Αναπροσαρμογή Μισθωμάτων

 • Αναπροσαρμογή Μισθωμάτων έτους 2019
  Αναπροσαρμογή Τιμάριθμος Περίοδος
  4 ος 2019 0,7% 0,9% Απριλίου 2018 - Μαρτίου 2019
  3 ος 2019 0,5% 0,6% Μαρτίου 2018 - Φεβρουαρίου 2019
  2 ος 2019 0,3% 0,4% Φεβρουαρίου 2018 - Ιανουαρίου 2019
  1 ος 2019 0,5% 0,6% Ιανουαρίου 2018 - Δεκεμβρίου 2018
Up
Close
Close
Κλείσιμο