Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αναπροσαρμογή μισθωμάτων - 2015

Αναπροσαρμογή μισθωμάτων έτους 2015

+
Μήνας Έτος Αναπροσαρμογή Τιμάριθμος Περίοδος
12 ος 2015 -0,5% -0,7% Δεκεμβρίου 2014 - Νοεμβρίου 2015
11 ος 2015 -0,7% -0,9% Νοεμβρίου 2014 - Οκτωβρίου 2015
10 ος 2015 -1,3% -1,7% Οκτωβρίου 2014 - Σεπτεμβρίου 2015
9 ος 2015 -1,1% -1,5% Σεπτεμβρίου 2014 - Αυγούστου 2015
8 ος 2015 -1,7% -2,2% Αυγούστου 2014 - Ιουλίου 2015
7 ος 2015 -1,7% -2,2% Ιουλίου 2014 - Ιουνίου 2015
6 ος 2015 -1,6% -2,1% Ιουνίου 2014 - Μαΐου 2015
5 ος 2015 -1,6% -2,1% Μαΐου 2014 - Απριλίου 2015
4 ος 2015 -1,6% -2,1% Απριλίου 2014 - Μαρτίου 2015
3 ος 2015 -1,7% -2,2% Μαρτίου 2014 - Φεβρουαρίου 2015
2 ος 2015 -2,1% -2,8% Φεβρουαρίου 2014 - Ιανουαρίου 2015
1 ος 2015 -2,0% -2,6% Ιανουαρίου 2014 - Δεκεμβρίου 2014