Αναπροσαρμογή Μισθωμάτων

 • Αναπροσαρμογή Μισθωμάτων έτους 2018
  Αναπροσαρμογή Τιμάριθμος Περίοδος
  11 ος 2018 1,4% 1,8% Νοεμβρίου 2017 - Οκτωβρίου 2018
  10 ος 2018 0,8% 1,1% Οκτωβρίου 2017 - Σεπτεμβρίου 2018
  9 ος 2018 0,8% 1,0% Σεπτεμβρίου 2017 - Αυγούστου 2018
  8 ος 2018 0,7% 0,9% Αυγούστου 2017 - Ιουλίου 2018
  7 ος 2018 0,8% 1,0% Ιουλίου 2017 - Ιουνίου 2018
  6 ος 2018 0,5% 0,6% Ιουνίου 2017 - Μαΐου 2018
  5 ος 2018 0,0% 0,0% Μαΐου 2017 - Απριλίου 2018
  4 ος 2018 -0,2% -0,2% Απριλίου 2017 - Μαρτίου 2018
  3 ος 2018 0,1% 0,1% Μαρτίου 2017 - Φεβρουαρίου 2018
  2 ος 2018 -0,2% 0,2% Φεβρουαρίου 2017 - Ιανουαρίου 2018
  1 ος 2018 0,5% 0,7% Ιανουαρίου 2017 - Δεκεμβρίου 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο