Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αναπροσαρμογή μισθωμάτων - 2020

Αναπροσαρμογή μισθωμάτων έτους 2020

+
Μήνας Έτος Αναπροσαρμογή Τιμάριθμος Περίοδος
8 ος 2020 -1,4% -1,8% Αυγούστου 2019 - Ιουλίου 2020
7 ος 2020 -1,2% -1,6% Ιουλίου 2019 - Ιουνίου 2020
6 ος 2020 -0,8% -1,1% Ιουνίου 2019 - Μαΐου 2020
5 ος 2020 -1,1,% -1,4% Μαΐου 2019 - Απριλίου 2020
4 ος 2020 0,0% 0,0% Απριλίου 2019 - Μαρτίου 2020
3 ος 2020 0,2% 0,2% Μαρτίου 2019 - Φεβρουαρίου 2020
2 ος 2020 0,7% 0,9% Φεβρουαρίου 2019 - Ιανουαρίου 2020
1 ος 2020 0,6% 0,8% Ιανουαρίου 2019 - Δεκεμβρίου 2019