Open/Close
Open/Close
Open/Close
Open/Close

(Upd) Αγρότες: Ένταξη στο κανονικό καθεστώς, ποιοι παραμένουν στο ειδικό, μετάταξη σε άλλο καθεστώς
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

... μπορεί να αποκλειστεί από το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών.Συνταξιούχοι, υπάλληλοι ή άνεργοι που ... ιδιότητα του Αγρότη.Σημειώνουμε ότι, στο «ειδικό καθεστώς» μπορεί να μπει κάποιος «ανένταχτος ... υπερβαίνει πρέπει να ενταχθεί στο «ειδικό καθεστώς».Κάποιος «επαγγελματίας» που είχε αγροτικά ... τους αγρότες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς και παράλληλα διαχειρίζονται ανανεώσιμες πηγές ... Φορολογική Διοίκηση ).Χρόνος ένταξης στο ειδικό καθεστώς- Ένας ο οποίος είναι ανένταχτος (και ...

Το ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. αγροτών μετά το ν. 4410/2016
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

... βασικές αλλαγές που επέρχονται στο ειδικό καθεστώς των αγροτών είναι οι ακόλουθες ... την παραμονή στο ειδικό καθεστώς ή τη μετάταξη στο κανονικό καθεστώς, με σαφήνεια ορίζεται ... των εν λόγω αγροτών στο ειδικό καθεστώς, ακόμη και στην περίπτωση που ... της αγροτικής εκμετάλλευσης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ στις περιπτώσεις που οι ... προαιρετικής μετάταξης από το ειδικό καθεστώς αγροτών στο κανονικό καθεστώς, η υποχρεωτική παραμονή σε ...

Τι αλλάζει στο Φ.Π.Α. με το πολυνομοσχέδιο - Αυξάνεται το όριο ένταξης στο καθεστώς του άρθρου 39β (καταβολή Φ.Π.Α. με την είσπραξη)
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

... προς αυτές, να υπαχθούν στο ειδικό καθεστώς, ενώ ιδιαιτέρως μπορούν να ευνοηθούν ... φορολογικού έτους. Η δήλωση ένταξης στο ειδικό καθεστώς μπορεί να ανακληθεί με υποβολή ... 39β αντικαθίσταται ως εξής: «Στο ειδικό καθεστώς δεν μπορεί να ενταχθεί υποκείμενος ... δεν μπορεί να παραμείνει στο ειδικό καθεστώς στην περίπτωση που δεν εκπληρώνει ... στο ειδικό καθεστώς. Οι υποκείμενοι στο φόρο που εξέρχονται από το ειδικό καθεστώς ...

Πρακτικά Β' συνεδρίασης επιτροπών για δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

... συναλλαγών και την εμπιστοσύνη στο καθεστώς ελέγχου των Συμβάσεων που υπάρχει ... δουλεμπορικά για τους εργαζόμενους ισχύει καθεστώς γαλέρας ενσαρκώνοντας το όραμά σας ... πολύ αυστηρός με το υφιστάμενο καθεστώς, το οποίο χαρακτήρισε αναχρονιστικό και ... 6 άτομα. Αν τους φέρναμε με ειδικό φορολογικό καθεστώς, θα είχαμε αυτά τα ... σύγχρονη δημόσια διοίκηση, σταθερό φορολογικό καθεστώς, χαμηλή φορολογία, λογική fast track ...

Μεγάλες αλλαγές στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α των αγροτών
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

... 2859/2000: Αρθρο 41. Ειδικό καθεστώς αγροτών (υφιστάμενο καθεστώς)1. Οι αγρότες, οι ... καθεστώς. Μετάταξη από το κανονικό καθεστώς στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου μπορεί ... καθεστώς στο ειδικό καθεστώς. 9. Σε περίπτωση μετάταξης από το ειδικό καθεστώς στο κανονικό καθεστώς ... περίπτωση μετάταξης από το κανονικό καθεστώς στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου, οι ... που μετατάσσονται από το κανονικό καθεστώς στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου, η δήλωση ...

Αυτό είναι το προσχέδιο νόμου την Νέας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων εσόδων
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

... θέση Διοικητή, ο οποίος τελεί σε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Η θητεία ... της Αρχής. στ) Καθορίζει ειδικό μισθολογίκό καθεστώς και ειδικότερο σύστημα επιπλέον ανταμοιβής ... Δημοσίων Εσόδων. Άρθρο 29 Μισθολογικό καθεστώς και επιπλέον ανταμοιβή 1. Με ... και του εκάστοτε ΜΠΔΣ, ειδικό μισθολογικό καθεστώς του προσωπικού της Αρχής, στη ... το ίδιο συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας ...

Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ.: Χρόνος μετάταξης των αγροτών από και προς το κανονικό καθεστώς
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

... το ειδικό στο κανονικό καθεστώς, αλλά και από το κανονικό στο ειδικό καθεστώς, γίνεται ... με τα παραπάνω, στο κανονικό καθεστώς εντάσσεται:1. Όποιος έχει τζίρο ... να βγάλουμε κάποιον από το καθεστώς των βιβλίων, μόνο βασιζόμενοι στο ... των αγροτών από κανονικό στο ειδικό καθεστώς, να γίνει βάσει των προβλεπόμενων ... μετάταξη από το κανονικό στο ειδικό καθεστώς κατ’ απαίτηση του πελάτη και ... μετάταξη από το κανονικό στο ειδικό καθεστώς των αγροτών, διότι εκτιμά πως ...

Αλλαζει από 1.1.15 ο τόπος φορολόγησης των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται σε μη υποκείμενους στο φόρο
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

... παρόν ειδικό καθεστώς και να επιλέγει ως κράτος εγγραφής την Ελλάδα. Το ειδικό καθεστώς ... ειδικό καθεστώς καιδ) συστηματικά δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες που διέπουν το καθεστώς ... και διαγραφής ή εξαίρεσης από το ειδικό καθεστώς, ο τρόπος υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ ... την εγγραφή του στο ειδικό καθεστώς την Ελλάδα. Το ειδικό καθεστώς δεν ισχύει για ... παρόν ειδικό καθεστώς,δ) συστηματικά δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες που αφορούν το ειδικό ...

Το ειδικό καθεστώς καταβολής του Φ.Π.Α. και τι αποτελεσματικότητα έχει
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

... του κώδικα ΦΠΑ. Αυτό το ειδικό καθεστώς είχε εξαγγελθεί πομπωδώς , εδώ και ... τις επιχειρήσεις , ενταγμένες ή μη στο ειδικό καθεστώς για λόγους πληροφόρησης της φορολογικής ... τον ενταγμένο στο ειδικό καθεστώς. Παράδειγμα , ενταγμένος στο καθεστώς έμπορος λαμβάνει από ...

Πως θα λειτουργήσει το ειδικό καθεστώς καταβολής Φ.Π.Α. κατά τον χρόνο της είσπραξης - Έως 20 Οκτωβρίου η αίτηση για την ένταξη από την 1η Οκτώβρη στο νέο καθεστώς. Όλη η απόφαση
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

... εμπίπτουν στο ειδικό καθεστώς, τόσο για τον υποκείμενο που εντάσσεται στο ειδικό καθεστώς για ... το ειδικό καθεστώς, με την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση έχει παραμείνει στο ειδικό καθεστώς τουλάχιστον ... εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς, καθώς και οι μη ενταγμένοι στο ειδικό καθεστώς υποκείμενοι πελάτες ... στο ειδικό καθεστώς αλλά είναι λήπτες φορολογητέων πράξεων από ενταγμένους στο ειδικό καθεστώς προμηθευτές ...

Το σχόλιο της Δευτέρας
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

... ΠΡΟΣ «ΝΑΥΤΙΛΟΜΕΝΟΥΣ» [Φ.Π.Α - Άρθρο 39β. Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το ... 2859/2000 Φ.Π.Α, Άρθρο 41. Ειδικό καθεστώς αγροτών, παρ. 7 ). Θυμίζουμε ότι η απογραφή ... «ΝΑΥΤΙΛΟΜΕΝΟΥΣ»5.1 Φ.Π.Α - Άρθρο 39β. Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το ... του τιμήματος…. 5. Η ένταξη στο ειδικό καθεστώς πραγματοποιείται με υποβολή δήλωσης στην ... ειδικό καθεστώς υποχρεούνται να αναγράφουν στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν την ένδειξη «ειδικό καθεστώς ...

Το σχόλιο της Δευτέρας
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

... πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς, εκπίπτουν το φόρο που αναλογεί ... του τιμήματος…. 5. Η ένταξη στο ειδικό καθεστώς πραγματοποιείται με υποβολή δήλωσης στην ... ειδικό καθεστώς υποχρεούνται να αναγράφουν στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν την ένδειξη «ειδικό καθεστώς ... στο φόρο που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς υποχρεούνται να τηρούν τα λογιστικά ... άρθρο του κ. Δημήτριου Ίσαρη : Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ πρακτορείων ταξιδίων - Η έννοια του ...

Νέο καθεστώς Φ.Π.Α.: Δεν πληρώνεις, αν δεν εισπράξεις. Προσοχή στις λεπτομέρειες
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

... θα ισχύσει το νέο καθεστώς ΦΠΑΑρθρο 39β. Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά ... της χώρας. 5. Η ένταξη στο ειδικό καθεστώς πραγματοποιείται με υποβολή δήλωσης στην ... επόμενης διαχειριστικής περιόδου. 6. Στο ειδικό καθεστώς δεν μπορεί να ενταχθεί υποκείμενος ... ειδικό καθεστώς υποχρεούνται να αναγράφουν στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν την ένδειξη «ειδικό καθεστώς ... δήλωσης ένταξης ή εξόδου από το ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου.β) Ο τρόπος τήρησης ...

Πως θα λειτουργεί το νέο καθεστώς καταβολής Φ.Π.Α. μόνο όταν εισπράττεται
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

... προτεινόμενη διάταξη εισάγεται κατ’ επιλογή ειδικό καθεστώς καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ... στο ειδικό καθεστώς να αναγράφουν στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν την ένδειξη «ειδικό καθεστώς ... δήλωσης ένταξης στο ειδικό καθεστώς και εξόδου από το καθεστώς αυτό, ο τρόπος τήρησης ... ειδικό καθεστώς υποχρεούνται να αναγράφουν στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν την ένδειξη «ειδικό καθεστώς ...

Ειδικό βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών - Νέες τροπολογίες στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

... προσθήκες ρυθμίζεται το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού ... διέπονται από το ασφαλιστικό -συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας ... ή σε κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, των οποίων η δραστηριότητα στη συγκεκριμένη ... το υπάρχον, μέχρι τώρα, νομοθετικό καθεστώς, κάθε αλλαγή στο ωράριο ή στην ... ένδειξη «Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών».Γ. Το Ειδικό Βιβλίο ...

Δικαιώθηκε η Ελλάδα για το ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. από τα τουριστικά γραφεία
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

... Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ισχυρίζονταν ότι το ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. των τουριστικών γραφείων εφαρμόζεται ... ECTAA. Να σημειωθεί ότι το Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. καθιερώθηκε με την οδηγία ... ανταγωνισμού Αν ίσχυε το κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. τα ταξιδιωτικά γραφεία θα ... η ισχύουσα νομοθεσία που διέπει το Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. με στόχο τη διατήρηση ... απλοποίηση που παρέχει ήδη το Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. αλλά και την διόρθωση ...

Οι ρυθμίσεις για το ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

... στο ΦΕΚ προβλέπει αναλυτικά.Αρθρο 40. Ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων1. ... , ε) αναγνωρισμένους πρόσφυγες των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από ... Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959 ... Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968 ... ),στ) ανιθαγενείς, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από ... Σύμβασης του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών (ν. 139/1975 ...

Ποιά βιβλία θα τηρούν και τις στοιχεία θα εκδίσουν με τον νέο Κ.Φ.Α.Σ. οι έμποροι και εισαγωγείς αυτοκινήτων και δικύκλων. Όλες οι λεπτομέρειες και για το καθεστώς μεταχειρισμένων (άρθρο 45)
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

... οι λεπτομέρειες και για το καθεστώς μεταχειρισμένων (άρθρο 45) Σε σχετική ... το ειδικό βιβλίο μεταπωλητή μεταχειρισμένων αγαθών που εφαρμόζει το ειδικό καθεστώς του περιθωρίου ... υπόψη συναλλαγές υπάγονται στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., εκδίδονται από τους ως ... οι υπόψη συναλλαγές, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του περιθωρίου κέρδους του υποκείμενου ... επαγγελματίες το ειδικό θεωρημένο βιβλίο των μεταπωλητών μεταχειρισμένων αγαθών, με ειδικό περιεχόμενο ...

Πρεμιέρα υποβολής επενδυτικών σχεδίων χθες για τη δράση «Επιχειρηματικότητα των Νέων».
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

ΑΡΧΙΣΕ χθες 1η Ιουλίου η υποβολή επενδυτικών σχεδίων για ένταξη στο ειδικό καθεστώς «Επιχειρηματικότητα των Νέων» στο πλαίσιο του νέου επενδυτικού νόμου. Πρέπει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά στο πλαίσιο επενδυτικού νόμου δημιουργείται καθεστώς για την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας, το οποίο για το 2011 έχει προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ.

Το συγκεκριμένο ειδικό καθεστώς αφορά νέους επιχειρηματίες, ηλικίας 18 ... επενδυτικού σχεδίου που υποβλήθηκε στο ειδικό καθεστώς της επιχειρηματικότητας των νέων. Δυνητικά ... τις 500.000 ευρώ. Το νέο καθεστώς καινοτομεί, αφού παρέχει τη δυνατότητα ...

Από 1/7 έως 31/8 οι αιτήσεις για νέους επιχειρηματίες στον επενδυτικό νόμο.
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

Σε ισχύ τίθεται από το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας το σχετικό Ειδικό Καθεστώς στο πλαίσιο του νέου Επενδυτικού Νόμου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

... Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας το σχετικό Ειδικό Καθεστώς στο πλαίσιο του νέου Επενδυτικού ... , σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.Το συγκεκριμένο καθεστώς αφορά νέους επιχειρηματίες έως 40 ... επενδυτικού σχεδίου που υποβλήθηκε στο Ειδικό Καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων. Δυνητικά ... ίδιων επιλέξιμων δαπανών.Επισημαίνεται ότι στο Ειδικό Καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων μπορούν ... Ειδικό Καθεστώς μπορούν να καλυφθούν με ίδια κεφάλαια, με συμμετοχή σε άλλο καθεστώς ...

Ευνοϊκό καθεστώς για μεταβιβάσεις ακινήτων που ανήκουν σε offshore
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

Έως τις 23 Οκτωβρίου έχουν προθεσμία όσοι κατέχουν ακίνητα μέσω offshore εταιρειών να τα μεταβιβάσουν σε φυσικά πρόσωπα, προκειμένου να τύχουν των ευνοϊκών διατάξεων που προβλέπουν πλήρη φοροαπαλλαγή από το φόρο υπεραξίας και τον ειδικό φόρο ακινήτων 15%, αλλά και έκπτωση 50% στο φόρο μεταβίβασης ή δωρεάς.

Ευνοϊκό καθεστώς για μεταβιβάσεις ακινήτων που ανήκουν ... το φόρο υπεραξίας και τον ειδικό φόρο ακινήτων 15%, αλλά και ... τις οποίες γίνεται αυστηρότερο το καθεστώς ελέγχου των μεταβιβάσεων ακινήτων μέσω ...

ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 25.000 ΑΝΕΡΓΩΝ
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), κ α λ ε ί τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που θέλουν να απασχολήσουν ανέργους ηλικίας 22-64 ετών, να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της πράξης «ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ Η ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 25.000 ΑΝΕΡΓΩΝ»,

... 2007-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΜΕ ... προτάσεις στο πλαίσιο της πράξης «ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΜΕ ... επενδυτικού σχεδίου ενταγμένου σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων. Οι δαπάνες για την ... εξακολουθεί να εφαρμόζεται το ίδιο καθεστώς απασχόλησής του και μετά την ...

«Νόμιμες» οι υπερβάσεις με πρόστιμο 5% έως 15% - Δυνατότητα εξαίρεσης από την κατεδάφιση για 40 χρόνια για σοφίτες, πλέιρουμ, πατάρια.
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

ΚΛΙΜΑΚΩΤΟ κόστος από 5% έως 15% επί της τιμής ζώνης της περιοχής θα έχει το «ειδικό πρόστιμο διατήρησης» που θα κληθούν να καταβάλουν οι ιδιοκτήτες, προκειμένου να «νομιμοποιήσουν» για τα επόμενα 40 χρόνια τους ημιυπαίθριους χώρους τους αλλά και όλες τις αυθαίρετες υπερβάσεις (υπόγεια, ισόγεια, πατάρια, σοφίτες, πιλοτές), σύμφωνα με το νομοσχέδιο του Yπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Bουλή την ερχόμενη Δευτέρα.

... τα πρόστιμα θα κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό με την ονομασία Ταμείο ... πολεοδομικά και νομικά το ισχύον καθεστώς της περιοχής του Φαληρικού όρμου ... αλλαγών χρήσεων.Το ειδικό πρόστιμο διατήρησης και πράσινης χρήσης κατατίθεται στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ), τηρείται σε ειδικό ... πολεοδομικά και νομικά το ισχύον καθεστώς της περιοχής του Φαληρικού όρμου ...

Ανακοίνωση σχετικά με την κατάθεση τροπολογίας που αφορά στον υπολογισμό του φόρου για τις κτήσεις περιουσίας από δωρεά ή γονική παροχή και στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης σε τσιγάρα και αλκοολούχα ποτά
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

Το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε προσθήκη - τροπολογία, στη Βουλή, στο σχέδιο νόμου: «Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του νομού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις», που αφορά στον υπολογισμό του φόρου για τις κτήσεις περιουσίας από δωρεά ή γονική παροχή και στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης σε τσιγάρα και αλκοολούχα ποτά.

... δωρεά ή γονική παροχή και στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης σε τσιγάρα και ... δωρεά ή γονική παροχή και στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης σε τσιγάρα και ... κοινωνικού διαλόγου.Σε σχέση με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, στα βιομηχανοποιημένα καπνά ... Η ισχύς των διατάξεων για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα τσιγάρα αρχίζει ... και γονικών παροχών στο φορολογικό καθεστώς, που θα ισχύσει από την ...

Από τις 15 Φεβρουαρίου σε ισχύ το νέο καθεστώς διακίνησης πετρελαίου
[Ανοιγμα σε νέο παράθυρο]

Από τις 15 Φεβρουαρίου σε ισχύ το νέο καθεστώς διακίνησης πετρελαίου 29/1/2008 14:39:53 Αποστολή Εκτύπωση Από τις 15 Φεβρουαρίου θα τεθεί σε ισχύ το νέο καθεστώς στη διακίνηση του πετρελαίου θέρμανσης.

... Φεβρουαρίου σε ισχύ το νέο καθεστώς διακίνησης πετρελαίου 29/1/2008 14 ... το νέο καθεστώς στη διακίνηση του πετρελαίου θέρμανσης. Το νέο καθεστώς θα ... νέο καθεστώς, εξομοιώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης με τον ειδικό ... πετρέλαιο θέρμανσης, καταβάλλοντας το μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης που προβλέπεται και ...

Up
Close
Close
Κλείσιμο