Προιόντα κόμβου

6. Express Φ.Π.Α.

Η εφαρμογή Express Φ.Π.Α. σκοπό έχει την εύκολη και απλή διαχείριση των εντύπων της εφορίας. Χωρίς ρυθμίσεις στους εκτυπωτές η εφαρμογή ενημερώνει την περιοδική δήλωση ΦΠΑ με τρεις διαφορετικούς τρόπους ενημέρωσης :

 1. ( απλός τρόπος συμπλήρωσης ) με την απλή καταχώρηση των ποσών επάνω στην δήλωση και στο τέλος του έτους συμπληρώνεται αυτόματα η εκκαθαριστική δήλωση για έλεγχο μεταφέροντας τα ποσά από τις περιοδικές στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ. Είναι ενημερωμένο με το νέο έντυπο δήλωσης ΦΠΑ που θα ισχύσει από αρχές 2015.
 2. ( σύνθετος τρόπος συμπλήρωσης ) για την κάθε περιοδική δήλωση υπάρχει ένα συνοπτικό ισοζύγιο με τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς ομάδας 1,2,6,7,8 όπου ο χρήστης ενημερώνει το ισοζύγιο σύμφωνα με τα βιβλία του και αυτό αυτόματα ενημερώνει την δήλωση ΦΠΑ. Ετσι υπάρχει ανάλυση των κονδυλίων ανά συντελεστή ΦΠΑ και για την κάθε  δηλωση υπάρχει αποθηκευμένο το ισοζύγιο με το οποίο συμπληρώθηκε. Λόγω κατάργησης της εκκαθαριστικής η συμφωνία του ΦΠΑ γίνεται απλή καθώς υπάρχει η δυνατότητα συγκεντρωτικού ισοζυγίου ( από/έως ) που συμφωνεί με τις υποβληθείσες δηλώσεις.
Η εκκαθαριστική συμπλήρωνεται αυτόματα επιλέγοντας τις περιόδους ( από / έως - χωρίς περιορισμό για τους 24 μήνες ) των περιοδικών δηλώσεων, αντλεί τα στοιχεία και στη συνέχεια ενημερώνει συμπληρώνοντας αυτόματα τα ποσά στο taxisnet. Χωρίς αναζήτηση των εντύπων η εφαρμογή μέσα από ένα παραθυρικό περιβάλλον υπολογίζει και εκτυπώνει αυτοματοποιημένα τα παρακάτω έντυπα :

 • Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. και αυτόματη καταχώρηση της στο taxis net ( ενημερωμένο με τους παλιούς & νέους συντελεστές ΦΠΑ σύμφωνα με τις οδηγίες της Γ.Γ.Π.Σ. )
 • Αυτόματη καταχώρηση της φορολογικής αναμόρφωσης στο taxis net
 • Eκκαθαριστική δήλωση με δυνατότητα αμφίπλευρης εκτύπωσης ( με δυνατότητα υπολογισμού παλιών και νέων συντελεστών ΦΠΑ )
 • E2
 • E3
 • E5 με δυνατότητα αμφίπλευρης εκτύπωσης
 • Φ.01-010
 • Βεβαιώσεις κερδών των εταίρων
 • Α.Π.Δ. Οικοδομοτεχνικών
 • Προσωρινές δηλώσεις Φ.Μ.Υ.
 • Οριστ. Δήλωση Ε7 - Βεβαιώσεις αποδοχών
 • Δήλωση απόδοσης δωδεκανησιακού φόρου ( ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ.)
 • Multiuser δυνατότητα για ταυτόχρονη σύνδεση με την βάση

Τελική τιμή εφαρμογής 110,00 ευρώ ( περιέχεται το Φ.Π.Α. και τα έξοδα αποστολής curier για παράδοση στο χώρο σας. )
Επιλέξτε τη λέξη DOWNLOAD DEMO για να κατέβει στον υπολογιστή σας DEMO της εφαρμογής.

Τί χρειάζεστε.


1.Windows 98se ή ME ή XP ή 2000 ή NT ή Vista ή Windows 8
2.Microsoft Internet explorer 6 (Περιέχετε στο cd)
3.Μicrosoft Net Framework (Περιέχετε στο cd)
4.Μνήμη 128ΜΒ


Ιδιαίτερα φιλικό στη χρήση πρόγραμμα με μετακίνηση από πεδίο σε πεδίο με τα βελάκια ή το πλήκτρο Εnter. Υπάρχει λειτουργία στο μενού της εφαρμογής για άμεση δυνατότητα αναβάθμισης της εφαρμογής από το internet.

Επίσης στην ενότητα αναλυτική παρουσίαση μπορείτε να δείτε με ήχο και εικόνα όλες τις λειτουργίες της εφαρμογής έτσι ώστε να αξιοποιήσετε σε μέγιστο ποσοστό τις δυνατότητες της.

test
Up
Close
Close
Κλείσιμο