Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αναπροσαρμογή μισθωμάτων - 2008

Αναπροσαρμογή μισθωμάτων έτους 2008

+
Μήνας Έτος Αναπροσαρμογή Τιμάριθμος Περίοδος
12 ος 2008 2,2% 2,9% Δεκεμβρίου 2007 - Νοεμβρίου 2008
11 ος 2008 2,9% 3,9% Νοεμβρίου 2007- Οκτωβρίου 2008
10 ος 2008 3.5% 4,6% Οκτωβρίου 2007 - Σεπτεμβρίου 2008
9 ος 2008 3,5% 4,7% Σεπτεμβρίου 2007 - Αυγούστου 2008
8 ος 2008 3,7% 4,9% Αυγούστου 2007 – Ιουλίου 2008
7 ος 2008 3,7% 4,9% Ιουλίου 2007 – Ιουνίου 2008
6 ος 2008 3,7% 4,9% Ιουνίου 2007 – Μαΐου 2008
5 ος 2008 3,3% 4,4% Μαΐου 2007 – Απριλίου 2008
4 ος 2008 3,3% 4,4% Απριλίου 2007 – Μαρτίου 2008
3 ος 2008 3,3% 4,4% Μαρτίου 2007 – Φεβρουαρίου 2008
2 ος 2008 2,9% 3,9% Φεβρουαρίου 2007 – Ιανουαρίου 2008
1 ος 2008 2,9% 3,9% Περίοδος Ιανουαρίου 2007 - Δεκεμβρίου 2007