Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αναπροσαρμογή μισθωμάτων - 2013

Αναπροσαρμογή μισθωμάτων έτους 2013

+
Μήνας Έτος Αναπροσαρμογή Τιμάριθμος Περίοδος
12 ος 2013 -2,2% -2,9% Δεκεμβρίου 2012 - Νοεμβρίου 2013
11 ος 2013 -1,5% -2,0% Νοεμβρίου 2012 - Οκτωβρίου 2013
10 ος 2013 -0,8% -1,1% Οκτωβρίου 2012 - Σεπτεμβρίου 2013
9 ος 2013 -1,0% -1,3% Σεπτεβρίου 2012 - Αυγούστου 2013
8 ος 2013 -0,5% -0,7% Αυγούστου 2012 - Ιουλίου 2013
7 ος 2013 -0,3% -0,4% Ιουλίου 2012 - Ιουνίου 2013
6 ος 2013 -0,3% -0,4% Ιουνίου 2012 - Μαΐου 2013
5 ος 2013 -0,5% -0,6% Μαΐου 2012 - Απριλίου 2013
4 ος 2013 -0,2% -0,2% Απριλίου 2012 - Μαρτίου 2013
3 ος 2013 0,1% 0,1% Μαρτίου 2012 - Φεβρουαρίου 2013
2 ος 2013 0,2% 0,2% Φεβρουαρίου 2012 - Ιανουαρίου 2013
1 ος 2013 0,6% 0,8% Ιανουαρίου 2012 - Δεκεμβρίου 2012