Αναπροσαρμογή Μισθωμάτων

 • Αναπροσαρμογή Μισθωμάτων έτους 2017
  Αναπροσαρμογή Τιμάριθμος Περίοδος
  4 ος 2017 1,3% 1,7% Απριλίου 2016 - Μαρτίου 2017
  3 ος 2017 1,0% 1,3% Μαρτίου 2016 - Φεβρουαρίου 2017
  2 ος 2017 0,9% 1,2% Φεβρουαρίου 2016 - Ιανουαρίου 2017
  1 ος 2017 0,0% 0,0% Ιανουαρίου 2016 - Δεκεμβρίου 2016
Up
Close
Close
Κλείσιμο