Ισοτιμίες ΦΠΑ

 • 11 oς 2018
  ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/11/18 - ΕΩΣ 21/11/18
  ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
  ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
  ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
  ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
  ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
  ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
  ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
  ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
  ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
  ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
  1,1389
  0,8823
  7,4604
  10,3590
  25,8330
  323,2200
  4,3053
  1,9558
  4,6590
  7,4273
 • 10 oς 2018
  ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/10/18 - ΕΩΣ 31/10/18
  ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
  ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
  ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
  ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
  ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
  ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
  ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
  ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
  ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
  ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
  1,1667
  0,8881
  7,4597
  10,3878
  25,4340
  323,3900
  4,2951
  1,9558
  4,6523
  7,4285
 • 9 oς 2018
  ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/09/18 - ΕΩΣ 30/09/18
  ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
  ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
  ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
  ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
  ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
  ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
  ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
  ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
  ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
  ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
  1,1616
  0,8993
  7,4588
  10,5075
  25,7250
  322,9400
  4,2821
  1,9558
  4,6485
  7,4295
 • 8 oς 2018
  ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/08/18 - ΕΩΣ 31/08/18
  ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
  ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
  ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
  ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
  ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
  ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
  ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
  ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
  ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
  ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
  1,1611
  0,8912
  7,4544
  10,3120
  25,8530
  323,9400
  4,3103
  1,9558
  4,6560
  7,3928
 • 7 oς 2018
  ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/07/18 - ΕΩΣ 31/07/18
  ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
  ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
  ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
  ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
  ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
  ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
  ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
  ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
  ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
  ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
  1,1578
  0,8788
  7,4525
  10,2755
  25,8350
  324,1500
  4,3152
  1,9558
  4,6695
  7,3836
 • 6 oς 2018
  ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/06/18 - ΕΩΣ 30/06/18
  ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
  ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
  ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
  ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
  ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
  ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
  ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
  ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
  ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
  ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
  1,1708
  0,8795
  7,4495
  10,2906
  25,8130
  319,5300
  4,3088
  1,9558
  4,6294
  7,3913
 • 5 oς 2018
  ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/05/18 - ΕΩΣ 29/05/18 ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 30/05/18 - ΕΩΣ 31/05/18
  ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
  ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
  ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
  ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
  ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
  ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
  ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
  ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
  ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
  ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
  1,2388
  0,8711
  7,4478
  10,4033
  25,3030
  310,1600
  4,1697
  1,9558
  4,6539
  7,4178
  1,1708
  0,8711
  7,4478
  10,4033
  25,3030
  310,1600
  4,1697
  1,9558
  4,6539
  7,4178
 • 4 oς 2018
  ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/04/18 - ΕΩΣ 30/04/18
  ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
  ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
  ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
  ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
  ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
  ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
  ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
  ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
  ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
  ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
  1,2286
  0,8740
  7,4486
  10,0883
  25,4220
  311,4300
  4,2364
  1,9558
  4,6678
  7,4400
 • 3 oς 2018
  ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/03/18 - ΕΩΣ 31/03/18
  ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
  ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
  ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
  ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
  ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
  ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
  ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
  ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
  ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
  ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
  1,2312
  0,8846
  7,4465
  9,9648
  25,3610
  312,1500
  4,1589
  1,9558
  4,6615
  7,4415
 • 2 oς 2018
  ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/02/18 - ΕΩΣ 28/02/18
  ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
  ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
  ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
  ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
  ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
  ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
  ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
  ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
  ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
  ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
  1,2203
  0,8857
  7,4469
  9,8425
  25,4470
  308,7700
  4,1713
  1,9558
  4,6571
  7,4266
 • 1 oς 2018
  ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/01/18 - ΕΩΣ 31/01/18
  ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
  ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
  ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
  ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
  ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
  ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
  ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
  ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
  ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
  ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
  1,1845
  0,8832
  7,4443
  9,9128
  25,6740
  312,7500
  4,2041
  1,9558
  4,6284
  7,5470
Up
Close
Close
Κλείσιμο