Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας

Χώρα Νόμος Ισχύς ‘Εντυπα
Αζερμπαϊτζάν Ν.3826/2010 1.1.2011
Αίγυπτος Ν.3484/2006 1.1.2007
Αλβανία Ν.2755/1999 1.1.2001
Αρμενία Ν.3014/2002 1.1.2003
Αυστρία Ν.3724/2008 1.1.2010
Βέλγιο Ν.3407/2005 1.1.2005
Βουλγαρία Ν.2255/1994 1.1.2002
Γαλλία Ν.Δ.4386/1964 31.1.1965 pdf
Γερμανία Α.Ν.52/1967 1.1.1964
Γεωργία Ν.3045/2002 1.1.2003
Δανία Ν.1986/1991 1.1.1992
Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου Ν.4243/2014 1.1.2015
Ελβετία Ν.1502/1984 1.1.1986
Εσθονία Ν.3682/2008 1.1.2009
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Ν.4234/2014 1.1.2014
Ηνωμένο Βασίλειο Ν.Δ.2732/1953 1.1.1951 pdf
Ηνωμένες Πολιτείες Ν.Δ.2548/1953 30.12.1953 pdf
Ινδία Ν.Δ.4580/1966 1.1.1964
Ιρλανδία Ν.3300/2004 1.1.2005
Ισλανδία Ν.3684/2008 1.1.2009
Ισπανία Ν.3015/2002 1.1.2003 pdf
Ισραήλ Ν.2572/1998 1.1.1999
Ιταλία Ν.1927/1991 1.1.1984
Καναδάς Ν.3824/2010 1.1.2011
Κατάρ Ν.3823/2010 1.1.2011
Κάτω Χώρες (Ολλανδία) Ν.1455/1984 1.1.1981
Κίνα Ν.3331/2005 1.1.2006
Κορέα Ν.2571/1998 1.1.1999
Κουβέιτ Ν.3330/2005 1.1.2006
Κροατία Ν.2653/1998 1.1.1999
Κύπρος Α.Ν.573/1968 1.1.1967 pdf
Λετονία Ν.3318/2005 1.1.2006
Λιθουανία Ν.3356/2005 1.1.2006
Λουξεμβούργο Ν.2319/1995 1.1.1999
Μάλτα Ν.3681/2008 1.1.2009
Μαρόκο Ν.3820/2010 1.1.2011
Μεξικό Ν.3406/2005 1.1.2006
Μολδαβία Ν.3357/2005 1.1.2006
Ν. Αφρική Ν.3085/2002 1.1.2004
Νορβηγία Ν.1924/1991 1.1.1992
Ουγγαρία Ν.1496/1984 1.1.1985
Ουζμπεκιστάν Ν.2659/1998 1.1.1999
Ουκρανία Ν.3046/2002 1.1.2004
Πολωνία Ν.1939/1991 1.1.1991 pdf
Πορτογαλία Ν.3009/2002 1.1.2003
Ρουμανία Ν.2279/1995 1.1.1996
Ρωσία Ν.3047/2002 1.1.2008
Ρωσία (Μερική τροποποίηση) Ν.3679/2008 1.1.2009
Σαουδική Αραβία Ν.3821/2010 1.1.2011
Σερβία Ν.3825/2010 1.1.2011
Σλοβακία Ν.1838/1989 1.1.1990
Σλοβενία Ν.3084/2002 1.1.2004
Σουηδία Ν.Δ.4300/1963 1.1.1964
Τουρκία Ν.3228/2004 1.1.2005 pdf
Τσεχία Ν.1838/1989 1.1.1990
Τυνησία Ν.3742/2009 1.1.2011
Φιλανδία Ν.1191/1981 1.1.1982

Εισόδημα από τόκους

 

12. ΑΡΘΡΟ 12: (ΠΟΛ.1082/2006)

ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΛΛΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι οι διατάξεις του ν. 2238/1994, των οικείων Διμερών Συμβάσεων περί Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος ή άλλων νόμων, κατά το μέρος που αντίκεινται στις διατάξεις των άρθρων 4 έως και 13 του ν. 3312/2005, δεν εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που εμπίπτουν στις πιο πάνω διατάξεις.
Επομένως, για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις που καταβάλλονται από φορείς πληρωμής εγκατεστημένους στην Ελλάδα σε πραγματικούς δικαιούχους φυσικά πρόσωπα με κατοικία σε άλλο κράτος υπαγόμενο στην Οδηγία εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου και όχι οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Παρέλκει η προσφυγή στις σχετικές διατάξεις των Σ.Α.Δ.Φ., καθώς με τη θεσμοθέτηση του συστήματος της ανταλλαγής των πληροφοριών που σκοπό έχει τη φορολόγηση των τόκων στη χώρα φορολογικής κατοικίας δεν φορολογούνται τα εν λόγω εισοδήματα στην πηγή παρά μόνο με τις εξαιρέσεις που ρητά προβλέπονται στον υπόψη νόμο. Ειδικότερα παρέλκει η προσφυγή στις διατάξεις των Σ.Α.Δ.Φ., όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:
 

   
  Αυστρία/ Austria Ν.Δ.994/1971 Άρθρο 11, παρ. 4 *  
  Βέλγιο/ Belgium/ Belgique Ν.Α.117/1969 Άρθρο 11, παρ. 2 *  
  Γαλλία/ France Ν.Δ.4386/1964 Άρθρο 10, παρ. 2 και 3 *  
  Γερμανία/ Germany Α.Ν.52/1967 Άρθρο VII, παρ. 2 *  
  Δανία/ Denmark Ν.1986/1991 Άρθρο 11, παρ. 2 *  
  Ελβετία (Σύμβαση και συννημένο Πρωτόκολλο) Ν.1502/1984 Άρθρο 11, παρ. 2 *  
  Ηνωμένο Βασίλειο / United Kingdom Ν.Δ.2732/1953 Άρθρο VI, παρ. 1 *  
  Ιρλανδία (Σύμβαση και συμπληρωματικό Πρωτόκολλο) Ν.3300/2004 Άρθρο 11, παρ. 2 *  
  Ισπανία/ Spain Ν.3015/2002 Άρθρο 11, παρ. 2 *  
  Ισραήλ/ Israel Ν.2572/1998    
  Ιταλία/ Italia Α.Ν.23/1967 - Ν.1927/1991 Άρθρο 11, παρ. 2 *  
  Κάτω Χώρες (Σύμβαση & προσαρτημένο Πρωτόκολλο - Τροποποιητικό Πρωτόκολλο) Ν.1455/1984 Άρθρο 11, παρ.2 *  
  Κύπρος/ Cyprus Α.Ν.573/1968 Άρθρο 10, παρ. 2 *  
  Λετονία/ Latvia Ν.3318/2005 Άρθρο 11, παρ. 2*  
  Λιθουανία/ Lithuania Ν.3356/2005 Άρθρο 11, παρ. 2*  
  Λουξεμβούργο/ Luxembourg Ν.2319/1995 Άρθρο 11, παρ.2 *  
  Ουγγαρία (Σύμβαση και συνημμένο Πρωτόκολλο) Ν.1496/1984 Άρθρο 11, παρ.2 *  
  Πολωνία/ Poland Ν.1939/1991 Άρθρο 11, παρ.2 *  
  Πορτογαλία/ Portugal Ν.3009/2002 Άρθρο 11, παρ.2 *  
  Σλοβακία/ Slovakia Ν.1838/1989 Άρθρο 11, παρ.2 *  
  Σλοβενία/ Slovenia Ν.3084/2002 Άρθρο 11, παρ. 2 *  
  Σουηδία/ Sweden Ν.Α.4300/1963 Άρθρο VIII, παρ. 2 *  
  Τσεχία/ Czechia Ν.1838/1989 Άρθρο 11, παρ. 2 *  
  Φινλανδία/ Finland Ν.1191/1981 Άρθρο 11, παρ. 2 *  
  * Από 01.07.2005, οι διατάξεις των άρθρων αυτών στις Σ.Α.Δ.Φ. εφαρμόζονται μόνο για τα
νομικά πρόσωπα.
 
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ Νόμος
1 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, του Μνημονίου Συμφωνίας που τη συνοδεύει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας αφετέρου, καθώς και της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με την ημερομηνία εφαρμογής της ως άνω Συμφωνίας Ελβετική Συνομοσπονδία Ν.3363/2005 ΦΕΚ 159 Α΄/ 23.6.05
2 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Μονακό η οποία προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με εκείνα που θεσπίζονται στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και της Δήλωσης Προθέσεων που τη συνοδεύει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Μονακό Πριγκιπάτο του Μονακό Ν.3364/2005 ΦΕΚ 160 Α΄/ 23.6.05  
3 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, καθώς και του Μνημονίου Συμφωνίας που τη συνοδεύει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν αφετέρου. Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν Ν.3365/2005 ΦΕΚ 161 Α΄/ 23.6.05  
4 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και της Κοινής Δήλωσης Προθέσεων που τη συνοδεύει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας αφετέρου Πριγκιπάτο της Ανδόρας Ν.3361/2005 ΦΕΚ 157 Α΄/ 23.6.05  
5 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με εκείνα που θεσπίζονται στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, καθώς και του Μνημονίου Συμφωνίας που τη συνοδεύει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου αφετέρου. Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου Ν.3362/2005 ΦΕΚ 158 Α΄/ 23.6.05  
Β. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΕΔΑΦΗ  
    Ι. Εξαρτημένα εδάφη του Η.Β.
Ι. 1. Τζέρσεϋ Κύρωση των Συμφωνιών υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Νήσων Γκέρνζυ, Μαν και Τζέρσεϋ για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και για την προσωρινή εφαρμογή τους. Ν.3358/2005 ΦΕΚ 154 Α΄/ 23.6.05 
Ι. 2. Γκέρνζυ 
Ι. 3. Νήσος Μαν  
  ΙΙ. Εξαρτημένα ή συνδεδεμένα εδάφη των Κάτω Χωρών  
ΙΙ.1. Ολλανδικές Αντίλλες Κύρωση των Συμφωνιών υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για τις Ολλανδικές Αντίλλες και για την Αρούμπα για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και για την προσωρινή εφαρμογή τους. Ν.3352/2005 ΦΕΚ 148 Α΄/ 23.6.05  
ΙΙ.2. Αρούμπα 
  ΙΙΙ. Εξαρτημένα ή συνδεδεμένα στο Η.Β. εδάφη της Καραϊβικής  
ΙΙΙ.1. Ανγκουίλα Κύρωση της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ανγκουίλα σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταμιεύσεις υπό τη μορφή τόκων. Ν.3359/2005 ΦΕΚ 155 Α΄/ 23.6.05  
ΙΙΙ.2. Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι Κύρωση της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Βρετανικών Παρθένων Νήσων για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις . Ν.3360/2005 ΦΕΚ 156 Α΄/ 23.6.05  
ΙΙΙ.3. Νήσοι Καϋμάν Κύρωση της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Νήσων Καϋμάν για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις . Ν.3355/2005 ΦΕΚ 151 Α΄/ 23.6.05  
ΙΙΙ.4. Μοντσεράτ Κύρωση της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Μοντσεράτ για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις . Ν.3354/2005 ΦΕΚ 150 Α΄/ 23.6.05  
ΙΙΙ.5. Νήσοι Τουρκ και Κάϊκος Κύρωση της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Νήσων Τουρκ και Κάϊκος για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις. Ν.3353/2005 ΦΕΚ 149 Α΄/ 23.6.05  

Αποφάσεις Δ.Ο.Σ

Αιτήσεις - Εντυπα

    Χώρα Αίτηση
    Ισπανία ΑΙΤΗΣΗ  
    Γερμανία/ Germany ΑΙΤΗΣΗ  
    Γαλλία/ France ΑΙΤΗΣΗ  
    Πολωνία ΑΙΤΗΣΗ  
    Ηνωμένο Βασίλειο / United Kingdom ΑΙΤΗΣΗ  
    Ηνωμένες Πολιτείες ΑΙΤΗΣΗ  
    Κύπρος/ Cyprus ΑΙΤΗΣΗ  
    Τουρκία ΑΙΤΗΣΗ  
    Λοιπές χώρες ΑΙΤΗΣΗ  
    Οδηγίες Συμπλήρωσης ΑΙΤΗΣΗ

Up
Close
Close
Κλείσιμο