Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αναπροσαρμογή μισθωμάτων - 2021

Αναπροσαρμογή μισθωμάτων έτους 2021

+
Μήνας Έτος Αναπροσαρμογή Τιμάριθμος Περίοδος
12 ος 2021 3,6% 4,8% Δεκεμβρίου 2020 - Νοεμβρίου 2021
11 ος 2021 2,6% 3,4% Νοεμβρίου 2020 - Οκτωβρίου 2021
10 ος 2021 1,7% 2,2% Οκτωβρίου 2020 - Σεπτεμβρίου 2021
9 ος 2021 1,4% 1,9% Σεπτεμβρίου 2020 - Αυγούστου 2021
8 ος 2021 1,1% 1,4% Αυγούστου 2020 - Ιουλίου 2021
7 ος 2021 0,8% 1,0% Ιουλίου 2020 - Ιουνίου 2021
6 ος 2021 0,1% 0,1% Ιουνίου 2020 - Μαΐου 2021
5 ος 2021 -0,2% -0,3% Μαΐου 2020 - Απριλίου 2021
4 ος 2021 -1,2% -1,6% Απριλίου 2020 - Μαρτίου 2021
3 ος 2021 -1,0% -1,3% Μαρτίου 2020 - Φεβρουαρίου 2021
2 ος 2021 -1,5% -2,0% Φεβρουαρίου 2020 - Ιανουαρίου 2021
1 ος 2021 -1,7% -2,3% Ιανουαρίου 2020 - Δεκεμβρίου 2020