Προιόντα κόμβου

4. CLOUD CRM Λογιστικού γραφείου με Tιμολόγηση, Λογιστική, Πάγια, μαζική άντληση Υποχρεώσεων και εντύπων

Συνοπτικά περιέχει :

 
 • Μαζική άντληση οφειλών από ΙΚΑ,ΕΦΚΑ,TAXIS και δυνατότητα προγραμματισμού  επαναλαμβανόμενων εργασιών.
 • Προγραμματισμός αυτόματων αποστολών σε οφειλές και υποχρεώσεις
 • Μαζική διαχείριση και αυτόματη εμφάνιση των οφειλών και δηλώσεων από TAXIS, ΕΦΚΑ, IKA, ΕΡΓΑΝΗ,ΓΕΜΗ, Εθνικό τυπογραφείο. Δείτε με ένα κλικ από παντού και από οποιαδήποτε συσκευή τις εκκρεμότητες των πελατών σας.
 • Προσωπική θυρίδα ανά πελάτη του γραφείου για να βλέπει όλες τις δηλώσεις και υποχρεώσεις που τον αφορούν.
 • Πλήρη τιμολόγηση Λογιστικού γραφείου με καρτέλες Ισοζύγια, Συμφωνητικά, Κοστολόγηση εργασιών, αυτόματες χρεώσεις πελατών ή προγραμματισμός επαναλαμβανόμενης έκδοσης παραστατικών.
 • Λογιστική Διαχείριση με σύνδεση από την τιμολόγηση και ενημέρωση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων με πλήρη διαχείριση παραμετροποιημένου 4βαθμίων λογαριασμών λογιστικού σχεδίου, Πρότυπες κινήσεις, Ισοζύγια, Καρτέλες, Ημερολόγια.
 • Μητρώο παγίων γραφείου.
 • Υποβολή συμπληρωματικού ωραρίου στο ΕΡΓΑΝΗ (Ε4) από το κινητό σας με αυτόματη άντληση των υπαλλήλων από το ΕΡΓΑΝΗ.

Χωρίς κόστος αρχικής αγοράς η τιμή ετήσιας συνδρομής είναι ( 150,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ )


Αναλυτικά περιέχει :

Τιμολογήστε online, απλά και εύκολα ( Το γραφείο σας παντού )

Μέσα σε λίγα μόνο λεπτά και με πολύ απλές κινήσεις μπορείτε να οργανώσετε τη διαδικασία έκδοσης τιμολογίων και αποδείξεων της επιχείρησής σας.

Μπορείτε να εκδίδετε αθεώρητα τιμολόγια και αποδείξεις μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και να δέχεστε πληρωμές online! Να καταγράφετε τις εισπράξεις ή πληρωμές και να παρακολουθείτε τη ρευστότητα του γραφείου σας με πρόσβαση από παντού.
Συμβατό με φορολογικό μηχανισμό για αυτούς που θέλουν θεωρημένα παραστατικά
Έχετε επαναλαμβανόμενες πωλήσεις; Δημιουργήστε ένα αυτόματο πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης και αφήστε το να εκδίδει παραστατικά χωρίς εσείς να κάνετε απολύτως τίποτα. Ενημερωθείτε μέσω email για την έκδοση νέων παραστατικών και αυτόματα ενημερώνετε ο πελάτης σας.
Εύκολα δημιουργία τιμολογίου ή ταμιακής απόδειξης με δυνατότητα επαναλαμβανόμενης χρέωσης βάση χρονοπρογραμματισμού ανά πελάτη και παραστατικό (π.χ. αυτόματη δημιουργία παραστατικού την ημερομηνία επιλογής μας για κάθε μήνα ή δίμηνο ή τρίμηνο ή εξάμηνο).
Κρατήστε πλήρες αρχείο εισπράξεων και πληρωμών ώστε να γνωρίζετε τη ρευστότητα της επιχείρησής σας.
Τυπώστε Συμφωνητικά των πελατών σας, Αναλυτικές Καρτέλες, Ισοζύγια, αναφορές πωλήσεων, ταμιακή κατάσταση και συνοπτική αναφορά του γραφείου.
Επιλέξτε μέσα από τις 45 έτοιμές φόρμες την εκτύπωση του παραστατικού που σας αρέσει με ή χωρίς το δικό σας λογότυπο ή και με την προσωπική σας υπογραφή στο κάτω μέρος του παραστατικού ως εκδότη.
Ενημερωθείτε μαζικά για τις οφειλές των πελατών του γραφείου σας

Ενημερώστε τους πελάτες σας μαζικά για τις καταληκτικές ημερομηνίες οφειλών με email, SMS ή αυτόματα πριν την καταληκτική τους ημερομηνία.Mαζική άντληση στοιχείων και δυνατότητα προγραμματισμού αυτοματοποιημένων και επαναλαμβανόμενων εργασιών.
Αναλυτική εικόνα ταμιακών οφειλών ανά πελάτη καθώς δημιουργεί κατάσταση οφειλών λαμβάνωντας στοιχεία από ΙΚΑ,ΕΦΚΑ,TAXIS
Με ένα κλικ έχετε ανά πελάτη σας έντυπα δηλώσεων (σε pdf για το έτος επιλογής σας) απευθείας από τους φορείς όπως :

 • Ε9 Φυσικού ή Νομικού προσώπου, Εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ, Δόσεις ΕΝΦΙΑ
 • Συμφωνητικά μίσθωσης
 • Σαν φυσικό πρόσωπο Ε1, Ε2 (συζύγου και υπόχρεου), Ε3, Εκκαθαριστικό
 • Σαν νομικό πρόσωπο Έντυπο (Ν), Ε2, και Ε3
 • ΦΠΑ, Συμφωνητικά, Δηλώσεις Παρακρατούμενων φόρων, Φ2,Φ4,Φ5 ( Ενδοκοιν/κών παραδόσεων αποκτήσεων )
 • Οφειλές και Ρυθμίσεις από taxis
 • Οφειλές ΙΚΑ, Προβολή ΑΠΔ
 • Οικονομική καρτέλα ΑΠΔ
 • Εισφορές ΕΦΚΑ με την ειδοποίηση πληρωμής
 • Δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικού ωραρίου Ε4 στο ΕΡΓΑΝΗ - Δυνατότητα άντλησης των υπαλλήλων αυτόματα από το ΕΡΓΑΝΗ
 • Συμπληρωματικός πρόσληψης
 • Κατάσταση προσωπικού με ή χωρίς αποδοχές από ΕΡΓΑΝΗ
 • Συμβάσεις εργασίας από ΕΡΓΑΝΗ
 • Υπερωρίες εργασίας από ΕΡΓΑΝΗ
 • Αναγγελίες ΟΑΕΔ από ΕΡΓΑΝΗ
 • Ετήσιες άδειες από ΕΡΓΑΝΗ
 • Διεκπεραιωμένες αιτήσεις από ΓΕΜΗ και υπό διεκπεραίωση αιτήσεων στο ΓΕΜΗ
 • Πιστοποιητικά ΓΕΜΗ - Υπό διεκπεραίωση πιστοποιητικών ΓΕΜΗ
 • Υπάρχει δυνατότητα μαζικά σε όλους τους πελάτες να δείτε σε αναφορά εάν ξεχάστηκε η υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων καθώς τραβάει τις πληροφορίες από το taxis προλαμβάνοντας τυχόν πρόστιμο.
 • Μαζική ενημέρωση των οφειλών και ρυθμίσεων και των ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ σε όλους τους πελάτες σας (email ή sms)
 • Εύκολη και μαζική ενημέρωση των πελατών και των συνεργατών του γραφείου σας μέσω excel ( import excel file ) ή από φόρμα
 • On line σύνδεση ( εάν θέλουμε ) του πελάτη στο προφίλ του για προβολή των υποχρεώσεων (σε εξέλιξη και ολοκληρωμένες) σε λίστα και ημερολόγιο. Για όλες τις παραπάνω αναφορές υπάρχει δυνατότητα προβολής στο pc ή το κινητό του πελάτη καθώς ο πελάτης μπορεί και βλέπει από παντού μόνο τα στοιχεία (οφειλές, υποχρεώσεις, έντυπα) του με ένα μοναδικό κωδικό στο προφίλ του, με αρχειοθετημένα τα έντυπα που τον αφορούν.
 • Στατιστικά ανά πελάτη με την ενημέρωση του Β6 ( αυτόματα μέσω excel ισοζυγίου της λογιστικής σας ) με συγκρίσεις ανά τρίμηνο και γραφήματα για την πορεία του κύκλου εργασιών του.
 • Αναφορές με παραμετρική προσαρμογή (drag and drop ) στις κολώνες και δημιουργία της αναφοράς σε πολλά είδη αρχείων όπως ( pdf,xls,word,csv,html )
 • Καταγραφή και κοστολόγηση εργασιών ανά πελάτη και κόστος. ( Π.Χ. Μία εργασία έναρξης πότε ξεκίνησε, ποιός συνεργάτης ασχολήθηκε με καταγραφή αναλυτικά τι διεκπεραίωσε, πόσες ώρες, είναι εκκρεμή, σε εξέλιξη, ολοκληρώθηκε, με αναλυτική αναφορά κόστους ανα πελάτη και συνεργατών του γραφείου σας.)

Όλα τα έντυπα μπορείτε να τα στείλετε μαζικά με email τόσο στον πελάτη σας όσο και σε συνεργάτες του γραφείου σας ή εκτός γραφείου π.χ. τράπεζες.


Εξοφληθείτε online από τους πελάτες σας

Σημαντική είναι η δυνατότητα πρόσβασης που έχει ο πελάτης σας ( εάν το θέλετε ) όπου με μοναδικούς κωδικούς στο προφίλ του εμφανίζονται συγκεντρωμένες όλες οι πληροφορίες και τα έντυπα που τον αφορούν. Υπάρχει δυνατότητα απαγόρευσης του πελάτη από τις πληροφορίες εάν θέλουμε. Με την είσοδό του πελάτη στην εφαρμογή εμφανίζονται τα στοιχεία του λογιστικού σας γραφείου και μπορεί να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

 • Εκτύπωση της αναλυτικής του καρτέλας όσο αφορά τις υποχρεώσεις του προς το γραφείο σας
 • Εμφάνιση και εκτύπωση των παραστατικών που του έχει εκδώσει το γραφείο σας στο ΑΦΜ του
 • Εκτύπωση ή Πληρωμή (Μόνο των επί πιστώσει) των παραστατικών με κάρτα είτε εφ άπαξ είτε έναντι λογαριασμού. Η εφαρμογή ελέγχει εάν μπήκαν τα χρήματα και μόνο τότε εκδίδει αυτόματα εξοφλητική απόδειξη είσπραξης ενημερώνοντας αυτόματα την καρτέλα του.
 • Εμφάνιση Οφειλών σε taxis και IKA
 • Προβολή των εντύπων απευθείας από τους φορείς
 • Σαν φυσικό πρόσωπο Ε1, Ε2 (συζύγου και υπόχρεου), Ε3, Εκκαθαριστικό
 • Σαν νομικό πρόσωπο Έντυπο (Ν), Ε2, και Ε3
 • ΦΠΑ, Συμφωνητικά, Δηλώσεις Παρακρατούμενων φόρων Φ2.Φ4.Φ5
 • Οφειλές και Ρυθμίσεις από taxis
 • Οφειλές ΙΚΑ, Προβολή ΑΠΔ
 • Εισφορές ΕΦΚΑ με την ειδοποίηση πληρωμής
 • Δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικού ωραρίου Ε4 στο ΕΡΓΑΝΗ
 • Κατάσταση προσωπικού με ή χωρίς αποδοχές από ΕΡΓΑΝΗ
 • Συμβάσεις εργασίας από ΕΡΓΑΝΗ
 • Υπερωρίες εργασίας από ΕΡΓΑΝΗ
 • Αναγγελίες ΟΑΕΔ από ΕΡΓΑΝΗ
 • Ετήσιες άδειες από ΕΡΓΑΝΗ
 • Διεκπεραιωμένες αιτήσεις από ΓΕΜΗ και υπό διεκπεραίωση αιτήσεων στο ΓΕΜΗ
 • Πιστοποιητικά ΓΕΜΗ - Υπό διεκπεραίωση πιστοποιητικών ΓΕΜΗ


Ελεγχόμενη προσβασιμότητα και ασφάλεια στις συναλλαγές σας

Η προστασία των ευαίσθητων οικονομικών στοιχείων σας αποτελεί τον κύριο στόχο μας. Χρησιμοποιούμε τεχνολογία SSL, κρατάμε καθημερινά backup, και δεν μοιραζόμαστε τα δεδομένα με κανέναν τρίτο για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ( GDPR ) η επεξεργασία των στοιχείων από τον χρήστη πραγματοποιείται μόνο με την συγκατάθεση του. Τα στοιχεία που λαμβάνονται ως οφειλές υποχρεώσεις αυτόματα από τους δημόσιους φορείς ( ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΤΑXIS, ΕΡΓΑΝΗ ) δεν αποθηκεύονται αλλά λαμβάνονται live. Υπάρχουν διαφορετικοί μοναδικοί κωδικοί πρόσβασης για τους συνεργάτες του γραφείου σας και καθορισμός δικαιωμάτων τόσο στον πελάτη σας όσο και στους υπάλληλους της εταιρείας σας στο τι θα βλέπουν και ποιες λειτουργίες θα έχουν πρόσβαση. Τέλος τα τυχόν στοιχεία που αποθηκεύονται στην βάση της πλατφόρμας είναι κρυπτογραφημένα ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.


Μητρώο παγίων της εταιρείας σας

Σημαντική είναι η δυνατότητα παρακολούθησης των παγίων και η διενέργεια αποσβέσεων στο τρέχων ή στα επόμενα χρόνια
Eύκολη εισαγωγή παγίων είτε από φόρμα είτε μαζικά μέσω excel αρχείου ( excel import file )
Διενέργεια αποσβέσεων ή ακύρωσης σε επόμενα χρόνια
Καρτέλα παγίου αναλυτικά ( πριν και μετά των αποσβέσεων )
Μητρώο παγίων ανά χρήση
Εξαγωγή όλων των αναφορών σε αρχεία ( xls, pdf, html,csv , xml ..κλπ )
Προσαρμογή των αναφορών με drag and drop στις κολώνες των αναφορών για καλύτερη διαχείριση με πολλαπλά φίλτρα


Λογιστικά βιβλία της εταιρείας σας

Αυτόματη λογιστικοποίηση των τιμολογήσεων και ενημέρωση των λογιστικών σας βιβλίων είτε ως απλογραφικά είτε ως διπλογραφικά. Αυτόματη δημιουργία λογιστικού σχεδίου με έτοιμα παραμετροποιημένους λογαριασμούς που ενημέρωνουν στήλες βιβλίων και οικονομικές δομές. Ο κάθε αποτελεσματικός λογαριασμός αυτόματα είναι γεφυρωμένος με λογαριασμό ΦΠΑ ώστε κατά την καταχώρηση να υπολογίζονται αυτόματα οι αξίες στα λογιστικά σας άρθρα είτε ως απλογραφικά είτε ως διπλογραφικά.
Με το ίδιο λογιστικό σχέδιο μπορείτε να ενημερώνετε τις κινήσεις σας είτε από φόρμες απλογραφικής καταχώρησης είτε ως διπλογραφικά με χρέωση πίστωση. Με την αυτόματη δημιουργία του λογιστικού σχεδίου ο κάθε λογαριασμός έχει δηλωθεί ποια κολώνα των βιβλίων ενημερώνει ώστε να μην χρειάζετε πρόσθετος χρόνος για παραμετροποίηση. Δυνατότητα δημιουργίας πρότυπων κινήσεων με αυτόματο ισοσκελισμό άρθρων και επαναλαμβανόμενη καταχώρηση.
 

test
Up
Close
Close
Κλείσιμο