Power-Tax-Training: Σεμιναριο Cash Flow Προϋπολογισμοι - Μηνιαια, Τριμηνιαια, Ετησια Αποτελεσματα - Μειωση Κοστους Λειτουργιας - Γ4 | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Power-Tax-Training: Σεμιναριο Cash Flow Προϋπολογισμοι - Μηνιαια, Τριμηνιαια, Ετησια Αποτελεσματα - Μειωση Κοστους Λειτουργιας - Γ4

https://www.power-tax-training.gr/seminaria-cash-fow-pnl/ 


 

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Power Tax Training
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 Τρόποι Παρακολούθησης Σεμιναρίου
1. Φυσική Παρουσία στην Αθήνα στις εγκαταστάσεις του Power Tax Training
ή
2. Live E-Learning

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ανάλυση και ανάπτυξη της στρατηγικής σημασίας της ύπαρξης του προϋπολογισμού σε μια επιχείρηση. Η έγκαιρη πρόβλεψη αποτρέπει το πρόβλημα πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις και είναι πλέον αργά για την επιχείρηση. Τεχνική πρόβλεψης των εσόδων και εξόδων με τα πλέον κατάλληλα εργαλεία που έχουμε αναπτύξει με εφαρμογές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Σχεδιασμός και μεθοδολογία του προϋπολογισμού
Απαραίτητα στοιχεία για τη επιτυχή πρόβλεψη των προϋπολογιμσων
Στοχοθέτηση των πωλήσεων ανά κατηγορία προϊόντος και ανά κωδικό προϊόντος.

Α’ΜΕΡΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Εξόδων Παραγωγής - Γενικών - Διοικητικών Εξόδων
Διανομής
Πωλήσεων
Marketing
Χρηματοοικονομικών

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Εκμάθηση λειτουργιών του (Cash Flow) καθώς και υπολογισμού του Κεφαλαίου κίνησης βήμα-βήμα
Ανάλυση ευαισθησίας με διάφορα εναλλακτικά σενάρια στόχου-αποτελέσματος
Κατάρτιση του Προϋπολογισμού Επενδύσεων
Μοντέλα πρόβλεψης των Ισολογισμών-Αποτελεσμάτων και Ταμειακών Ροών με βάση τα στοιχεία των προϋπολογισμών.
Εκτεταμένη χρήση Excel με Pivot tables για τον αυτόματο υπολογισμό όλων των ανωτέρω

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ BUDGET
Ανάπτυξη των κυριότερων σημείων της πληρότητας στην κατάρτιση ενός προϋπολογισμού
Focus στις αποκλίσεις και τρόποι - μέθοδοι αντιμετώπιση τους και πως συμβάλει ο προϋπολογισμός στην μείωση του κόστους και την αύξηση των Κερδών
Γιατί οι προϋπολογισμοί είναι καθοριστικής σημασίας στην ανάπτυξη και την επιτυχή πορεία μιας επιχείρησης

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (CASH FLOW) ΑΝΑ ΜΗΝΑ
Το λογισμικό για τον Ταμειακό Προγραμματισμό λειτουργεί ως εξής:
Ορίζονται οι όροι είσπραξης από τους πελάτες, και ο επιμερισμός πιστώσεων των πελατών
Ορίζονται οι όροι πληρωμής των προμηθευτών και ο επιμερισμός των πιστώσεων από τους προμηθευτές
Με αυτοματοποιημένο τρόπο την σύνδεση των προβλέψεων, πωλήσεων και προμηθειών, και των αντίστοιχων πεδίων του προϋπολογισμού προκύπτει η ταμειακή ροή για όλο το 12μηνο.

3.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
Με την χρήση Excel δίνονται απαντήσεις κάθε μήνα
Για το ιδανικό ύψος των διαθεσίμων που απαιτούνται
Για τον απαιτούμενο Τραπεζικό Δανεισμό που χρειαζόμαστε
Για το απαιτούμενο κεφάλαιο κίνησης καθώς και για τις μεταβολές του.

Β’ΜΕΡΟΣ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΑΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ – ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Ανάπτυξη μηναίων αποτελεσμάτων σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της τριετίας
Ποσοστιαία ανάλυση των μεταβολών με γραφική απεικόνιση των στοιχείων
Ανάπτυξη τριμηνιαίων αποτελεσμάτων σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της τριετίας
Ποσοστιαία ανάλυση των μεταβολών με γραφική απεικόνιση των στοιχείων
Ανάπτυξη ετησίων αποτελεσμάτων σε σύγκριση με το αντίστοιχα της τριετίας
Ποσοστιαία ανάλυση των μεταβολών με γραφική απεικόνιση των στοιχείων
Εντοπισμός αποκλίσεων, ερμηνεία τους και προτάσεις λύσεων για την διόρθωση τους

Γ΄ΜΕΡΟΣ
COST-CUTTING ΚΑΙ ACTIVITY-BASED COST MANAGEMENT

Στην σημερινή εποχή της παγκόσμιας κρίσης η μείωση του κόστους λειτουργίας για όλες τις επιχειρήσεις αποτελεί μονόδρομο για την συνέχιση της ύπαρξής τους. Οι επιχειρήσεις πρέπει να προβούν άμεσα στην εφαρμογή μέτρων μείωσης των περιττών εξόδων καθώς και των απαραίτητων διαρθρωτικών μέτρων (μόνιμου χαρακτήρα) συνεχούς βελτίωσης της αποδοτικότητας της επιχείρησης σε όλα τα τμήματα.

Α. ΤΑ ΚΟΣΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Οι αποφάσεις για την σωστή τιμολογιακή πολιτική
Έξοδα Πωλήσεων - Μεταφορά – Διανομή
Ο καθορισμός των παραγόντων Κόστους των δραστηριοτήτων
Σύνδεση των Εξόδων με τις δραστηριότητες της Επιχείρησης
Η εκτίμηση του κόστους των δραστηριοτήτων
Κοστολόγηση ανά σύμβαση με πελάτες
Η δομή του Προϋπολογισμού μιας Εταιρείας
Αδυναμίες του παραδοσιακού Συστήματος κοστολόγησης
Κοστολόγηση ανά κανάλι διανομής
Η εκτίμηση του χρόνου υλοποίησης των δραστηριοτήτων
Αποφάσεις για Outsourcing
Η κοστολόγηση των συμβάσεων
Ο καθορισμός των παραγόντων κόστους για τα έξοδα (Cost Drivers)

Β. ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ
Οι αποφάσεις για την σωστή τιμολογιακή πολιτική
Έξοδα Πωλήσεων - Μεταφορά – Διανομή
Πληροφορική - Διαχείριση Αρχείων
Κόστος Εργασίας - Διαχείριση Προσωπικού
Διοικητικά Έξοδα-Εργασίες Γραφείου-«Χαρτοβασίλειο» - Security
Λειτουργία Γραμματείας
Φύρες Παραγωγής - Ποιότητα προϊόντων
Αγορές – Προμήθειες
Γενικά Έξοδα ( Γ.Β.Ε .Κόστος Οχημάτων - Ενέργεια - Τηλέφωνα)
Επενδύσεις Πάγιου Κεφαλαίου-Αλλαγές – Καινοτομίες
Σχεδιασμός Προϊόντων – Υπηρεσιών
Έξοδα προώθησης - προβολής – διαφήμισης
Οικονομικές λειτουργίες - Χρηματοοικονομικά - Δανεισμός - Κεφάλαιο κίνησης
Χωροταξία και τεχνολογία Παραγωγής – Συντήρηση
Αποθέματα-Λειτουργία Αποθήκης

Γ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ
Πίνακας 100 σημείων για μείωση κόστους
Γραμμικός Προγραμματισμός, NPV, PBP, ROI
Pareto Analysis - Statistical Process Control (SPC) και πρακτικές εφαρμογές
Value Analysis -Cause and Effects- Brainstorming και πρακτικές εφαρμογές
Excel Ελέγχου Προϋπολογισμένων δαπανών και Cash Flow και πρακτικές
Εφαρμογές
Έντυπα και Λογισμικό υποστήριξης για μείωση κόστους
Προγραμματισμός και Διαδοχές Παραγωγής
Τεχνικές μείωσης Αποθέματος
Εργαλεία Τηλεργασίας
Προϋπολογισμός - Ανάλυση Νεκρού Σημείου
Τεχνικές μείωσης Αποθέματος
Τεχνικές Βελτίωσης Διεργασιών
Επιλογή Μορφών Χρηματοδότησης

Στην διάρκεια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα παρουσιάζουν πρακτικές μελέτες επί συγκεκριμένων παραδειγμάτων των ενοτήτων του προγράμματος υπό την επίβλεψη των εισηγητών με στόχο τηναφομοίωση του 100% του προγράμματος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το Power-Tax-Training είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας.

• Πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει έως και το νόμο 4172/2013 και θα συμπεριλάβει στην ύλη του και όλους τους λογιστικούς ή φορολογικούς νόμους που θα ψηφιστούν έως και τον Ιούνιο του 2019.
• Kαθηγητές με πολυετή εμπειρία.
• Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό: 5 φυλλάδια, περίπου 300 σελίδων, πλήρως ενημερωμένο με όλες τις τελευταίες αλλαγές.
• Τμήματα ολιγομελή με προσωπικόυπολογιστή για τον κάθε σπουδαστή.
• Βεβαίωση σπουδών σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας μας από τον ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείο Παιδείας (Α/21666-ΦΕΚ.3145/27.11.2012).
• Τα σεμινάρια είναι επιδοτούμενα 100%. ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.
• Όλα τα σεμινάρια διατίθενται και μέσω e-learning σε όλη την Ελλάδα.