Αναπροσαρμογή Μισθωμάτων

  • Αναπροσαρμογή Μισθωμάτων έτους 2018
    Αναπροσαρμογή Τιμάριθμος Περίοδος
    3 ος 2018 0,1% 0,1% Μαρτίου 2017 - Φεβρουαρίου 2018
    2 ος 2018 -0,2% 0,2% Φεβρουαρίου 2017 - Ιανουαρίου 2018
    1 ος 2018 0,5% 0,7% Ιανουαρίου 2017 - Δεκεμβρίου 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο