Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αναπροσαρμογή μισθωμάτων - 2016

Αναπροσαρμογή μισθωμάτων έτους 2016

+
Μήνας Έτος Αναπροσαρμογή Τιμάριθμος Περίοδος
12 ος 2016 -0,7% -0,9% Δεκεμβρίου 2015 - Νοεμβρίου 2016
11 ος 2016 -0,4% 0,5% Νοεμβρίου 2015 - Οκτωβρίου 2016
10 ος 2016 -0,8% -1,0% Οκτωβρίου 2015 - Σεπτεμβρίου 2016
9 ος 2016 -0,7% -0,9% Σεπτεμβρίου 2015 - Αυγούστου 2016
8 ος 2016 -0,8% -1,0% Αυγούστου 2015 - Ιουλίου 2016
7 ος 2016 -0,5% -0,7% Ιουλίου 2015 - Ιουνίου 2016
6 ος 2016 -0,7% -0,9% Ιουνίου 2015 - Μαΐου 2016
5 ος 2016 -1,0% -1,3% Μαΐου 2015 - Απριλίου 2016
4 ος 2016 -1,1% -1,5% Απριλίου 2015 - Μαρτίου 2016
3 ος 2016 -0,4% -0,5% Μαρτίου 2015 - Φεβρουαρίου 2016
2 ος 2016 -0,5% -0,7% Φεβρουαρίου 2015 - Ιανουαρίου 2016
1 ος 2016 -0,2% -0,2% Ιανουαρίου 2015 - Δεκεμβρίου 2015