Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφάσεις έτους 1995

Αποφάσεις Φορολογικής διοίκησης έτους 1995


ΠΟΛ.1321/21.12.1995 Κοινοποίηση της απόφασης 1136801/1351/0015/ΠΟΛ. 1308/5.12.1995 του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με την απαλλαγή ορισμένων επιτηδευματιών, που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας, από την υποχρέωση τήρησης βιβλίου απογραφών και την κατάρτιση απογραφής των εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων (αποθεμάτων), κατά την 31η Δεκεμβρίου 1995, καθώς και παροχή ορισμένων διευκρινήσεων για τον τρόπο τήρησης του βιβλίου απογραφών εμπορευσίμων αγαθών, των επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων [ 21-12-1995 ]