Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αναπροσαρμογή μισθωμάτων - 2019

Αναπροσαρμογή μισθωμάτων έτους 2019

+
Μήνας Έτος Αναπροσαρμογή Τιμάριθμος Περίοδος
12 ος 2019 0,2% 0,2% Δεκεμβρίου 2018 - Νοεμβρίου 2019
11 ος 2019 -0,5% -0,7% Νοεμβρίου 2018 - Οκτωβρίου 2019
10 ος 2019 -0,1% -0,1% Οκτωβρίου 2018 - Σεπτεμβρίου 2019
9 ος 2019 -0,2% -0,2% Σεπτεμβρίου 2018 - Αυγούστου 2019
8 ος 2019 0,0% 0,0% Αυγούστου 2018 - Ιουλίου 2019
7 ος 2019 -0,2% -0,3% Ιουλίου 2018 - Ιουνίου 2019
6 ος 2019 0,2% 0,2% Ιουνίου 2018 - Μαΐου 2019
5 ος 2019 0,8% 1,0% Μαΐου 2018 - Απριλίου 2019
4 ος 2019 0,7% 0,9% Απριλίου 2018 - Μαρτίου 2019
3 ος 2019 0,5% 0,6% Μαρτίου 2018 - Φεβρουαρίου 2019
2 ος 2019 0,3% 0,4% Φεβρουαρίου 2018 - Ιανουαρίου 2019
1 ος 2019 0,5% 0,6% Ιανουαρίου 2018 - Δεκεμβρίου 2018