Power-Tax-Training: Σεμιναριο Λογιστικης για μη ειδικους - Στοιχειωδη οικονομικα - Βασικες Λογιστικες / Οικονομικες Αρχες - Αριθμοδεικτες - Αναλυση Ισολογισμων - Β6 | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Power-Tax-Training: Σεμιναριο Λογιστικης για μη ειδικους - Στοιχειωδη οικονομικα - Βασικες Λογιστικες / Οικονομικες Αρχες - Αριθμοδεικτες - Αναλυση Ισολογισμων - Β6

https://www.power-tax-training.gr/seminaria-logistikhw-gia-mh-eidikous/

 

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Power Tax Training
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 


ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Απευθύνεται σε Στελέχη Επιχειρήσεων και σε άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις της Λογιστικής Τεχνικής, αλλά και σε όσους επιθυμούν να έχουν καθημερινή επαφή στο χώρο εργασίας τους με Θέματα της Ευρύτερης Λογιστικής.

ΣΚΟΠΟΣ

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην παρουσίαση και ανάλυση των Βασικών Λογιστικών Εννοιών και Αρχών καθώς επίσης και την εξοικείωση των συμμετεχόντων με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τη λειτουργία του Λογιστηρίου όπως οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, η Μισθοδοσία κ.λπ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρόποι Παρακολούθησης Σεμιναρίου
1. Φυσική Παρουσία στην Αθήνα στις εγκαταστάσεις του Power Tax Training
ή
2. Live E-Learning

Βασικές Λογιστικές Αρχές
- Παρουσίαση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου
- Λογαριασμοί Ενεργητικού, Παθητικού, Εσόδων και Εξόδων
- Προετοιμασία Οικονομικών Καταστάσεων
- Απογραφή και Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων
- Μισθοδοσία
- Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων
- Αποτελέσματα Χρήσης και Πίνακας Διανομής Κερδών
- Πρακτική Άσκηση των Συμμετεχόντων στις Εισηγούμενες Ενότητες σε Συνθήκες Λειτουργίας και σε Περιβάλλον Λογιστηρίου

Καθημερινότητα σε ένα λογιστήριο
-Ποια είναι η βάση της καταγραφής οικονομικών συναλλαγών;
-Γιατί χρεώνει κάποια λογιστικά βιβλία του και άλλα πιστωτικά;
-Γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι είναι το περιουσιακό στοιχείο; Εγγραφή 
-Υποχρεώσεων; Εγγραφές Εξόδων; Εγγραφές εισόδων;
-Πώς μπορούμε να έχουμε έλεγχο των πιστωτών ;
-Τι είναι μια διαδρομή του ελέγχου;
-Ποιος είναι ο σκοπός των διορθώσεων σε σχέση με Προπληρωμές; Δεδουλευμένα; 
-Αποσβέσεις Προβλέψεις; Χρηματιστήριο Προβλέψεις; Πρόβλεψη επισφαλών χρεών;
-Που προσκομίζουμε ένα Ισοζύγιο; γιατί είναι τόσο σημαντικό; πώς θα εξασφαλιστεί η πλήρης και ακριβής;
-Τι είναι οι πωλήσεις; Κόστος πωλήσεων; Λειτουργικό κόστος; Κέρδος;
-Πού θα δείτε το κόστος απόσβεσης; Φόρος; Μερίσματα;
-Τι είναι πάγια περιουσιακά στοιχεία; Κυκλοφορούν Ενεργητικό; Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις; Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις;
-Ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων; Χρεώστες; Προκαταβολές; Οι πιστωτές; Δεδουλευμένα; Προβλέψεις;
-Καθαρή Αξία Ενεργητικού;

Βασικές Οικονομικές Έννοιες
-Κεφάλαιο κίνησης, τι είναι και πως υπολογίζεται
-Τι είναι το Factoring και πότε συμφέρει η επιλογή του
-Προϋπολογισμός, απολογισμός τι είναι πως υπολογίζονται
-Δάνεια, βραχυπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα κλπ
-Πότε συμφέρει το leasing, πότε ο Δανεισμός και πότε το Factoring
-Μείωση του Κόστους αγορών με Reverse Factoring
-Τεχνικές Αξιολόγησης των Επενδυτικών αποφάσεων
-Τεχνική ανάλυση των ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ - ΡΟΩΝ της επιχείρησης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
-Ανάπτυξη της Δομής και του περιεχομένου των Ισολογισμών
-Πως λειτουργούν οι λογαριασμοί Ενεργητικού, Παθητικού και Καθαρής Θέσης
-Ερμηνεία της Ισότητας Ενεργητικό = Παθητικό
-Υπολογισμός της αξίας της Επιχείρησης
-Υπολογισμός ρευστότητας, καθώς κα στην Βιωσιμότητας της επιχείρησης
-Πρακτικές Εφαρμογές με ανάλυση των ανωτέρω

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
-Ανάπτυξη των Αριθμοδεικτών Οικονομική απόδοσης
-Ανάπτυξη των Αριθμοδεικτών Βιωσιμότητας
-Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας υγιούς Επιχείρησης, τεχνικές και μέθοδοι εντοπισμού
-Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας Προβληματικής Επιχείρησης, τεχνικές και μέθοδοι εντοπισμού
-Τι είναι και πως υπολογίζεται το Νεκρό Σημείο
-Τεχνικές - Μέθοδοι εντοπισμού μείωσης κόστους

Μετά το σεμινάριο:
- θα είστε σε θέση να κατανοείτε την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, ισολογισμούς και πολλές άλλες
οικονομικές εκθέσεις
- θα είστε σε θέση να μιλάτε τη γλώσσα των λογιστών, και να καταλαβαίνετε όταν οι λογιστές προσπαθούν να σας πουν κάτι
- θα παίρνετε καλύτερες αποφάσεις, συνειδητοποιώντας πλήρως την επίδραση που έχουν σχετικά με τη ροή κερδών και των ταμειακών του οργανισμού σας.

Στη διάρκεια του σεμιναρίου, θα παρουσιαστούν πρακτικές μελέτες επί συγκεκριμένων παραδειγμάτων των ενοτήτων του προγράμματος από τους εισηγητές με στόχο την αφομοίωση του 100% του προγράμματος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διάρκεια: 10 μαθήματα (40 ώρες)

Αρχική Τιμή Σεμιναρίου:………………..700,00 €
Νέα τελική Τιμή:……………………………600,00 €, Συνολικές ώρες σεμιναρίου 40 ώρες
Τιμή με εφάπαξ καταβολή:……………490,00 €

* Ευκολίες πληρωμής, με δόσεις στο Κέντρο μας. Έως & 6 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας.

Το Power-Tax-Training είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας.

• Πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει έως και το νόμο 4172/2013 και θα συμπεριλάβει στην ύλη του και όλους τους λογιστικούς ή φορολογικούς νόμους που θα ψηφιστούν έως και τον Ιούνιο του 2019.
• Kαθηγητές με πολυετή εμπειρία.
• Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό: 6 φυλλάδια, περίπου 350 σελίδων, πλήρως ενημερωμένο με όλες τις τελευταίες αλλαγές.
• Τμήματα ολιγομελή με προσωπικόυπολογιστή για τον κάθε σπουδαστή.
• Βεβαίωση σπουδών σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας μας από τον ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείο Παιδείας (Α/21666-ΦΕΚ.3145/27.11.2012).
• Δωρεάν χορήγηση του "ERP" της Softone για ένα χρόνο σε όλους τους αποφοίτους μας μέσω της τεχνολογίας SAAS. Το πρόγραμμα πιστοποιείται από την Softone.
• Τα σεμινάρια είναι επιδοτούμενα 100%. ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.
• Όλα τα σεμινάρια διατίθενται και μέσω e-learning σε όλη την Ελλάδα.