Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφάσεις έτους 2000

Αποφάσεις Φορολογικής διοίκησης έτους 2000


ΠΟΛ.1308/19.12.2000 Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής: α) της περιοδικής και έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ για υποκείμενους με βιβλία Β και Γ κατηγορίας του ΚΒΣ, καθώς και της έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ για απαλλασσόμενους ή μη υποκείμενους (Εντυπο 050-ΦΠΑ,έκδοση 2001, Φ2/TAXIS) και β) της περιοδικής και έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ για υποκείμενους με βιβλία Α κατηγορίας του ΚΒΣ (Εντυπο 051-ΦΠΑ, έκδοση 2001,Φ3/TAXIS) [ 19-12-2000 ]