Αναπροσαρμογή Μισθωμάτων

 • Αναπροσαρμογή Μισθωμάτων έτους 2017
  Αναπροσαρμογή Τιμάριθμος Περίοδος
  10 ος 2017 0,8% 1,0% Οκτωβρίου 2016 - Σεπτεμβρίου 2017
  9 ος 2017 0,7% 0,9% Σεπτεμβρίου 2016 - Αυγούστου 2017
  8 ος 2017 0,8% 1,0% Αυγούστου 2016 - Ιουλίου 2017
  7 ος 2017 0,8% 1,0% Ιουλίου 2016 - Ιουνίου 2017
  6 ος 2017 0,9% 1,2% Ιουνίου 2016 - Μαΐου 2017
  5 ος 2017 1,2% 1,6% Μαΐου 2016 - Απριλίου 2017
  4 ος 2017 1,3% 1,7% Απριλίου 2016 - Μαρτίου 2017
  3 ος 2017 1,0% 1,3% Μαρτίου 2016 - Φεβρουαρίου 2017
  2 ος 2017 0,9% 1,2% Φεβρουαρίου 2016 - Ιανουαρίου 2017
  1 ος 2017 0,0% 0,0% Ιανουαρίου 2016 - Δεκεμβρίου 2016
Up
Close
Close
Κλείσιμο