Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αναπροσαρμογή μισθωμάτων - 2011

Αναπροσαρμογή μισθωμάτων έτους 2011

+
Μήνας Έτος Αναπροσαρμογή Τιμάριθμος Περίοδος
12 ος 2011 2,2% 2,9% Δεκεμβρίου 2010 - Νοεμβρίου 2011
11 ος 2011 2,3% 3,0% Νοεμβρίου 2010 - Οκτωβρίου 2011
10 ος 2011 2,3% 3,1% Οκτωβρίου 2010 - Σεπτεμβρίου 2011
9 ος 2011 1,3% 1,7% Σεπτεμβρίου 2010 - Αυγούστου 2011
8 ος 2011 1,8% 2,4% Αυγούστου 2010 - Ιουλίου 2011
7 ος 2011 2,5% 3,3% Ιουλίου 2010 - Ιουνίου 2011
6 ος 2011 2,5% 3,3% Ιουνίου 2010 - Μαΐου 2011
5 ος 2011 2,9% 3,9% Μαΐου 2010-Απριλίου 2011
4 ος 2011 3,4% 4,5% Απριλίου 2010-Μαρτίου 2011
3 ος 2011 3,3% 4,4% Μαρτίου 2010-Φεβρουαρίου 2011
2 ος 2011 3,9% 5,2% Φεβρουαρίου 2010-Ιανουαρίου 2011
1 ος 2011 3,9% 5,2% Ιανουαρίου 2010 - Δεκεμβρίου 2010