Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφάσεις έτους 1988

Αποφάσεις Φορολογικής διοίκησης έτους 1988


Π.7089/703/22.10.1986 Απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται: α) στα πλαίσια των ρυθμίσεων των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων και β) για τις ανάγκες αναγνωρισμένων από την Ελλάδα διεθνών οργανισμών ή του προσωπικού τους. [ 22-10-1988 ]