Αναπροσαρμογή Μισθωμάτων

  • Αναπροσαρμογή Μισθωμάτων έτους 2019
    Αναπροσαρμογή Τιμάριθμος Περίοδος
    3 ος 2019 0,5% 0,6% Μαρτίου 2018 - Φεβρουαρίου 2019
    2 ος 2019 0,3% 0,4% Φεβρουαρίου 2018 - Ιανουαρίου 2019
    1 ος 2019 0,5% 0,6% Ιανουαρίου 2018 - Δεκεμβρίου 2018
Up
Close
Close
Κλείσιμο