Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αναπροσαρμογή μισθωμάτων - 2003

Αναπροσαρμογή μισθωμάτων έτους 2003

+
Μήνας Έτος Αναπροσαρμογή Τιμάριθμος Περίοδος
12 ος 2003 2,5% 3,3%
11 ος 2003 2,4% 3,2%
10 ος 2003 2,5% 3,3%
9 ος 2003 2,5% 3,3%
8 ος 2003 2,7% 3,6%
7 ος 2003 2,9% 3,8%
6 ος 2003 2,9% 3,8%
5 ος 2003 2,6% 3,4%
4 ος 2003 3,1% 4,1%
3 ος 2003 3,2% 4,3%
2 ος 2003 3,1% 2,3%