Προιόντα κόμβου

2. Συνδρομητικές υπηρεσίες κόμβου

Πατήστε εδώ για να δείτε τι προσφέρουν οι συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου

---

Λίγα λόγια για τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τον κόμβο μας.


Η πρόσβαση στις σελίδες του Taxheaven είναι γενικώς ελεύθερη.

Οι επισκέπτες μπορούν να έχουν Δωρεάν πρόσβαση σε μια μεγάλη γκάμμα πληροφοριών.

Ενδεικτικά:


* -Προβολή αποφάσεων - νόμων - εγκυκλίων
* -Προβολή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
* -Ευρετήρια (ΚΑΔ - ΜΣΚΚ - Δ.Ο.Υ. - Ι.Κ.Α. κ.λπ.)
* -Σεμινάρια
* -Αγγελίες (προβολή και καταχώρηση)
* -Οικονομικές και λοιπές ειδήσεις
* -Καθημερινό ενημερωτικό Newsletter
* -Αναζήτηση σε όλο τον κόμβο με προηγμένα φίλτρα
* -Αναζήτηση ξεχωριστή σε νόμους και αποφάσεις με πολλαπλές επιλογές

Δείτε αναλυτικό εγχειρίδιο με εικόνες


Δωρεάν
χρήση
κόμβου
Συνδρομητικές
υπηρεσίες
κόμβου
100,00
ευρώ/έτος
-Προβολή Αποφάσεων - νόμων - εγκυκλίων
-Προβολή Συλλογικών Συμβάσεων εργασίας
-Ευρετήρια (ΚΑΔ. - ΜΣΚΚ - Δ.Ο.Υ. - Ι.Κ.Α. κλπ)
-Σεμινάρια
-Αγγελίες (προβολή και καταχώρηση)
-Ειδήσεις νέα
-Καθημερινό ενημερωτικό Newsletter
Ναι
Ναι
Κοινότητα λογιστών (Βήμα συζητήσεων - ερωτήσεις απαντήσεις)Ναι
Ναι
Δυνατότητα Εκτύπωσης σε Word και PDF ΟΛΩΝ των κωδικοποιημένων νόμων στη σημερινή τους μορφή.Ναι
Δυνατότητα Εκτύπωσης των αποφάσεων/Εγκυκλίων του κόμβου με παραθέσεις σε όλα τα σημεία που έχουν αναφορές σε άρθρα και παραγράφους νόμων. Το εργαλείο αυτό σας δίνει την δυνατότητα να επεξεργαστείτε πλήρως το κείμενο της κάθε απόφασης χωρίς να ανατρέχετε στις παραπομπές άρθρων και παραγράφων που περιέχει.Ναι
Δημιουργία προσωπικής βιβλιοθήκης με δυνατότητα προσθήκης αρχείων, άρθρων, ειδήσεων, νόμων κ.λπ. χωρίς περιορισμούς κατηγοριών και χωρητικότητας. Ναι
Δυνατότητα προβολής όλων των κωδικοποιημένων Λογιστικών προτύπων (ΔΛΠ-ΔΠΧΑ-ΜΕΔ-ΕΔΠΧΑ) Ναί
Δυνατότητα προηγημένης αναζήτησης μέσα σε κάθε νόμο για φράση ή λέξη (Δείτε εδώ σχετικά) Ναί
Δυνατότητα προβολής ΟΛΩΝ των κωδικοποιημένων νόμωνΝαι
Δυνατότητα πλοήγησης σε όλες τις προϊσχύουσες διατάξεις των κωδικοποιημένων - βασικών νόμων. Ναι
Δυνατότητα προβολής όλων των σχετικών αποφάσεων/ άρθρων/εγγράφων/νομολογίας, ανά παράγραφο και ανά άρθρο σε όλους του κωδικοποιημένους νόμους.Ναι
Δυνατότητα προβολής ιστορικότητας (τρίμηνο εξάμηνο έτος κλπ) όλων των σχετικών αποφάσεων/ άρθρων/εγγράφων/νομολογίας, σε όλους του κωδικοποιημένους νόμους.Ναι
Δυνατότητα προβολής όλων των ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ των νόμων που είναι καταχωρημένοι στον κόμβο σε ενιαίο κείμενο, αλλά και ανά άρθρο μέσα στο κείμενο του νόμου (δείτε εδώ σχετικά)Ναι
Δυνατότητα προβολής περίληψης κάθε νόμου που είναι καταχωρημένος στον κόμβο. Ναι
Δυνατότητα προβολής όλων των σχετικών διατάξεων (νόμων / προεδρικών διατ/των) ανά άρθρο κωδικοποιημένου νόμου.Ναι
Δυνατότητα προβολής όλου του ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ των νόμων σε μια σελίδα. (Αναλυτικός κατάλογος με τους νόμους, τα άρθρα και τις παραγράφους που έχουν τροποποιηθεί από τη δημοσίευση του νόμου μέχρι σήμερα.)Ναι
Δυνατότητα προβολής όλων των αλλαγών (με σύγκριση ανά παράγραφο) που γίνονται σε κάθε κωδικοποιημένο νόμο, από τους τελευταίους 6 νόμουςΝαι
Δυνατότητα προβολής όλων των σχετικών διατάξεων (νόμων / προεδρικών διατ/των) ανά άρθρο κωδικοποιημένου νόμουΝαι
Δυνατότητα προβολής / αποθήκευσης / εκτύπωσης, των ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ για χρησιμοποίησή τους στις δημόσιες υπηρεσίες.Ναι
Δυνατότητα σύγκρισης των διατάξεων των νόμων σε επίπεδο παραγράφων. Η δυνατότητα αυτή σας δείχνει ακριβώς τις διαφορές πάνω στο κείμενο των παραγράφων που έχουν κωδικοποιηθεί από νόμο σε νόμοΝαι
Δυνατότητα εκτύπωσης όλων των σχετικών αποφάσεων (εγκυκλίων - νομολογίας, άρθρων κ.λπ.) μαζί με το πλήρες κείμενό τους σε ένα αρχείο για μελέτη, και έρευνα σχετικού θέματος. Ναί
Δυνατότητα εκτύπωσης εκτός από αρχείο word και σε αρχείο pdf με τις αλλαγές (σύγκριση προϊσχύουσας διάταξης με ισχύουσα) που έχουν γίνει σε κάθε νόμο. (δείτε εδώ σχετικά) Ναί
Δυνατότητα αποθήκευσης σημειώσεων σε κάθε νόμο. Προσθήκη σελιδοδεικτών σε κάθε παράγραφο οποιουδήποτε νόμου.(δείτε εδώ σχετικά)Ναι
Σε κάθε τροποποίηση (κωδικοποίηση) παραγράφου υπάρχει πλέον η δυνατότητα προβολής του άρθρου και της αιτιολογικής έκθεσης του νόμου που επέφερε την αλλαγή. (δείτε εδώ σχετικά) Ναί
Αμεση προβολή και σύγκριση των αλλαγών (διατάξεις ή φράσεις που αφαιρέθηκαν ή προστέθηκαν), όλων των νόμων που κωδικοποιούνται ή τροποποιούνται με κάθε νέο νόμο που προστίθεται στο φορολογικό αρχείο. (δείτε εδώ σχετικά) Ναί
Δυνατότητα αποθήκευσης σημειώσεων σε κάθε απόφαση - εγκύκλιο.Ναι
Δυνατότητα αποθήκευσης προσωπικών σημειώσεων (to do list) στον προσωπικό σας λογαριασμό.Ναι
Δυνατότητα αναζήτησης στις αποφάσεις ανά επάγγελμα που αφορούν.Ναι
Δυνατότητα αποθήκευσης όλων των αναζητήσεων στον κόμβο..Ναι
test
Up
Close
Close
Κλείσιμο