Αναζήτηση ΣεμιναρίωνPrice
 1. 23 Οκτ 2017

  Εργατικά - ασφαλιστικά

  Epsilon Net Training Αθηνα: Το Υφιστάμενο Εργασιακό Πλαίσιο με τις Τελευταίες Αλλαγές (2ημερο)

 2. 23 Οκτ 2017

  Χρηματοοικονομικά - προυπολογισμοί

  PRO SEMINARS ΑΘΗΝΑ, Κοστολογηση & ληψη αποφασεων

 3. 23 Οκτ 2017

  MARKETING - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

  Ευεπιχειρείν: ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ στην Πράξη… Εφαρμόστε Αποτελεσματικές Τεχνικές

 4. 23 Οκτ 2017

  Φορολογία εισοδήματος

  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΚΑΙ ΤΟΝ Κ.Φ.Ε.

 5. 23 Οκτ 2017

  Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 6. 23 Οκτ 2017

  Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 7. 24 Οκτ 2017

  Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

  Epsilon Net Training Αθήνα: Εξειδίκευση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)

 8. 24 Οκτ 2017

  Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

  Epsilon Net Training WEBINAR: Εξειδίκευση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)

 9. 24 Οκτ 2017

  Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

  Εκπαίδευση Επαγγελματιών Λογιστών στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)

 10. 24 Οκτ 2017

  Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 11. 24 Οκτ 2017

  Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 12. 25 Οκτ 2017

  Εργατικά - ασφαλιστικά

  Τελευταίες ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ Αλλαγές και Ειδικά θέματα – Επίκαιρο

 13. 25 Οκτ 2017

  Διάφορα θέματα φορολογίας

  Epsilon Net Training Αθήνα: Ελληνικός Τουρισμός - Λογιστική και Φορολογική Αντιμετώπιση

 14. 25 Οκτ 2017

  Διάφορα θέματα φορολογίας

  Epsilon Net Training WEBINAR: Ελληνικός Τουρισμός - Λογιστική και Φορολογική Αντιμετώπιση

 15. 25 Οκτ 2017

  Management

  HRM Best Practices με τον Δ. Μπουραντά

 16. 27 Οκτ 2017

  Αποθήκη - κοστολόγηση - Αναλυτική λογιστική

  PwC Training Services - Κοστολόγηση στην πράξη με τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τα ΔΠΧΑ (IFRS)

 17. 30 Οκτ 2017

  Τεχνικά θέματα - Συμβάσεις προμηθειών

  Epsilon Net Training Αθηνα: Πλαίσιο Λειτουργίας & Xρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)

 18. 30 Οκτ 2017

  Τεχνικά θέματα - Συμβάσεις προμηθειών

  Epsilon Net Training WEBINAR: Πλαίσιο Λειτουργίας & Xρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)

 19. 30 Οκτ 2017

  Λογιστική Γενικά

  100Γ ADVANCE - Πρακτική Λειτουργίας Φορολογικών Δηλώσεων Επιχειρήσεων Απλογραφικής Μεθόδου (Β΄ Κατηγορίας) Λογιστικών –Φοροτεχνικών Γραφείων Δηλώσεις Νομικών και Φυσικών Προσώπων

 20. 31 Οκτ 2017

  Τεχνικοί ασφαλείας - Υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας

  Πυρασφάλεια και Εκκένωση Χώρων Εργασίας - - ΚΩΔΙΚΟΣ: 311017 - Αντιμετώπιση Εκτάκτων Καταστάσεων

 21. 31 Οκτ 2017

  Προστασία προσωπικών δεδομένων

  GDPR Auditing - Θεσσαλονίκη

 22. 31 Οκτ 2017

  Διαχείριση κινδύνου

  Enterprise Risk Management - Θεσσαλονίκη

Up
Close
Close
Κλείσιμο