Open/Close
Open/Close
Open/Close
Open/Close

Δεν θα υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α. οι αγρότες που προτίθενται να επιλέξουν την επαναφορά τους στο ειδικό καθεστώς
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

... ν. 4467/2017 για το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων ... 1η Ιανουαρίου υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, αποκλειστικά και μόνο εξαιτίας ... της αγροτικής τους εκμετάλλευσης στο ειδικό καθεστώς των αγροτών.Για το σκοπό αυτό ... επιλέξουν την επαναφορά τους στο ειδικό καθεστώς, δεν θα υποβάλουν τις δηλώσεις ...

(Upd) Αγρότες: Ένταξη στο κανονικό καθεστώς, ποιοι παραμένουν στο ειδικό, μετάταξη σε άλλο καθεστώς
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

... μπορεί να αποκλειστεί από το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών.Συνταξιούχοι, υπάλληλοι ή ... του Αγρότη.Σημειώνουμε ότι, στο «ειδικό καθεστώς» μπορεί να μπει κάποιος ... πρέπει να ενταχθεί στο «ειδικό καθεστώς».Κάποιος «επαγγελματίας» που είχε ... αγρότες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς και παράλληλα διαχειρίζονται ανανεώσιμες ... Διοίκηση ).Χρόνος ένταξης στο ειδικό καθεστώς- Ένας ο οποίος είναι ανένταχτος ...

Το ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. αγροτών μετά το ν. 4410/2016
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

... βασικές αλλαγές που επέρχονται στο ειδικό καθεστώς των αγροτών είναι οι ... την παραμονή στο ειδικό καθεστώς ή τη μετάταξη στο κανονικό καθεστώς, με σαφήνεια ... των εν λόγω αγροτών στο ειδικό καθεστώς, ακόμη και στην περίπτωση ... της αγροτικής εκμετάλλευσης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ στις περιπτώσεις που ... προαιρετικής μετάταξης από το ειδικό καθεστώς αγροτών στο κανονικό καθεστώς, η υποχρεωτική παραμονή σε ...

Τι αλλάζει στο Φ.Π.Α. με το πολυνομοσχέδιο - Αυξάνεται το όριο ένταξης στο καθεστώς του άρθρου 39β (καταβολή Φ.Π.Α. με την είσπραξη)
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

... προς αυτές, να υπαχθούν στο ειδικό καθεστώς, ενώ ιδιαιτέρως μπορούν να ευνοηθούν ... προκειμένου για την ένταξη στο ειδικό καθεστώς, έτσι ώστε το περιεχόμενό της ... φορολογικού έτους. Η δήλωση ένταξης στο ειδικό καθεστώς μπορεί να ανακληθεί με υποβολή ... 39β αντικαθίσταται ως εξής: «Στο ειδικό καθεστώς δεν μπορεί να ενταχθεί υποκείμενος ... δεν μπορεί να παραμείνει στο ειδικό καθεστώς στην περίπτωση που δεν ...

Στο ειδικό καθεστώς επιβολής Φ.Π.Α. επί «περιθωρίου κέρδους» μπορούν να ενταχθούν τα «μεταχειρισμένα εξαρτήματα (ανταλλακτικά) αυτοκινήτων οχημάτων»
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

... πως πρέπει να εφαρμοστεί το ειδικό καθεστώς «περιθωρίου κέρδους» στα μεταχειρισμένα αυτά ... , δεν μπορούσαν να υπαχθούν στο καθεστώς του περιθωρίου κέρδους. Αυτό θα ...

Μεγάλες αλλαγές στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α των αγροτών
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

... καθεστώς. Μετάταξη από το κανονικό καθεστώς στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου μπορεί ... καθεστώς στο ειδικό καθεστώς. 9. Σε περίπτωση μετάταξης από το ειδικό καθεστώς στο κανονικό καθεστώς ... περίπτωση μετάταξης από το κανονικό καθεστώς στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου, οι ... που μετατάσσονται από το κανονικό καθεστώς στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου, η δήλωση ...

Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ.: Χρόνος μετάταξης των αγροτών από και προς το κανονικό καθεστώς
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

... και από το κανονικό στο ειδικό καθεστώς, γίνεται σύμφωνα με τα ... τα παραπάνω, στο κανονικό καθεστώς εντάσσεται:1. Όποιος έχει τζίρο ... να βγάλουμε κάποιον από το καθεστώς των βιβλίων, μόνο βασιζόμενοι ... των αγροτών από κανονικό στο ειδικό καθεστώς, να γίνει βάσει των ... μετάταξη από το κανονικό στο ειδικό καθεστώς κατ’ απαίτηση του πελάτη ... μετάταξη από το κανονικό στο ειδικό καθεστώς των αγροτών, διότι εκτιμά ...

Νέες διευκρινίσεις για τις εξαιρέσεις από το ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου από τον λήπτη αγαθών και υπηρεσιών
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

... της παραγράφου 4 του άρθρου 39α (Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου από τον ...

Εξαιρούνται από το ειδικό καθεστώς καταβολής Φ.Π.Α. του άρθρου 39Α (υπόχρεος καταβολής του φόρου είναι ο λήπτης αγαθών και υπηρεσιών) τα οριζόμενα μεγάλα συγχρηματοδοτούμενα έργα, εφεξής υπόχρεος καταβολής είναι ο εργολήπτης (ανάδοχος του έργου)
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

... άρθρο 20, εξαιρούνται, από το ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ των διατάξεων της ...

Το ειδικό καθεστώς καταβολής του Φ.Π.Α. και τι αποτελεσματικότητα έχει
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

... του κώδικα ΦΠΑ. Αυτό το ειδικό καθεστώς είχε εξαγγελθεί πομπωδώς , εδώ και ... τις επιχειρήσεις , ενταγμένες ή μη στο ειδικό καθεστώς για λόγους πληροφόρησης της φορολογικής ... τον ενταγμένο στο ειδικό καθεστώς. Παράδειγμα , ενταγμένος στο καθεστώς έμπορος λαμβάνει από ...

Πως θα λειτουργήσει το ειδικό καθεστώς καταβολής Φ.Π.Α. κατά τον χρόνο της είσπραξης - Έως 20 Οκτωβρίου η αίτηση για την ένταξη από την 1η Οκτώβρη στο νέο καθεστώς. Όλη η απόφαση
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

... πραγματοποιούνται από υποκείμενους ενταγμένους στο ειδικό καθεστώς ο φόρος καθίσταται απαιτητός τον ... το ειδικό καθεστώς, με την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση έχει παραμείνει στο ειδικό καθεστώς ... εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς, καθώς και οι μη ενταγμένοι στο ειδικό καθεστώς υποκείμενοι πελάτες ... φορολογητέων πράξεων από ενταγμένους στο ειδικό καθεστώς προμηθευτές, στις καταστάσεις προμηθευτών, ...

Νέο καθεστώς Φ.Π.Α.: Δεν πληρώνεις, αν δεν εισπράξεις. Προσοχή στις λεπτομέρειες
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

... θα ισχύσει το νέο καθεστώς ΦΠΑΑρθρο 39β. Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου ... χώρας. 5. Η ένταξη στο ειδικό καθεστώς πραγματοποιείται με υποβολή δήλωσης στην ... διαχειριστικής περιόδου. 6. Στο ειδικό καθεστώς δεν μπορεί να ενταχθεί υποκείμενος ... στο φόρο που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς υποχρεούνται να αναγράφουν στα ... δήλωσης ένταξης ή εξόδου από το ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου.β) Ο τρόπος ...

Πως θα λειτουργεί το νέο καθεστώς καταβολής Φ.Π.Α. μόνο όταν εισπράττεται
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

... διάταξη εισάγεται κατ’ επιλογή ειδικό καθεστώς καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ... δυνατότητα ελέγχου όσων υπαχθούν στο ειδικό καθεστώς σύμφωνα με τα ανωτέρω. Προβλέπεται ... της χώρας.5. Η ένταξη στο ειδικό καθεστώς πραγματοποιείται με υποβολή δήλωσης στην ... διαχειριστικής περιόδου. 6. Στο ειδικό καθεστώς δεν μπορεί να ενταχθεί ... ένταξης ή εξόδου από το ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου.β) Ο τρόπος ...

Δικαιώθηκε η Ελλάδα για το ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. από τα τουριστικά γραφεία
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

... Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ισχυρίζονταν ότι το ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. των τουριστικών γραφείων εφαρμόζεται ... ECTAA. Να σημειωθεί ότι το Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. καθιερώθηκε με την οδηγία ... ανταγωνισμού Αν ίσχυε το κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. τα ταξιδιωτικά γραφεία ... η ισχύουσα νομοθεσία που διέπει το Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. με στόχο τη διατήρηση ... απλοποίηση που παρέχει ήδη το Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. αλλά και την ...

Ποιά βιβλία θα τηρούν και τις στοιχεία θα εκδίσουν με τον νέο Κ.Φ.Α.Σ. οι έμποροι και εισαγωγείς αυτοκινήτων και δικύκλων. Όλες οι λεπτομέρειες και για το καθεστώς μεταχειρισμένων (άρθρο 45)
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

... οι λεπτομέρειες και για το καθεστώς μεταχειρισμένων (άρθρο 45) Σε ... μεταχειρισμένων αγαθών που εφαρμόζει το ειδικό καθεστώς του περιθωρίου κέρδους, το οποίο ... υπόψη συναλλαγές υπάγονται στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., εκδίδονται από τους ως ... οι υπόψη συναλλαγές, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του περιθωρίου κέρδους του υποκείμενου ... από τους παραπάνω επαγγελματίες το ειδικό θεωρημένο βιβλίο των μεταπωλητών ...

Παράταση προθεσμίας υποβολής στο ειδικό καθεστώς των clusters του ν. 3908/11
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

... , 29.5.2012ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ CLUSTERS ΤΟΥ Ν 3908 ... την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς Συνέργειας και Δικτύωσης του Νόμου ...

Παράταση προθεσμίας υποβολής στο ειδικό καθεστώς των clusters του ν. 3908/2011
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

... , 30.3.2012ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ CLUSTERS ΤΟΥ Ν 3908 ... την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς Συνέργειας και Δικτύωσης του Νόμου ...

Πρεμιέρα υποβολής επενδυτικών σχεδίων χθες για τη δράση «Επιχειρηματικότητα των Νέων».
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

ΑΡΧΙΣΕ χθες 1η Ιουλίου η υποβολή επενδυτικών σχεδίων για ένταξη στο ειδικό καθεστώς «Επιχειρηματικότητα των Νέων» στο πλαίσιο του νέου επενδυτικού νόμου. Πρέπει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά στο πλαίσιο επενδυτικού νόμου δημιουργείται καθεστώς για την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας, το οποίο για το 2011 έχει προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ.

Το συγκεκριμένο ειδικό καθεστώς αφορά νέους επιχειρηματίες, ηλικίας 18 ... επενδυτικού σχεδίου που υποβλήθηκε στο ειδικό καθεστώς της επιχειρηματικότητας των νέων. Δυνητικά ... τις 500.000 ευρώ. Το νέο καθεστώς καινοτομεί, αφού παρέχει τη δυνατότητα ...

Από 1/7 έως 31/8 οι αιτήσεις για νέους επιχειρηματίες στον επενδυτικό νόμο.
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

Σε ισχύ τίθεται από το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας το σχετικό Ειδικό Καθεστώς στο πλαίσιο του νέου Επενδυτικού Νόμου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

... και Ανταγωνιστικότητας το σχετικό Ειδικό Καθεστώς στο πλαίσιο του νέου ... με σχετική ανακοίνωση.Το συγκεκριμένο καθεστώς αφορά νέους επιχειρηματίες έως 40 ... σχεδίου που υποβλήθηκε στο Ειδικό Καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων. ... ίδιων επιλέξιμων δαπανών.Επισημαίνεται ότι στο Ειδικό Καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων ... ενισχύονται από το παρόν Ειδικό Καθεστώς μπορούν να καλυφθούν με ...

Ευνοϊκό καθεστώς για μεταβιβάσεις ακινήτων που ανήκουν σε offshore
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

Έως τις 23 Οκτωβρίου έχουν προθεσμία όσοι κατέχουν ακίνητα μέσω offshore εταιρειών να τα μεταβιβάσουν σε φυσικά πρόσωπα, προκειμένου να τύχουν των ευνοϊκών διατάξεων που προβλέπουν πλήρη φοροαπαλλαγή από το φόρο υπεραξίας και τον ειδικό φόρο ακινήτων 15%, αλλά και έκπτωση 50% στο φόρο μεταβίβασης ή δωρεάς.

Ευνοϊκό καθεστώς για μεταβιβάσεις ακινήτων που ανήκουν ... το φόρο υπεραξίας και τον ειδικό φόρο ακινήτων 15%, αλλά και ... τις οποίες γίνεται αυστηρότερο το καθεστώς ελέγχου των μεταβιβάσεων ακινήτων μέσω ...

ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 25.000 ΑΝΕΡΓΩΝ
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), κ α λ ε ί τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που θέλουν να απασχολήσουν ανέργους ηλικίας 22-64 ετών, να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της πράξης «ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ Η ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 25.000 ΑΝΕΡΓΩΝ»,

... 2007-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΜΕ ... προτάσεις στο πλαίσιο της πράξης «ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΜΕ ... επενδυτικού σχεδίου ενταγμένου σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων. Οι δαπάνες για την ... εξακολουθεί να εφαρμόζεται το ίδιο καθεστώς απασχόλησής του και μετά την ...

Ανακοίνωση σχετικά με την κατάθεση τροπολογίας που αφορά στον υπολογισμό του φόρου για τις κτήσεις περιουσίας από δωρεά ή γονική παροχή και στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης σε τσιγάρα και αλκοολούχα ποτά
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

Το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε προσθήκη - τροπολογία, στη Βουλή, στο σχέδιο νόμου: «Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του νομού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις», που αφορά στον υπολογισμό του φόρου για τις κτήσεις περιουσίας από δωρεά ή γονική παροχή και στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης σε τσιγάρα και αλκοολούχα ποτά.

... δωρεά ή γονική παροχή και στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης σε τσιγάρα και ... δωρεά ή γονική παροχή και στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης σε τσιγάρα και ... κοινωνικού διαλόγου.Σε σχέση με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, στα βιομηχανοποιημένα καπνά ... Η ισχύς των διατάξεων για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα τσιγάρα αρχίζει ... και γονικών παροχών στο φορολογικό καθεστώς, που θα ισχύσει από την ...

Από τις 15 Φεβρουαρίου σε ισχύ το νέο καθεστώς διακίνησης πετρελαίου
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

Από τις 15 Φεβρουαρίου σε ισχύ το νέο καθεστώς διακίνησης πετρελαίου 29/1/2008 14:39:53 Αποστολή Εκτύπωση Από τις 15 Φεβρουαρίου θα τεθεί σε ισχύ το νέο καθεστώς στη διακίνηση του πετρελαίου θέρμανσης.

... Φεβρουαρίου σε ισχύ το νέο καθεστώς διακίνησης πετρελαίου 29/1/2008 14 ... τεθεί σε ισχύ το νέο καθεστώς στη διακίνηση του πετρελαίου θέρμανσης. ... Το νέο καθεστώς θα προβλέπει περιθώριο δέκα ημερών ... νέο καθεστώς, εξομοιώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης με τον ειδικό ... πετρέλαιο θέρμανσης, καταβάλλοντας το μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης που προβλέπεται και ...

Επιστρέφουν οι αποδείξεις για την έκπτωση σε φόρους
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

«Kίνητρα ειλικρίνειας», όπως το ειδικό καθεστώς ποινών, στους φορολογούμενους οι οποίοι προχωρούν αυτοβούλως πριν από τον έλεγχο στη δήλωση των παραβάσεών τους, επαναφορά της έκπτωσης μέσω αποδείξεων για συγκεκριμένες δαπάνες (π.χ. συνεργεία αυτοκινήτων), καθιέρωση point system για υπότροπους παραβάτες,..

... φόρους«Kίνητρα ειλικρίνειας», όπως το ειδικό καθεστώς ποινών, στους φορολογούμενους οι οποίοι ...

Εκτός υποχρεωτικής υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων 100.000 αγρότες
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

Tην απαλλαγή περίπου 100.000 αγροτών που υπόκεινται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ από την υποχρέωση εκπρόθεσμης υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών για την οικονομική χρήση του έτους 2003, προωθούν σύμφωνα με πληροφορίες οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών......

... 100.000 αγροτών που υπόκεινται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ από την υποχρέωση εκπρόθεσμης ...

Up
Close
Close
Κλείσιμο