Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αναπροσαρμογή μισθωμάτων - 2023

Αναπροσαρμογή μισθωμάτων έτους 2023

+
Μήνας Έτος Αναπροσαρμογή Τιμάριθμος Περίοδος
12 ος 2023 2,3% 3,0% Δεκεμβρίου 2022 - Νοεμβρίου 2023
11 ος 2023 2,6% 3,4% Νοεμβρίου 2022 - Οκτωβρίου 2023
10 ος 2023 1,2% 1,6% Οκτωβρίου 2022 - Σεπτεμβρίου 2023
09 ος 2023 2,0% 2,7% Σεπτεμβρίου 2022 - Αυγούστου 2023
08 ος 2023 1,9% 2,5% Αυγούστου 2022 - Ιουλίου 2023
07 ος 2023 1,4% 1,8% Ιουλίου 2022 - Ιουνίου 2023
06 ος 2023 2,1% 2,8% Ιουνίου 2022 - Μαΐου 2023
05 ος 2023 2,3% 3,0% Μαΐου 2022 - Απριλίου 2023
04 ος 2023 3,5% 4,6% Απριλίου 2022 - Μαρτίου 2023
03 ος 2023 4,6% 6,1% Μαρτίου 2022 - Φεβρουαρίου 2023
02 ος 2023 5,3% 7,0% Φεβρουαρίου 2022 - Ιανουαρίου 2023
01 ος 2023 5,4% 7,2% Ιανουαρίου 2022 - Δεκεμβρίου 2022