Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφάσεις έτους 1990

Αποφάσεις Φορολογικής διοίκησης έτους 1990


ΠΟΛ.1206/19.10.1990 Συμπλήρωση της υπ αριθ. 1053497/4358/0009Α/ΠΟΛ.1163/18.7.1990 απόφασης Υπουργού Οικονομικών, με την οποία καθορίζεται η λειτουργία των Επιτροπών,καθώς και η διαδικασία που ακολουθείται ενώπιον αυτών, για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς σε υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών συναφών φορολογικών αντικειμένων, επιτηδευματιών με βιβλία Γ κατηγορίας του ΚΦΣ [ 19-10-1990 ]