Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφάσεις έτους 2005

Αποφάσεις Φορολογικής διοίκησης έτους 2005


ΠΟΛ.1157/28.12.2005 Υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας . Οδηγίες εφαρμογής. Κοινοποίηση των χαρακτηριστικών των αποδεκτών μέσων που χρησιμοποιούνται για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων. [ 30-12-2005 ]