Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφάσεις έτους 1986

Αποφάσεις Φορολογικής διοίκησης έτους 1986


ΠΟΛ.99/12.3.1986 Νέες Τιμές Εκκινήσεως Ακινήτων Τέως Διοίκησης Πρωτεύουσας.- Καθορισμός των τιμών εκκίνησης και των συντελεστών αυξομείωσης τους, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που μεταβιβάζονται με αντάλλαγμα ή αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής ή προίκας και βρίσκονται στις περιοχές των Δήμων και Κοινοτήτων της τέως Διοίκησης Πρωτεύουσας, των Κοινοτήτων Ζεφυρίου, Δροσιάς, Βάρης-Βάρκιζας και του Δήμου Άνω Λιοσίων Αττικής, πλην των ακινήτων των περιοχών εκτός σχεδίου πόλης. [ 12-03-1986 ]