Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφάσεις έτους 2001

Αποφάσεις Φορολογικής διοίκησης έτους 2001


ΠΟΛ.1374/21.12.2001 Χρόνος υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων ισοζυγίων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. - Όριο αξίας φορολογικών στοιχείων πουυποβάλλονται για διασταύρωση - Γραμμογράφηση του αρχείου ηλεκτρομαγνητικώνμέσων αποθήκευσης που χρησιμοποιούνται για την υποβολή τους, σε ευρώ -ΠαύσηΦορολογικών Ταμειακών Μηχανών λόγω ασυμβατότητας με το ευρώ - Όριο ακαθαρίστωνεσόδων σε ευρώ, για την απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών από τηθεώρηση φορολογικών στοιχείων. [ 21-12-2001 ]

ΠΟΛ.1371/18.12.2001 Ενιαία διαδικασία υποβαλλομένωνδικαιολογητικών στη Δ.Ο.Υ. λόγω μεταβολών φ.τ.μ., καταχώρηση αθροιστικών δεδομένων εσόδων (τζίρου) και Φ.Π.Α. σε δραχμές στο βιβλιάριο συντήρησης κατά την ενεργοποίηση λειτουργίας της φ.τ.μ. με ευρώ, και παρουσία φοροτεχνικού υπαλλήλου κατά την αντικατάσταση φορολογικής μνήμης. [ 18-12-2001 ]