Αναζήτηση ΣεμιναρίωνPrice
 1. 24 Μαϊ 2017

  Διάφορα θέματα φορολογίας

  Epsilon Net Training Αθήνα: Ενδικοφανείς Προσφυγές – Οικειοθελής Αποκάλυψη Εισοδημάτων

 2. 24 Μαϊ 2017

  Φορολογία Κεφαλαίου

  ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ & ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ»

 3. 24 Μαϊ 2017

  Φορολογία εισοδήματος - Αλλαγές στην φορολογία

  Οικονομοτεχνική Seminars Α.Ε ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

 4. 25 Μαϊ 2017

  Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

  "ΒΡΥΚΟΥΣ" : ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ε.Λ.Π) - ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΤΟΥΣ 2016 - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 - Ανάλυση και εφαρμογή στην πράξη των ρυθμίσεων του Ν. 4308/2014.- Τροποποιήσεις έως και το Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/22.12.2016)

 5. 25 Μαϊ 2017

  Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών (Νέο ποινολόγιο)

  ΒΡΥΚΟΥΣ "ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Κ.Φ.Δ.) Ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α΄170/26.7.2013) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Ν. 4223 /2013, 4254/2014, 4337/2015 ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Ν.4446/2016".

 6. 25 Μαϊ 2017

  Εργατικά - ασφαλιστικά

  Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ : ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΣΥΝΝΟΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 7. 25 Μαϊ 2017

  Εργατικά - ασφαλιστικά

  Epsilon Net Training Aθήνα :Το νέο ασφαλιστικό πλαίσιο από 1/1/2017

 8. 25 Μαϊ 2017

  Αποθήκη - κοστολόγηση - Αναλυτική λογιστική

  ABPM - Εκπαίδευση του Αποθηκάριου

 9. 25 Μαϊ 2017

  Εργατικά - ασφαλιστικά

  Οικονομοτεχνική Seminars Α.Ε ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΚΑ & ΓΓΔΕ

 10. 26 Μαϊ 2017

  Φορολογία εισοδήματος

  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΑΕ-ΕΠΕ- ΙΚΕ) (ΕΝΤΥΠΟ ‘Ν’)-Ε3 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ(Ν.4172/13) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΟΥ (Ν.3842/10) Φορολογικό Έτος 2016

 11. 26 Μαϊ 2017

  Εργατικά - ασφαλιστικά

  ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΦΚΑ- ΤO NEO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΦΚΑ N.4387/2016.

 12. 26 Μαϊ 2017

  Φορολογία εισοδήματος

  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε3 & ΕΝΤΥΠΟ ‘Ν’ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

 13. 26 Μαϊ 2017

  Φορολογία εισοδήματος - Αλλαγές στην φορολογία

  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

 14. 26 Μαϊ 2017

  Λογιστική Γενικά

  Epsilon Net Training Κέρκυρα : FINANCIAL ACCOUNTING (FA)

 15. 26 Μαϊ 2017

  Εργατικά - ασφαλιστικά

  Epsilon Net Training Αθήνα: Πρακτικό Γραφείο - Μισθοδοσία και Εργατικά

 16. 26 Μαϊ 2017

  Εργατικά - ασφαλιστικά

  Epsilon Net Training Θεσσαλονικη: Πρακτικό Γραφείο - Μισθοδοσία και Εργατικά

 17. 26 Μαϊ 2017

  Εργατικά - ασφαλιστικά

  ΕΡΓΑΤΙΚΑ -ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 18. 26 Μαϊ 2017

  Λογιστική Γενικά

  Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ : ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

 19. 26 Μαϊ 2017

  Λογιστική Γενικά

  Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΗ από 1.1.2017 του ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ Ν 4387/2016

 20. 27 Μαϊ 2017

  EXCEL - WORD - OFFICE ΓΕΝΙΚΑ

  PRO SEMINARS ΑΘΗΝΑ, Excel Seminar Of Principles: Τεχνικές Χειρισμού Φύλλων Εργασίας

 21. 27 Μαϊ 2017

  Εργατικά - ασφαλιστικά

  ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ (100Δ) Πλήρες Σεμινάριο Πρακτικών Εφαρμογών -Τμήμα Σαββατοκύριακου -

 22. 27 Μαϊ 2017

  Φορολογία Χαρτοσήμου - Φ.Σ.Κ.

  Epsilon Net Training Aθήνα: Βήμα – Βήμα η Συμπλήρωση των Φορολογικών Δηλώσεων (Όλα τα Έντυπα)

 23. 27 Μαϊ 2017

  Εργατικά - ασφαλιστικά

  ΕΡΓΑΤΙΚΑ -ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 24. 28 Μαϊ 2017

  Φορολογία εισοδήματος

  Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 25. 29 Μαϊ 2017

  MARKETING - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

  Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

 26. 29 Μαϊ 2017

  ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - XBRL

  Financial Expert in IFRS, Από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) και το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ

 27. 29 Μαϊ 2017

  Διοίκησης γενικά θέματα

  Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στη Λογιστική και τις Επενδύσεις, Από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) και το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ

 28. 29 Μαϊ 2017

  Λογιστική Γενικά

  Λογιστική, Τραπεζική και Διεθνή Χρηματοοικονομικά, Από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) και το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ

 29. 29 Μαϊ 2017

  Φορολογία εισοδήματος - Αλλαγές στην φορολογία

  Νομοθεσία και Λογιστική, Από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) και το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ

 30. 29 Μαϊ 2017

  Εσωτερικός έλεγχος

  Διαχείριση Κινδύνων και Εσωτερικός Έλεγχος, Από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) και το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ

 31. 29 Μαϊ 2017

  Management

  Στρατηγική των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομική Λογιστική, Από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) και το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ

 32. 29 Μαϊ 2017

  Management

  Executive Business Management, Από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) και το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ

 33. 29 Μαϊ 2017

  Εργατικά - ασφαλιστικά

  HR Expert με έμφαση στο Εργατικό Δίκαιο, Από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) και το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ

 34. 29 Μαϊ 2017

  Αποθήκη - κοστολόγηση - Αναλυτική λογιστική

  Κοστολόγηση (Cost Analyst), Από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) και το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ

 35. 29 Μαϊ 2017

  Φ.Π.Α.

  Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Διατάξεων ΦΠΑ (Financial and Vat Planning), Από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) και το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ

 36. 29 Μαϊ 2017

  Management

  Audit Management and Consultancy, Από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) και το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ

 37. 29 Μαϊ 2017

  Φορολογία εισοδήματος

  Φορολογία (Taxation), Από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) και το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ

 38. 29 Μαϊ 2017

  Λογιστική Γενικά

  Διεθνής Τραπεζική και Έλεγχος (International Banking and Audit ) , Από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) και το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ

 39. 29 Μαϊ 2017

  Management

  Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομικά (Management Accounting and Finance), Από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) και το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ

 40. 29 Μαϊ 2017

  Διοίκησης γενικά θέματα

  Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στη Λογιστική και στο Στρατηγικό Σχεδιασμό Επιχειρήσεων (B.A. with emphasis in Accounting and Strategic Business Planning), Από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) και το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ

 41. 29 Μαϊ 2017

  Λογιστική Γενικά

  Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ Κ.Φ.Ε.

 42. 29 Μαϊ 2017

  Ομόλογα-Παράγωγα σύγχρονα χρηματοοικονομικά προϊόντα

  Ευεπιχειρείν: Η Τέχνη των ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 43. 29 Μαϊ 2017

  MARKETING - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

  Οικονομοτεχνική Seminars Α.Ε ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

 44. 29 Μαϊ 2017

  Φορολογία εισοδήματος - Αλλαγές στην φορολογία

  ΠΑΣΔΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ Live. ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Φορολογικού έτους 2016

 45. 30 Μαϊ 2017

  Φορολογία εισοδήματος - Αλλαγές στην φορολογία

  ΒΡΥΚΟΥΣ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΑΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ".

 46. 30 Μαϊ 2017

  Φορολογία εισοδήματος - Αλλαγές στην φορολογία

  ΒΡΥΚΟΥΣ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΑΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ - ΑΔΗΛΩΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ - ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ"

 47. 30 Μαϊ 2017

  MARKETING - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

  Ευεπιχειρείν: Τεχνικές Έξυπνου ΠΩΛΗΤΗ - Η Νέα Φιλοσοφία Πωλήσεων (επανάληψη)

 48. 30 Μαϊ 2017

  Management

  ABPM - Από την Οικογενειακή στην Οργανωμένη Επιχείρηση Θεσσαλονίκη

 49. 30 Μαϊ 2017

  EXCEL - WORD - OFFICE ΓΕΝΙΚΑ

  ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ MICROSOFT OFFICE 2010-EXCEL LEVEL 3

 50. 30 Μαϊ 2017

  Αποθήκη - κοστολόγηση - Αναλυτική λογιστική

  AQS - Κοστολόγηση Βιομηχανικού Προϊόντος

 51. 31 Μαϊ 2017

  LOGISTICS

  Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

 52. 31 Μαϊ 2017

  Αποθήκη - κοστολόγηση - Αναλυτική λογιστική

  ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ & ΣΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

 53. 31 Μαϊ 2017

  Αποθήκη - κοστολόγηση - Αναλυτική λογιστική

  ABPM - Εκπαίδευση του Αποθηκάριου Θεσσαλονίκη

 54. 31 Μαϊ 2017

  Διοίκησης γενικά θέματα

  AQS - Executive Secretary Excellence Θεσσαλονίκη

Up
Close
Close
Κλείσιμο