploma in IFRS by the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) UK

 3. 06 Sep 2019

  ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - XBRL

  ALTIUM TRAINING: Diploma in IFRS by the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) UK

 4. 13 Sep 2019

  Λογιστική Γενικά

  ALTIUM TRAINING: ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) UK

 5. 13 Sep 2019

  Λογιστική Γενικά

  ALTIUM TRAINING: Diploma in Accounting & Finance - 9 ACCA Exemptions even within a year

 6. 20 Sep 2019

  ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - XBRL

  PRO SEMINARS ΘΕΣΣ, IFRS Learning & Assessment Programme by ICAEW

 7. 23 Sep 2019

  Επαγγελματικοί Τίτλοι (ACCA CFA CIA Διπλώματα )

  ALTIUM TRAINING: ACA by the Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)

 8. 23 Sep 2019

  Λογιστική Γενικά

  ALTIUM TRAINING: ACA by the Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)

 9. 25 Sep 2019

  Φορολογικό Δίκαιο

  PwC's Academy - Ελληνική Φορολογία - 22η Διοργάνωση Περιόδου 2019 -2020

 10. 01 Oct 2019

  Ναυτιλιακή Λογιστική

  PwC's Academy - Ναυτιλιακή Λογιστική σύμφωνα με τα IFRS (ΔΠΧΑ) - 23η συνεχής διοργάνωση

 11. 05 Oct 2019

  Διεθνής Φορολογία

  ALTIUM TRAINING: Advanced Diploma in Principles of International Taxation (A.D.I.T.)

 12. 08 Oct 2019

  Management

  PwC's Academy - Project Management

 13. 18 Oct 2019

  MARKETING - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

  ALTIUM TRAINING: CIM Level 6 Diploma in Professional Digital Marketing

 14. 08 Nov 2019

  Χρηματοοικονομικά - προυπολογισμοί

  PRO SEMINARS ΘΕΣΣ, Κοστολογηση & ληψη αποφασεων

 15. 13 Nov 2019

  Χρηματοοικονομικά - προυπολογισμοί

  ALTIUM TRAINING: Chartered Financial Analyst - CFA, USA_Level I

Up
Close
Close
Κλείσιμο