Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αναπροσαρμογή μισθωμάτων - 2005

Αναπροσαρμογή μισθωμάτων έτους 2005

+
Μήνας Έτος Αναπροσαρμογή Τιμάριθμος Περίοδος
12 ος 2005 2,6% 3,5%
11 ος 2005 2,9% 3,8%
10 ος 2005 2,9% 3,9%
9 ος 2005 2,8% 3,7%
8 ος 2005 2,9% 3,9%
7 ος 2005 2,5% 3,3%
6 ος 2005 2,4% 3,2%
5 ος 2005 2,6% 3,4%
4 ος 2005 2,2% 2,9%
3 ος 2005 2,3% 3,1%
2 ος 2005 3,0% 4,0%
1 ος 2005 2,3% 3,1%