Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αναπροσαρμογή μισθωμάτων - 2009

Αναπροσαρμογή μισθωμάτων έτους 2009

+
Μήνας Έτος Αναπροσαρμογή Τιμάριθμος Περίοδος
12 ος 2009 1,5% 2,0% Δεκεμβρίου 2008 – Νοεμβρίου 2009
11 ος 2009 0,9% 1,2% Νοεμβρίου 2008 – Οκτωβρίου 2009
10 ος 2009 0,5% 0,7% Οκτωβρίου 2008 – Σεπτεμβρίου 2009
9 ος 2009 0,6% 0,8% Σεπτεμβρίου 2008 – Αυγούστου 2009
8 ος 2009 0,5% 0,6% Αυγούστου 2008 – Ιουλίου 2009
7 ος 2009 0,4% 0,5% Ιουλίου 2008 – Ιουνίου 2009
6 ος 2009 0,4% 0,5% Ιουνίου 2008 – Μαΐου 2009
5 ος 2009 0,8% 1,0% Μαΐου 2008 – Απριλίου 2009
4 ος 2009 1,0% 1,3% Απριλίου 2008 – Μαρτίου 2009
3 ος 2009 1,2% 1,6% Μαρτίου 2008 – Φεβρουαρίου 2009
2 ος 2009 1,4% 1,8% Φεβρουαρίου 2008 - Ιανουαρίου 2009
1 ος 2009 1,5% 2,00% Ιανουαρίου 2008 - Δεκεμβρίου 2008