Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφάσεις έτους 1980

Αποφάσεις Φορολογικής διοίκησης έτους 1980


ΠΟΛ.211/1980 ΤΕΚΜΗΡΙΑ Ν. 820/78. Διενέργεια ελέγχου για την εξακρίβωση των υποχρέων, οι οποίοι, κατά το οικον. έτος 1980, δε δήλωσαν ή δήλωσαν ανακριβώς τα στοιχεία του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσεως, το οποίο είχαν στην κυριότητα ή κατοχή τους κατά το ημερολογιακό έτος 1979. [ 01-01-1980 ]