Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφάσεις έτους 1998

Αποφάσεις Φορολογικής διοίκησης έτους 1998


ΠΟΛ.1311/30.12.1998 Προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας γης σε περιοχές: α) εντός σχεδίου πόλης και οικισμών, αλλά εκτός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων και μέχρι την ένταξή τους σ αυτό και β) εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών, αλλά με ειδικούς όρους δόμησης [ 30-12-1998 ]