Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αναπροσαρμογή μισθωμάτων - 2017

Αναπροσαρμογή μισθωμάτων έτους 2017

+
Μήνας Έτος Αναπροσαρμογή Τιμάριθμος Περίοδος
12 ος 2017 0,8% 1,1% Δεκεμβρίου 2016 - Νοεμβρίου 2017
11 ος 2017 0,5% 0,7% Νοεμβρίου 2016 - Οκτωβρίου 2017
10 ος 2017 0,8% 1,0% Οκτωβρίου 2016 - Σεπτεμβρίου 2017
9 ος 2017 0,7% 0,9% Σεπτεμβρίου 2016 - Αυγούστου 2017
8 ος 2017 0,8% 1,0% Αυγούστου 2016 - Ιουλίου 2017
7 ος 2017 0,8% 1,0% Ιουλίου 2016 - Ιουνίου 2017
6 ος 2017 0,9% 1,2% Ιουνίου 2016 - Μαΐου 2017
5 ος 2017 1,2% 1,6% Μαΐου 2016 - Απριλίου 2017
4 ος 2017 1,3% 1,7% Απριλίου 2016 - Μαρτίου 2017
3 ος 2017 1,0% 1,3% Μαρτίου 2016 - Φεβρουαρίου 2017
2 ος 2017 0,9% 1,2% Φεβρουαρίου 2016 - Ιανουαρίου 2017
1 ος 2017 0,0% 0,0% Ιανουαρίου 2016 - Δεκεμβρίου 2016