Αναπροσαρμογή Μισθωμάτων

 • Αναπροσαρμογή Μισθωμάτων έτους 2019
  Αναπροσαρμογή Τιμάριθμος Περίοδος
  11 ος 2019 -0,5% -0,7% Νοεμβρίου 2018 - Οκτωβρίου 2019
  10 ος 2019 -0,1% -0,1% Οκτωβρίου 2018 - Σεπτεμβρίου 2019
  9 ος 2019 -0,2% -0,2% Σεπτεμβρίου 2018 - Αυγούστου 2019
  8 ος 2019 0,0% 0,0% Αυγούστου 2018 - Ιουλίου 2019
  7 ος 2019 -0,2% -0,3% Ιουλίου 2018 - Ιουνίου 2019
  6 ος 2019 0,2% 0,2% Ιουνίου 2018 - Μαΐου 2019
  5 ος 2019 0,8% 1,0% Μαΐου 2018 - Απριλίου 2019
  4 ος 2019 0,7% 0,9% Απριλίου 2018 - Μαρτίου 2019
  3 ος 2019 0,5% 0,6% Μαρτίου 2018 - Φεβρουαρίου 2019
  2 ος 2019 0,3% 0,4% Φεβρουαρίου 2018 - Ιανουαρίου 2019
  1 ος 2019 0,5% 0,6% Ιανουαρίου 2018 - Δεκεμβρίου 2018
Up
Close
Close
Κλείσιμο