Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αναπροσαρμογή μισθωμάτων - 2004

Αναπροσαρμογή μισθωμάτων έτους 2004

+
Μήνας Έτος Αναπροσαρμογή Τιμάριθμος Περίοδος
12 ος 2004 2,3% 3,1%
11 ος 2004 2,4% 3,2%
10 ος 2004 2,1% 2,8%
9 ος 2004 2,0% 2,7%
8 ος 2004 2,2% 2,9%
7 ος 2004 2,1% 2,8%
6 ος 2004 2,2% 2,9%
5 ος 2004 2,2% 2,9%
4 ος 2004 2,0% 2,7%
3 ος 2004 1,9% 2,5%
2 ος 2004 2,2% 2,9%
1 ος 2004 2.3% 3,1%