Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αναπροσαρμογή μισθωμάτων - 2007

Αναπροσαρμογή μισθωμάτων έτους 2007

+
Μήνας Έτος Αναπροσαρμογή Τιμάριθμος Περίοδος
12 ος 2007 2,9% 3,9% Περίοδος Δεκεμβρίου 2006 - Νοεμβρίου 2007
11 ος 2007 2,3% 3,1% Νοεμβρίου 2006- Οκτωβρίου 2007
10 ος 2007 2,2% 2,9% Οκτωβρίου 2006 - Σεπτεμβρίου 2007
9 ος 2007 1,9% 2,5% Σεπτεμβρίου 2006 - Αυγούστου 2007
8 ος 2007 1,9% 2,5% Αυγούστου 2006 – Ιουλίου 2007
7 ος 2007 2,0% 2,6% Ιουλίου 2006 - Ιουνίου 2007
6 ος 2007 2,0% 2,6% Ιουνίου 2006 – Μαΐου 2007
5 ος 2007 1,9% 2,5% Μαΐου 2006 – Απριλίου 2007
4 ος 2007 2,0% 2,6% Απριλίου 2006 – Μαρτίου 2007
3 ος 2007 2,0% 2,7% Μαρτίου 2006 – Φεβρουαρίου 2007
2 ος 2007 2,0% 2,7% Φεβρουαρίου 2006 – Ιανουαρίου 2007
1 ος 2007 2,2% 2,9% Περίοδος Ιανουαρίου 2006 - Δεκεμβρίου 2006