Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αναπροσαρμογή μισθωμάτων - 2020

Αναπροσαρμογή μισθωμάτων έτους 2020

+
Μήνας Έτος Αναπροσαρμογή Τιμάριθμος Περίοδος
3 ος 2020 0,2% 0,2% Μαρτίου 2019 - Φεβρουαρίου 2020
2 ος 2020 0,7% 0,9% Φεβρουαρίου 2019 - Ιανουαρίου 2020
1 ος 2020 0,6% 0,8% Ιανουαρίου 2019 - Δεκεμβρίου 2019