Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αναπροσαρμογή μισθωμάτων - 2006

Αναπροσαρμογή μισθωμάτων έτους 2006

+
Μήνας Έτος Αναπροσαρμογή Τιμάριθμος Περίοδος
12 ος 2006 2,2% 2,9% Περίοδος Δεκεμβρίου 2005 - Νοεμβρίου 2006
11 ος 2006 2,1% 2,8% Περίοδος Νοεμβρίου 2005 - Οκτωβρίου 2006
10 ος 2006 2,2% 2,9% Περίοδος Οκτωβρίου 2005 - Σεπτεμβρίου 2006
9 ος 2006 2,6% 3,5% Περίοδος Σεπτεμβρίου 2005 - Αυγούστου 2006
8 ος 2006 2,9% 3,8% Περίοδος Αυγούστου 2005 - Ιουλίου 2006
7 ος 2006 2,4% 3,2% Περίοδος Ιουλίου 2005 - Ιουνίου2006
6 ος 2006 2,3% 3,1% Περίοδος Ioυνίου 2006 - Μαίου 2006
5 ος 2006 2,5% 3,3% Περίοδος Μάιο 2005 - Απριλίου 2006
4 ος 2006 2,5% 3,3% Περίοδος Aπριλίου 2005 - Μαρτίου 2006
3 ος 2006 2,4 3,2 Περίοδος Μαρίου 2005 - Φεβρουάριος 2006
2 ος 2006 2,4 3,2 Περίοδος Φεβρουάριος 2005 - Ιανουάριος 2006
1 ος 2006 2,7 3,6 Περίοδος Ιανουαρίου 2005 - Δεκεμβρίου 2005