Αναπροσαρμογή Μισθωμάτων

  • Αναπροσαρμογή Μισθωμάτων έτους 2017
    Αναπροσαρμογή Τιμάριθμος Περίοδος
    2 ος 2017 0,9% 1,2% Φεβρουαρίου 2016 - Ιανουαρίου 2017
    1 ος 2017 0,0% 0,0% Ιανουαρίου 2016 - Δεκεμβρίου 2016
Up
Close
Close
Κλείσιμο