Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αναπροσαρμογή μισθωμάτων - 2010

Αναπροσαρμογή μισθωμάτων έτους 2010

+
Μήνας Έτος Αναπροσαρμογή Τιμάριθμος Περίοδος
12 ος 2010 3,7% 4,9% Δεκεμβρίου 2009 – Νοεμβρίου 2010
11 ος 2010 3,9% 5,2% Νοεμβρίου 2009 – Οκτωβρίου 2010
10 ος 2010 4,2% 5.6% Οκτωβρίου 2009 – Σεπτεμβρίου 2010
9 ος 2010 4,1% 5,5% Σεπτεμβρίου 2009 – Αυγούστου 2010
8 ος 2010 4,1% 5,5% Αυγούστου 2009 – Ιουλίου 2010
7 ος 2010 3,9% 5,2% Ιουλίου 2009 – Ιουνίου 2010
6 ος 2010 4,1% 5,4% Ιουνίου 2009 – Μαΐου 2010
5 ος 2010 3,6% 4,8% Μαΐου 2009 – Απριλίου 2010
4 ος 2010 2,9% 3,9% Απριλίου 2008 – Μαρτίου 2010
3 ος 2010 2,1% 2,8% Μαρτίου 2009 – Φεβρουαρίου 2010
2 ος 2010 1,8% 2,4% Φεβρουαρίου 2009 – Ιανουαρίου 2010
1 ος 2010 2,0% 2,6% Ιανουαρίου 2009 – Δεκεμβρίου 2009