Αναπροσαρμογή Μισθωμάτων

 • Αναπροσαρμογή Μισθωμάτων έτους 2016
  Αναπροσαρμογή Τιμάριθμος Περίοδος
  7 ος 2016 -0,5% -0,7% Ιουλίου 2015 - Ιουνίου 2016
  6 ος 2016 -0,7% -0,9% Ιουνίου 2015 - Μαΐου 2016
  5 ος 2016 -1,0% -1,3% Μαΐου 2015 - Απριλίου 2016
  4 ος 2016 -1,1% -1,5% Απριλίου 2015 - Μαρτίου 2016
  3 ος 2016 -0,4% -0,5% Μαρτίου 2015 - Φεβρουαρίου 2016
  2 ος 2016 -0,5% -0,7% Φεβρουαρίου 2015 - Ιανουαρίου 2016
  1 ος 2016 -0,2% -0,2% Ιανουαρίου 2015 - Δεκεμβρίου 2015
Up
Close
Close
Κλείσιμο