Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αναπροσαρμογή μισθωμάτων - 2012

Αναπροσαρμογή μισθωμάτων έτους 2012

+
Μήνας Έτος Αναπροσαρμογή Τιμάριθμος Περίοδος
12 ος 2012 0,8% 1,0% Δεκεμβρίου 2011 - Νοεμβρίου 2012
11 ος 2012 1,2% 1,6% Νοεμβρίου 2011 - Οκτωβρίου 2012
10 ος 2012 0,7% 0,9% Οκτωβρίου 2011 - Σεπτεμβρίου 2012
9 ος 2012 1,3% 1,7% Σεπτεμβρίου 2011 - Αυγούστου 2012
8 ος 2012 1,0% 1,3% Αυγούστου 2011 - Ιουλίου 2012
7 ος 2012 1,0% 1,3% Ιουλίου 2011 - Ιουνίου 2012
6 ος 2012 1,1% 1,4% Ιουνίου 2011 - Μαΐου 2012
5 ος 2012 1,4% 1,9% Μαΐου 2011 - Απριλίου 2012
4 ος 2012 1,3% 1,7% Απριλίου 2011 - Μαρτίου 2012
3 ος 2012 1,6% 2,1% Μαρτίου 2011 - Φεβρουαρίου 2012
2 ος 2012 1,7% 2,3% Φεβρουαρίου 2011 - Ιανουαρίου 2012
1 ος 2012 1,8% 2,4% Ιανουαρίου 2011 - Δεκεμβρίου 2011