Βιβλία και στοιχεία για θεώρηση σε Μητρώο Δ.Ο.Υ.

Α/Α Κωδικός Περιγραφή Συντ/φια Επεξ/ση Είδ Κατ που Θεωρ Ενεργ
277 247 ΜΗΤΡΩΟ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡ.ΜΑΘ-ΑΠΥ 10 παρ. 5β, 13, 19 παρ. 4 Β ΣΛ ΟΛΑ. ΝΑΙ ΝΑΙ
276 912 ΛΟIΠΑ ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΙ-ΘΕ.ΒΙ-ΣΤ Β ΣΛ ΟΛΑ. ΝΑΙ ΝΑΙ
275 911 ΛΟΙΠΑ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΙ.ΑΘ.ΒΙ-ΣΤ Β ΣΛ ΟΛΑ. ΟΧΙ ΝΑΙ
274 218 ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ -ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΚΑΦΩΝ -ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠ Β.ΣΤ.ΣΚ-ΑΠΥ Β ΣΛ ΟΛΑ. ΝΑΙ ΝΑΙ
273 217 ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (οχηματων) - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Β.ΣΤ.-ΑΠΥ Β ΣΛ ΟΛΑ. ΝΑΙ ΝΑΙ
272 313 ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Β.ΠΕΛ-ΑΠΥ αρθρο 10 παρ. 5ε Β ΣΛ ΟΛΑ. ΝΑΙ ΝΑΙ
271 260 ΒΙΒΛΙΟ EPΓΩN-TΙMOΛOΓlO-ΔEΛTlO ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Β.ΕΡΓ.-ΤΙΜ-ΔΑ Αρθ.10παρ.5ιζ & Αρθ.19παρ.4 & ΠΟΛ121 Β ΣΛ ΟΛΑ. ΝΑΙ ΝΑΙ
270 219 ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Β.ΕΡΓ.-Δ.Α. Β ΣΛ ΟΛΑ. ΝΑΙ ΝΑΙ
269 259 ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ-ΑΠΟΔ.ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ιατροί, Β ΕΠΙΣΚ ΑΣΘ-ΑΠΥ ιατροί ,οδοντίατροι Β ΣΛ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
268 254 ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Β.ΕΠΙΣΚ ΑΣΘ-ΑΠΥ Αρθ.10 παρ.5δ & Αρθ 19παρ.4 (Διαγνωστ Β ΣΛ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
267 242 ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Β.Ε.Α- ΑΠΥ Μονο για πλυντήρια Β ΣΛ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
266 216 ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Β.ΑΠΟΘ.Δ.ΕΙΣ Β ΣΛ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
265 238 ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Β. ΑΠΟΘ-ΤΙΤ.ΑΠΟΘ Β ΣΛ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
264 246 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΙ HMEPOΛOΓlO ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΔ.& ΗΜ. ΜΕΤΑΦ. Αρθ.16 Β ΣΛ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
263 308 ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Β. ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ - Β. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΠΥ-Β. ΣΤΑ-Β.ΕΙΣ Αρθρο 10 παρ. 5θ,51 Β ΣΛ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
262 237 ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ - TΙMOΛOΓlO (Παροχή Υπηρεσιων) ΦΟΡΤ.-Τ.Π.Υ. Σ ΣΛ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
261 227 TΙMOΛOΓlO(Παρoχή Yπηρεσιων)-TΙMOΛOΓlO(Πώληση Αγαθών)-ΔΕΛ.Α ΤΠΥ-Τ.Π-ΔΑ Σ ΣΛ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
260 272 ΤΙMOΛOΓlO ΑΓΟΡΑΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΙΜ.ΑΓ.-Δ.Α. 12 παρ. 5, 11 παρ. 1 Σ ΣΛ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
259 221 ΤΙMOΛOΓlO -ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Τ-Δ.Α. Σ ΣΛ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
258 267 ΤIMOΛOΓlO - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ -ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓ Τ -Δ.Α.-ΣΥΝ.Δ. ΕΓ Σ ΣΛ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
257 222 ΤΙMOΛOΓlO (Πώληση Αγαθών) - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Τ.Π.-Δ.Α. Σ ΣΛ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
256 223 ΤIMOΛOΓlO (Παροχης Υπηρεσιων) - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Τ.Π.Υ.-Δ.Α. Σ ΣΛ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
255 226 ΤΙMOΛOΓlO (Παροχή Υπηρεσιων) - ΤΙMOΛOΓlO (Πώληση Αγαθών) ΤΠ.Υ.-Τ.Π. Σ ΣΛ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
254 224 ΤΙMOΛOΓlO (Αγοράς από ιδιώτη) - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Τ(ΑΓ)-Δ.Α. Σ ΣΛ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
253 225 ΤIMOΛOΓlO (Αγοράς αγροτικών προϊόντων) - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Τ(ΑΓ.ΑΓΡ.)-Δ.Α. Σ ΣΛ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
252 245 ΤΙMOΛOΓlO (Αγοράς Αγροτικών Προϊόντων) - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Τ(ΑΓ.ΑΓΡ.)-ΕΚΚ Σ ΣΛ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
251 236 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙMOΛOΓlO - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΙΣΤ.Τ-Δ.Α Σ ΣΛ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
250 908 ΛΟΙΠΑ ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟI.ΘΕ.ΣΥΝ.ΣΤ. Σ ΣΛ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
249 907 ΛΟΙΠΑ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟI.ΑΘ.ΣΥΝ.ΣΤ. Σ ΣΛ ΟΛΑ ΟΧΙ ΝΑΙ
248 230 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΤΙMOΛOΓlO (Πώληση Αγαθών) - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΚΚ-Τ.Π-Δ.Α Σ ΣΛ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
247 228 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΚΚ-Δ.Α. Σ ΣΛ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
246 239 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤ.-ΑΠΟΔ.ΜΕΤ Σ ΣΛ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
245 295 ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠAPAΛΑBHΣ-ΤΙMOΛOΓlO ΑΓΟΡΑΣ ΔΠΠ-ΤΙΜ ΑΓΟΡ Σ ΣΛ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
244 229 ΔEΛΤΙO ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙMOΛOΓlO ΔΕΛ.ΠΟΣ.ΠΑΡ-Π.Τ Σ ΣΛ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
243 253 ΔEΛΤΙO ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΑΠΟΔ.ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ-ΑΠΟΔ.ΠΑΡΟΧΗΣ Υ ΔΑ-ΑΛΠ-ΑΠΥ Σ ΣΛ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
242 301 Δ.ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ-ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ {ΕΚΜ DVD ΔΠοσ.Παρ-ΑΠΥDVD ΠΟΛ 1063/13-04-05 και ΠΟΛ 1088/13-06 Σ ΣΛ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
241 304 Δ. ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΕΚΜ DVD κλπ) ΔΠοσ Παρ-ΔΑ DVD ΠΟΛ 1063/13-04-05 και ΠΟΛ 1088/13-06- Σ ΣΛ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
240 302 Δ. ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΚΜ DVD ΔΠοσ Π/δ-ΑΠΥDVD ΠΟΛ 1063/13-04-05 και ΠΟΛ 1088/13-06- Σ ΣΛ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
239 303 Δ. ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΕΚΜ DVD κλπ) ΔΠοσ.Παρ-ΔΑ DVD ΠΟΛ 1063/13-04-05 και ΠΟΛ 1088/13-06 Σ ΣΛ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
238 258 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠ.ΠΩΛ.ΕΙΣ.-ΑΠΥ ΠΟΛ 1102/93 Σ ΣΛ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
237 255 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠ.ΠΟΣ.ΠΑΡ-ΔΑ Σ ΣΛ ΟΛΑ ΝΑΙ ΟΧΙ
236 257 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΤΙΜΟΛ{Πώλησης)-ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤ Α.Π.Υ-Τ.Π.-Δ.Α. Σ ΣΛ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
235 252 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙ AYTOΚΙΝΗΤ ΑΠΥ-ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ Αθεώρητο απο 1-1-03 (ΠΟΛ 1166/2002) Σ ΣΛ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
234 268 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟTlΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 1070526/496/0015/30-7-1999 (Ελαιουργεία) Σ ΣΛ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
233 232 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Α.Π.Υ-Δ.Α Σ ΣΛ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
232 233 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Α.Λ.Π-Α.Λ.Π. Σ ΣΛ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
231 231 ΑΠΟΔΕIΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Α.Λ.Π-Δ.Α Σ ΣΛ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
230 235 ΑΠΟΔΕIΞΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Α.Π.ΕΠΙΣΤ-Δ.Α Σ ΣΛ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
229 234 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Α.Ε.Δ-Δ.Α Σ ΣΛ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
228 251 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠ.ΑΥΤΟΠΑΡ.-Δ.Α. Σ ΣΛ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
227 279 ΑΠΟΔ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΕΛ ΠΟΣΟΤ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΔΕΛ ΑΠΟ Α.Π.Υ-Δ.Π.Π-Δ.Α ΠΟΛ 1151/06-06-2001 (ελαιοτριβεία) Σ ΣΛ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
226 306 (EKMDVD) Δ.ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-Δ.ΠΟΣΟΤ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ-ΑΠΟΔ ΠΑΡ. ΥΠΗΡ ΔΠΠ-ΔΑ-ΑΠΥ DVD ΠΟΛ 1063/13-04-05 και ΠΟΛ 1088/13-06 Σ ΣΛ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
225 307 (EKMDVD) Δ.ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-Δ.ΠΟΣΟΤ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΑΠΟΔ ΠΑΡ. ΥΠΗΡ ΔΠΠΔ-ΔΑ-ΑΠΥ DVD ΠΟΛ 1063/13-04-05 και ΠΟΛ 1088/13-06 Σ ΣΛ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
224 312 Μηνιαία κατάσταση β. εσόδων-εξόδων,-β. κοστολογίου οικοδομών μην.εσεξ-κ.οικοδ ΠΟΛ 1067/2-5-2006 Β ΒΒ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
223 910 ΛΟΙΠΑ ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΛΟΙ.ΘΕ.ΣΥΝ.ΒΙ Β ΒΛ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
222 909 ΛΟΙΠΑ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΣΥΝΕΝΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΛΟΙ.ΑΘ.ΣΥΝ.ΒΙ Β ΒΛ ΟΛΑ ΟΧΙ ΝΑΙ
221 294 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CD-ROM Β.ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝ CD-ROM B.ΑΠ-Π.Ε. ΠΟΛ 1027/20-02-03 Β Β ΠΡ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
220 248 ΓΕΝΙΚΟ HMEPOΛOΓlO - ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΓΕΝ.ΗΜΕ-ΓΕΝ.ΚΑΘ Β ΒΓ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
219 311 Βιβλίο εσόδων-εξόδων, βιβλίο κοστολογίου οικοδομών εσ-εξ.κοσ.οικοδ ΠΟΛ 1067/2-5-2006 Β ΒΒ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
218 274 ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ - ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ (σκάφη θαλάσσης) Β.ΣΤΑΘ.Β.ΕΙΣΕΡΧ αρθρο 10 παρ. 5ιγ και 5ιστ Β ΒΠΡ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
216 220 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ - ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Β.ΠΡ.ΕΝ-Β.ΑΠ. Β ΒΠΡ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
215 288 ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ - ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΣ ΕΞ-ΕΠ ΑΣΘ αρθρο 10 § 5ια Π.Δ. 186/92 Β ΒΒ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
214 281 ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ Β.ΕΠΕΝ-Μ.ΠΑΓΙΩΝ 10§3 κ· 27§4 Β ΒΓ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
213 278 ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΘ Β.ΕΙΣ ΕΞ-ΕΠΙ ΑΣ 10§5γα,δ καταργήθηκε με αρ.2§12ν.30521 Β Β ΒΠΡ ΟΛΑ ΟΧΙ ΟΧΙ
212 265 ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ - ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Β.Ε.Α.-Β.ΣΤ. Αρθρο 10 παρ. 5θ και 5ι Β ΒΠΡ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
211 244 ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - ΒΙΒΛΙΟ ΦOPOΛOΓlKHΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Β.ΑΠΟ-Β.ΦΟΡ.ΑΠΟ Β ΒΛ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
210 243 ΒΙΒΛΙΟ ΑΓΟΡΩΝ-ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΓΟΡ-ΕΣ.ΕΞ. Β ΒΛ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
209 250 Β.ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ-Β.ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΑΝΤΑΣΦ.ΣΥΜΒ.-ΑΚΥ 10§5ια καταργήθηκε με αρ.2§16 ν.3052/02 Β Β Λ ΟΛΑ ΟΧΙ ΟΧΙ
208 249 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ-ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Β.ΑΣΦ.ΣΥΜΒ-ΑΚΥΡ 10§5ια καταργήθηκε με αρ.2§16 ν.3052/02 Β Β ΠΡ ΌΛΑ ΟΧΙ ΟΧΙ
207 21 ΜΗΝΙΑΙΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΜΗΝ.ΙΣ.ΓΕΝ.ΚΑΘ. ανενεργός από 01-09-2002 ΠΟΛ 1167/02 Κ Γ ΌΛΑ ΟΧΙ ΟΧΙ
206 149 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΦΥΛΛΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗ.ΔΙ.ΦΥ.ΑΝ.ΕΛ Κ Γ ΌΛΑ ΟΧΙ ΝΑΙ
205 287 ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝ.Κ.ΕΣΟ-ΕΞ 24§3 ΠΔ186/92 βάσει 5§1ν.3052/02(1-1-03) Κ Β ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
204 286 ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΓΟΡΩΝ ΜΗΝ.Κ.Β.ΑΓΟΡ 24§3 ΠΔ186/92 βάσει 5§1ν.3052/02(1-1-03) Κ Α ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
203 24 ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΗΝ.ΚΑΤ.ΑΠΟΘ. 8§9 καταργήθηκε απο 1-1-03 Κ Γ ΌΛΑ ΟΧΙ ΟΧΙ
202 280 ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΠΛΟΤΥΠΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΖΙΝΟ ΚΑΤ ΕΙΣ ΚΑΖΙΝΟ Α.Υ.Ο. 1292/1995 παρ. 9 Κ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
201 291 ΜΗΝ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Β.ΑΓΟΡΩΝ-ΜΗΝ.ΚΑΤ.Β.ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝ.ΚΑ(ΑΓ-ΕΣ-ΕΞ Αρθρα 19§4 και 24§3 Κ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
200 904 ΛΟΙΠΕΣ ΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΟΙ.ΘΕ.ΚΑ. Κ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
199 902 ΛΟΙΠΕΣ ΑΘΕΩΡΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΟΙ.ΑΘ.ΚΑ. Κ Λ ΌΛΑ ΟΧΙ ΝΑΙ
198 187 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΤ.ΠΑΡ.ΑΓΑΘ Προς πώληση και επεξεργασία 12 παρ.7 Κ Λ ΌΛΑ ΟΧΙ ΝΑΙ
197 184 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤ.ΕΠ.ΠΩΛ 12 παρ.2 Κ Λ ΌΛΑ ΟΧΙ ΝΑΙ
196 185 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤ. ΕΠ.ΠΑΡ 12 παρ.2 Κ Λ ΌΛΑ ΟΧΙ ΝΑΙ
195 186 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΤ.ΕΠ.ΑΓ 12 παρ.2 Κ Λ ΌΛΑ ΟΧΙ ΝΑΙ
194 46 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΙΣOΖΥΓΙΟ) ΚΑ Τ.Β.ΑΠ.(ΙΣΟΖ) Αρθ 24§ 1 ανενεργός από 1-9-02 ΠΟΛ 1167 Κ Γ ΌΛΑ ΟΧΙ ΟΧΙ
193 181 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤ.ΑΠΟΣΤ 16 παρ.6 Κ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
192 273 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ (Μετατασσομένων) ΚΑΤ.ΑΠΟΓΡ.ΜΕΤ. αρθρο 33 παρ. 8 Ν 1642/86 Κ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
189 153 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗΛΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΚΑ.ΑΝ.ΒΙ.ΕΣ.ΕΞ Κ Β ΌΛΑ ΟΧΙ ΝΑΙ
188 152 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗΛΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑ.ΑΝ.ΒΙ.ΑΓ Κ Α ΌΛΑ ΟΧΙ ΝΑΙ
187 275 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΙΣΟΖ ΛΟΓ Γ-Α Κ ΠΟΛ 1310/2000 και 1167/29-05-2002 Κ Γ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
186 2561 ΣOΖΥΓΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΙΣΟΖ.ΛΟΓ.ΑΠΟΓΡ. 27§6 αθεώρητο απο 1-1-03 Κ Γ ΌΛΑ ΟΧΙ ΝΑΙ
185 23 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΗΜ.ΚΑΤ.ΑΠΟΘ. 8§9 καταργήθηκε απο 1-1-03 Κ Γ ΌΛΑ ΟΧΙ ΟΧΙ
184 277 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CD-ROM ΜΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Β.ΑΠΟΘΗΚΗΣ CD-ROM Μ ΚΑΤ ΑΠ ΠΟΛ1034/01,1167/02,1271 ανενεργό 1-1- Κ Γ ΌΛΑ ΟΧΙ ΟΧΙ
183 180 ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ 1167,1271/02 Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
182 65 ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛ.ΑΠΟΘ. 10 παρ. 5ηα Σ Λ ΌΛΑ ΟΧΙ ΝΑΙ
181 60 TΙMOΛOΓlO ΑΓΟΡΑΣ (ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ) ΤΙΜ.ΑΓ.ΙΔΙΩΤ. 12 ΠΑΡ 5 Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
180 62 ΤΙMOΛOΓlO ΑΓΟΡΑΣ (ΑΠΟ ΑΡΝΟΥΜΕΝΟΥΣ) ΤΙΜ.ΑΓΟΡ.ΑΡΝ. 12 ΠΑΡ. 5 Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
179 58 ΤIMOΛOΓlO ΑΓΟΡΑΣ (ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΕΣ) ΤΙΜ.ΑΓ.ΑΓΡ. 12 ΠΑΡ 5,6 Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
178 270 TΙMOΛOΓlO ΑΓΟΡΑΣ ΤΙΜ.ΑΓΟΡ 12 παρ. 5 Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
177 161 TΙMOΛOΓlO (Πώληση Αγαθών) Τ.Π. 12 παρ. 1,2 Σ Λ ΌΛΑ ΟΧΙ ΝΑΙ
176 162 TΙMOΛOΓlO (Παροχή Υπηρεσιών) Τ.Π.Υ 12 παρ. 1,2 Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
175 163 ΤΙMOΛOΓlO (Επιδοτ. Αποζημ. κ.λ.π.) ΤΙΜ. 12 παρ.3 12 παρ.3 Σ Λ ΌΛΑ ΟΧΙ ΝΑΙ
174 165 ΤΙMOΛOΓlO ΤΙΜ. 12 μικτή χρήση Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
173 317 Συγκεντρωτικό Δελτίο Επιστροφής ΣΥΓΚ.ΔΕΛ.ΕΠΙΣ. αρθρο 29 παρ.3 του Ν 3522/06 Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
172 159 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Σ.Δ.Ε. 11 παρ.3 Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
171 240 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚ.ΦΟΡΤ. άρθρο 16 παρ. 13 Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
170 263 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (SLlPS) ΠΡ.ΔΕΛ.ΑΝ.ΚΙΝΔ. ΠΟΛ 176/77 Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
169 262 ΠΡΟΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΠΡΟΑΣΦΑΛ.ΣΥΜΒ. ΠΟΛ 176/77 Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
168 169 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ T1MOΛOΓlO Π.Τ. 12 παρ.13 Σ Λ ΌΛΑ ΟΧΙ ΝΑΙ
167 310 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔ. ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΛ 1039/09-03-2006 Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
166 269 ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤ.ΣΥΜΒ Ν.2753/99§23, ΠΟΛ 1271§2.18.1 Σ Λ ΌΛΑ ΟΧΙ ΝΑΙ
165 906 ΛΟΙΠΑ ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΙ.ΘΕ.ΣΤ. Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
164 905 ΛΟΙΠΑ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΙ.ΑΘ.ΣΤ. Σ Λ ΌΛΑ ΟΧΙ ΝΑΙ
163 170 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΠΙΝΑΚΙΔΙΑ - ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ Τηλ.Ταχ.Χρημ.Τραπ. επιχ/σεις 12 παρ.16 Σ Λ ΌΛΑ ΟΧΙ ΝΑΙ
162 241 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CD-ROM (ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ) ΕΤ CD-ROM ΑΡ ΣΤ ΠΟΛ 1123/29-4-98 Σ Γ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
161 999 ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣTOIXEIΩΝ ΕΝ.ΜΗΧ.ΕΝΤ.ΣΤ. Αρθρο 25 παρ. 2 Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
160 208 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (Πώλησης τραπ. Προϊόντων) ΕΚΚ.Π.Τ.Π ΠΟΛ.1141/96 Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
159 195 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (Μεριδίων αμοιβ. Κεφαλαίων) ΕΚΚ.Μ.Α.Κ. ΠΟΛ.1319/93 Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
158 212 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (Κοινοπραξιών πλοίων) ΕΚΚ.Κ.ΠΛΟΙΩΝ 1215/96 Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
157 197 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (Καρτών σταθμ. δημ. χωρ.) ΕΚΚ.Κ.ΣΤΑΘ ΠΟΛ. 11 04/94 Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
156 209 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (ΚΤΕΛ) ΕΚΚ. ΚΤΕΛ ΠΟΛ 61/88 Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
155 210 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (ΙΜΕ) ΕΚΚ. ΙΜΕ ΠΟΛ.66/88 Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
154 194 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (Εφημερίδων και περιοδικών) ΕΚΚ.ΕΦ.ΠΕΡ. ΠΟΛ.1292193 Σ Λ ΌΛΑ ΟΧΙ ΝΑΙ
153 193 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (Εισιτήρια Αστικών Συγκοινωνιών) ΕΚΚ.ΕΙΣ.Α.Σ. ΠΟΛ. 1233/93 Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
152 211 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (Ασφαλιστικών επιχειρήσεων) ΕΚΚ.ΑΣΦ.ΕΠ Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
151 191 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (Αεροπορικών εισιτηρίων) ΕΚΚ.Α.ΕΙΣ ΠΟΛ.1102/92 Σ Λ ΌΛΑ ΟΧΙ ΝΑΙ
150 168 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΚΚΑΘ 12 παρ.7,8 Σ Λ ΌΛΑ ΟΧΙ ΝΑΙ
149 213 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΚΚ.Λ.Π. (Λοιπές Περιπτώσεις) Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
148 199 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΚΚ.Π.ΑΝΘ Πωλ.Ανθέων μέσω ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ ΠΟΛ.12 Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
147 200 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΚΚ.ΕΙΣ.ΚΑΛ Εισιτηρίων Kαλαθασφ. - ΕΣΑΚ ΠΟΛ.1094 Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
146 147 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΙΣ.ΥΔΡ. ΕΓΚ. 3 ΠΑΡ 13.2.5 Σ Λ ΌΛΑ ΟΧΙ ΝΑΙ
145 145 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣ.ΠΛΟΙΩΝ 13 ΠΑΡ 1 Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
144 139 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣ.Σ.ΜΕΣΩΝ Συγκοινωνιακών μέσων εκτός πλοίων Σ Λ ΌΛΑ ΟΧΙ ΝΑΙ
143 207 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣ.Κ.ΚΑΖ ΠΟΛ.1212/95 ΚΑΖΙΝΟ Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
142 138 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣ.ΘΕΑΜ Θεαμάτων Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
141 137 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣ.Κ.ΔΙΑΣΚ Κέντρων διασκέδασης κ.λ.π. ΠΟΛ.1159/94 Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
140 215 ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΙΔ.ΑΚ.ΣΤ ΑΡΘΡΟ 23 ΠΑΡ. 5 Σ Λ ΌΛΑ ΟΧΙ ΝΑΙ
139 134 ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΤΙMOΛOΓlO ΑΓΟΡΑΣ (πράσινο) ΔΙΠΛ.ΤΙΜ.ΑΓ Π.6793/86 ΠΡΑΣΙΝΟ Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
138 142 ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ Φ.Π.Α (ροζ) ΔΕ.ΑΠ.ΡΟΖ ΠΟΛ. 1272/96 ΡΟΖ Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
137 140 ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ Φ.Π.Α (πορτοκαλί) ΔΕ.ΑΠ.ΠΟΡΤ ΠΟΛ.1262/93 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
136 141 ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤ. ΑΠΑΛΛ. ΑΠΟ Φ.Π.Α. ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤ. ΑΦΟΡ. ΕΙΔΩΝ ΔΕΛ.ΑΠ.ΚΙΤ ΠΟΛ.1029/95 ΚΙΤΡΙΝΟ Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
135 182 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙ.ΣΗΜ 16 παρ.10 Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
134 202 ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Δ.ΠΠ.ΚΑΖ ΠΟΛ 1212195 ΚΑΖIΝΟ Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
133 136 ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜ. ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΔΕΛ.ΠΡ.ΥΛ. Π.8271/87 Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
132 299 ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΕΚΜ DVD κ.λ.π.) ΔΠΠΑ ΕΚΜ DVD ΠΟΛ 1063/13-04-05 και ΠΟΛ 1088/13-06- Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
131 40 ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΕ.ΠΟΣ.ΠΑΡ. 10§1 ΠΔ186/92 και2§11ν.3052/02 απο1-1 Σ ΠΡ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
130 298 ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (ΕΚΜ DVD κ.λ.π.) ΔΠΠ/Δ ΕΚΜ DVD ΠΟΛ 1063/13-04-05 και ΠΟΛ 1088/13-06- Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
129 204 ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δ.Π.M.ΚAZ ΠΟΛ.1212/95 Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
128 289 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΦOPOΛOΓlKΩN ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ Ν. 1809/1988 Δ.ΠAP.ΦHM ΠΟΛ 1258/2002, Ν. 1809/1988 Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
127 188 ΔEΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΕΛ. ΠΑΡΑΓ. Εστιατ.ζυθεστ.κ.λ.π. ΠΟΛ.1117/91, 1238/92 Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
126 198 ΔΕΛΤΙΟ ΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Δ.Λ.ΠΑΡ. Πωλ.Ανθέων μεσω ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ ΠΟΛ.12 Σ Λ ΌΛΑ ΟΧΙ ΝΑΙ
125 203 ΔEΛΤΙO ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ Δ.ΚΛ.ΚAZ ΠΟΛ.1212/95 ΚΑΖΙΝΟ Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
123 160 ΔEΛΤΙO ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ Δ.Ε.Δ 11 παρ.4 Σ Λ ΌΛΑ ΟΧΙ ΝΑΙ
122 316 ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΕΛΤ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ αρθρο 10 παρ. 5 περ ζ Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
121 285 ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΕΛ. ΕΝΤΟΛΩΝ 10 § 5ιθ Π.Δ. 186/92 κ 2 § 18 Ν 3052/02 Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
120 205 [ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ (JACK ΡΟΤ) Δ.Ε.Κ.ΚΑΖ ΠΟΛ.1212/95 ΚΑΖΙΝΟ Σ Λ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
119 63 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΛ.ΕΙΣΑΓ. 10 παρ 5 ηα Σ Λ ΌΛΑ ΟΧΙ ΝΑΙ
118 201 ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Δ.Α.Π.ΚΑΖ ΠΟΛ.1212/95 ΚΑΖΙΝΟ Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
117 206 ΔΕΛ ΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δ.A.M.ΚAZ ΠΟΛ.1212/95 ΚΑΖΙΝΟ Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
116 158 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Δ.A 11 παρ.1 Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
115 214 ΔΕΛΤΙΑ Αρθρ.6 ν.710/1977 ΔEΛ.ΞENAΓ (Ξεναγοί) ΠΟΛ 188/88, 1010/2000 Σ Λ ΌΛΑ ΟΧΙ ΟΧΙ
114 261 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΙΑ ΑΣΦΑΛ.ΣΥΜΒ. ΠΟΛ 176/77 Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
113 190 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΛΗΣΗΣ (Αεροπ.Εισιτηρίων) Α.Π.A.EIΣ ΠΟΛ.1102/93 Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
112 167 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Α.ΠOΣ.ΠAP καταργήθ.με αρ.3§3ν.3052/02 απο 1-1-03 Σ Λ ΌΛΑ ΟΧΙ ΟΧΙ
111 174 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π.Υ. 13 παρ.1-3 Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
110 192 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ Α.ΠΑΡ.ΕΙΣ Εισιτήρια Αστικών Συγκοινωνιών Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
109 196 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙΣΩΝ ΚΑΡΤΩΝ Α.ΠΑΡ .ΚΑΡΤ. Στάθμευσης δημοσίων χώρων ΠΟΛ.1104/ Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
108 183 ΑΠΟΔΕIΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠ.ΜΕΤΑΦ 16παρ.9 Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
107 173 ΑΠOΔEIΞH ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Α.Λ.Π 13 παρ. 1-3 Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
106 56 ΑΠOΔEIΞH ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟΔ.ΕΠ.ΑΣΦ. ΠΟΛ.176/77 Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
105 175 ΑΠOΔEIΞH ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Α.ΕΠΙΣΤΡ 13 παρ.1 Σ Λ ΌΛΑ ΟΧΙ ΝΑΙ
104 176 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α.ΕΙΣ.ΣΥΝΔ Συνδρομών εφημερίδων και περιοδικών Σ Λ ΌΛΑ ΌΧΙ ΝΑΙ
103 179 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Α.ΔAΠANHΣ Αρθ. 14 Π.Δ 186/92 Σ Λ ΌΛΑ ΟΧΙ ΝΑΙ
102 178 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Α.AYTOΠAP Αρθ. 14 Π.Δ 186/92 Σ Λ ΟΛΑ ΟΧΙ ΝΑΙ
101 54 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠOΔ.AΣΦ. ΠΟΛ.176/77 Σ Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
100 148 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ HMEPOΛOΓlO ΣΥΓΚ. ΗΜΕΡ Β Γ ΌΛΑ ΟΧΙ ΝΑΙ
99 33 ΜΗΤΡΩΟ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΖΙΝΟ ΜΗΤΡ.ΤΡ.ΚΑΖ. ΚΑΖΙΝΟ Β ΠΡ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
98 30 ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡ.ΠΑΓΙΩΝ 7§2 όπως ισχύει με αρ.2§6 ν.3052/02 Β Γ ΌΛΑ ΟΧΙ ΝΑΙ
97 31 ΜΗΤΡΩΟ ΚΩΔΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΜΗΤΡ.ΚΩΔ.ΑΡ. Β ΠΡ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
96 305 ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΕΚΜ DVD ΜΗΤ ΨΗΦ ΚΑΡ DVD ΠΟΛ 1063/13-04-05 και ΠΟΛ 1088/13-06- Β ΠΡ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
95 903 ΛΟΙΠΑ ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΛΟΙ.ΘΕ.ΒΙ. Β Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
94 901 ΛΟΙΠΑ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΛΟΙ.ΑΘ.ΒΙ Β Λ ΌΛΑ ΟΧΙ ΝΑΙ
93 16 HMEPOΛOΓlO ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΕΡ.ΤΑΜ.ΠΡ. Β Γ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
92 15 HMEPOΛOΓlO ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜ.ΤΑΜ.ΣΥΜ.ΠΡ. Β Γ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
91 17 HMEPOΛOΓlO ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΕΡ.ΣΥΜΨ.ΠΡ. Β Γ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
90 144 HMEPOΛOΓlO ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Φ.Δ.Χ ΗΜ.ΜΕΤ.ΦΔΧ ΠΟΛ.1273/89 ΑΡΘ. 16 Β Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
89 143 HMEPOΛOΓlO ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΑΓΡΟΤΩΝ) ΗΜ.ΜΕ.ΑΥΤ. αρθ 9 παρ. 1 Ν 2753/99(καταργείται) Β Λ ΌΛΑ ΟΧΙ ΟΧΙ
88 19 HMEPOΛOΓlO ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΙΣOΛOΓlΣMOY ΗΜΕΡ.ΕΓΓΡ.ΙΣ. Θεωρείται όταν τηρείται χειρόγραφα Β Γ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
87 151 HMEPOΛOΓlO ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛOΓlΣTIKHΣ ΗΜ.ΑΝ.ΛΟΓ Β Γ ΌΛΑ ΟΧΙ ΟΧΙ
86 32 HMEPOΛOΓlO ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛOΓlΣTIKHΣ ΗΜΕΡ.ΑΝ.ΛΟΓ. Β Γ ΌΛΑ ΟΧΙ ΝΑΙ
85 29 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ (ΜΑΙΝ COURANTE) ΗΜΕΡ.ΙΣΟΖ.(Μ.C) Θεωρείται όταν τηρείται χειρ.(1225/02) Β Γ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
84 18 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔIΠΛOΤVΠO ΦΥΛΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΜ.ΔΙΠ.Φ.ΣΥΝ. Θεωρείται όταν τηρείται χειρόγραφα Β Γ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
83 296 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CD-ROM ΒΙΛΙΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ CD-ROM Β.ΣΥΝΔΡ. Ν 3296/04 Β ΠΡ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
82 290 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CD-ROM ΒΙΛΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ CD-ROM Β.ΚΙΝ.ΟΧ ΠΟΛ 1271/02 Β ΠΡ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
81 293 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CD-ROM ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ CD-ROM Β.ΠΡ.ΕΝ ΠΟΛ 1027/20-02-03 Β ΠΡ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
80 276 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CD-ROM ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ CD-ROM ΒΙΒ ΑΠΟΘ ΠΟΛ 1034/07-02-2001 και 1167/29-05-200 Β Γ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
79 292 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CD-ROM ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ CD-ROM Β.ΑΠ/ΣΗΣ ΠΟΛ 1027/20-02-03 Β ΠΡ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
78 998 ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΝ.ΕΝΤΥΠΟ ΒΙΒΛ. Αρθρο 25 παρ. 1 Β Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
77 297 ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΒΙΒΛ.ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΧΩΡ.ΥΛΙΚΩΝ & ΑΝΤΙΚ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Π.8271/87 άρθρο 26 Β Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
76 52 ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΙΔ.Β.ΜΕΤΑΠΩΛ. Αρθ.36Α ν.1642/86 παρ.8 (ΠΟΛ 1104/95) Β Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
75 50 ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΟ Η ΠΡΟΣ ΑΛΛΟ ΚΜ ΤΗ ΜΕΤ.ΑΓ ΑΘ.ΚΜ.ΕΕ ΠΟΛ1229/97 αρθ.29 ΠΑΡ,4 Ν.1642/86 α, Β ΠΡ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
74 20 ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΓΕΝ.ΚΑΘ. Θεωρείται όταν τηρείται χειρόγραφα Β Γ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
73 5 ΓΕΝΙΚΟ HMEPOΛOΓlO ΓΕΝ. ΗΜΕΡΟΛ. Θεωρείται όταν τηρείται χειρόγραφα Β Γ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
72 6 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ HMEPOΛOΓlO ΤΑΜΕΙΟΥ ΒΟΗΘ.ΗΜ.ΤΑΜ. Θεωρείται όταν τηρείται χειρόγραφα Β Γ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
71 8 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ HMEPOΛOΓlO ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΒΟΗΘ.ΗΜ.ΠΩΛ. Θεωρείται όταν τηρείται χειρόγραφα Β Γ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
70 7 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ HMEPOΛOΓlO ΑΓΟΡΩΝ ΒΟΗΘ.ΗΜ.ΑΓΟΡ. Θεωρείται όταν τηρείται χειρόγραφα Β Γ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
69 9 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ HMEPOΛOΓlA (ΛΟΙΠΑ) ΒΟΗΘ.ΗΜ.ΛΟΙ Θεωρείται όταν τηρείται χειρόγραφα Β Γ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
68 106 ΒΙΒΛΙΟ ΦOPOΛOΓlKOY ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡ.ΑΝΤ/ΠΟΥ ΠΟΛ.1281/93 Β ΠΡ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
67 132 ΒΙΒΛΙΟ ΦOPOΛOΓlKHΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΦΟΡ.ΑΠΟΘ. ΠΟΛ. 1004/95 Β ΠΡ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
66 26 ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Β.ΤΕΧ.ΠΡΟΔ. Β Γ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
65 282 ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ Β.ΣΥΝΔΡΟΜ 10 § 5ζ Π.Δ. 186/92 κ 2 § 14 Ν 3052/02 Β ΠΡ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
64 88 ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Η ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΤΑΘ.ΣΚΑΦΩΝ 10 παρ. 5ιστ Β ΠΡ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
63 69 ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 10 παρ 5θ Β Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
62 94 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡ.ΕΝΑΠΟΘ. ΠΟΛ.1100/95 Β ΠΡ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
61 135 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΡΟΜ.ΥΛ. Π.8271/87 άρθρο 13 Β Λ ΌΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
60 61 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΕΣΣΑΣ ΠΡΕΣΣΑΣ καταργ. με αρ.2§14ν.3052/02 απο 1-1-03 Β Λ ΟΛΑ ΟΧΙ ΟΧΙ
59 37 ΒΙΒΛίΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤ.ΣΥΝ Αθεώρητο από 01-07-2002 ΠΟΛ 1167/200 Β Γ ΕΠΕ ΟΧΙ ΝΑΙ
58 35 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡ.ΔΣ.ΜΕΤ. Αθεώρητο από 01-07-2002 ΠΟΛ 1167/200 Β Γ ΑΕ ΟΧΙ ΝΑΙ
57 38 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤ.ΔΙΑΧ. Αθεώρητο από 01-07-2002 ΠΟΛ 1167/200 Β Γ ΕΠΕ ΟΧΙ ΝΑΙ
56 34 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡ.Γ.Σ.ΜΕΤ. Αθεώρητο από 01-07-2002 ΠΟΛ 1167/200 Β Γ ΑΕ ΟΧΙ ΝΑΙ
55 39 ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΣΟΤ.ΠΑΡ. 10 ΠΑΡ. 1 Β ΠΡ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
54 300 ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΕΚΜ DVD κ.λ.π.) Β ΠΔ ΠΒ ΕΚΜ DVD ΠΟΛ 1063/13-04-05 και ΠΟΛ 1088/13-06- Β ΠΡ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
53 98 ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΕΡ.ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΛ.1169/92 Β ΠΡ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
52 85 ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΛΑΤΩΝ (φuσιοθ.-παραιατρικά) ΠΕΛΑΤΩΝ(φ) 10§51δ Β ΠΡ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
51 57 ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 10 παρ. 5ε κεντρ. αισθητ. κλπ Β ΠΡ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
50 104 ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ (Φ.Τ.Μ.) ΦΗΜ κ ΦΟΡ. ΜΝΗΜΩΝ ΠΑΡ. ΦΤΜ. ΠΟΛ.1326/96, ΠΟΛ 1100/03 Β ΠΡ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
49 102 ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Φ.Τ.Μ. ΠΡΑΓ.ΦΤΜ ΠΟΛ 1278/89 Β ΠΡ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
48 25 ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - KOΣTOΛOΓlOΥ ΒΙΒ.ΠΑΡ.ΚΟΣΤ. 8§13 αθεώρ.απο 1-1-03 με 2§8 ν.3052/02 Β Γ ΟΛΑ ΟΧΙ ΝΑΙ
47 87 ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΑΡΑΓΓ. 10 παρ. 5 ιε προκατ/μενα Β ΠΡ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
46 47 ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΤΡ.ΜΑΘΗΤ. 10 παρ. 5β (Β) Β ΠΡ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
45 36 ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ Β.ΜΕΤΟΧΩΝ Αθεώρητο από 1-4-00 ΠΟΛ 1071/00, 1167 Β Γ ΑΕ ΟΧΙ ΝΑΙ
44 130 ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ενσωματώθηκε με τον κωδ. 52) ΜΕΤ.ΑΓΑΘΩΝ Από 01/06/2000 ανενεργός Β ΠΡ ΟΛΑ ΝΑΙ ΟΧΙ
43 314 ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β.ΜΕΤΧ. ΑΓΑΘΩΝ αρθρο 10 παρ. 5περ ιε Β ΠΡ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
42 108 ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡ.-ΜΕΛ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ "ΦΑ ΜΕΤ.ΕΡ.ΦΑ. ΠΟΛ1007/94 Β ΠΡ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
41 53 ΒΙΒΛΙΟ MEPIΔOΛOΓlOΥ ΓΙΑΤΡΩΝ ΜΕΡ.ΓΙΑΤΡΩΝ 10§5γβ Β ΠΡ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
40 309 ΒΙΒΛΙΟ KOΣTOΛOΓlOΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ Β.ΚΟΣΤΟΛ.ΟΙΚΟΔ ΠΟΛ 1039/09-03-2006 Β ΠΡ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
39 146 ΒΙΒΛΙΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΙΝ.ΑΠΟΘ.ΑΝΤ Β Λ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
38 45 ΒΙΒΛΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΙΝ.ΠΕΛΑΤ. 10 ΠΑΡ 5α Ξενοδοχεία κλπ (Β) Β ΠΡ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
37 283 ΒΙΒΛΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝ.ΟΧΗΜ 10 § 5ιη Π.Δ. 186/92 κ 2 § 18 Ν 3052/02 Β ΠΡ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
36 41 ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞ.ΠΡ.ΕΓΚ. 10 ΠΑΡ. 2 Β ΠΡ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
35 264 ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΧ/ΣΗΣ ΠΡΟΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ & ΔΕΛΤ.ΑΝΑΛ.ΚΙΝΔΥΝΩΝ( ΒΙΒΛΙΟ (SLlPS) ΠΟΛ 176/77 παρ. 6 περίπτωση γ. Β Λ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
34 96 ΒΙΒΛΙΟ HMEPOΛOΓlO ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΗΜ.ΔΙΑΦΗΜ. ΠΟΛ.1217/96 Β ΠΡ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
33 2 ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΣ-ΕΞΟΔΩΝ Θεωρ.μόνο σε χειρόγρ.τήρηση απο 1-1-03 Β Β ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
32 90 ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ 10 ΠΑΡ 5ιζ Β ΠΡ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
31 92 ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (ιατροί,οδοντίατροι) ΕΠ.ΑΣΘΕΝΩΝ 10§5ια Β ΠΡ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
30 55 ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (Διαγν. κέντρα) ΕΠ.ΑΣΘΕΝΩΝ 10 παρ. 5δ Διαγν.κέντρα Β ΠΡ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
29 315 ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΙΒΛ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ αρθρο 10 παρ. 5 περ ζ Β ΠΡ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
25 284 ΒΙΒΛΙΟ ΕΝΤΟΛΩΝ Β. ΕΝΤΟΛΩΝ 10 § 5ιθ Π.Δ. 186/92 κ 2 § 18 Ν 3052/02 Β ΠΡ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
24 59 ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΕΚΠ.ΟΔΗΓΩΝ 10 παρ. 5 στ Β Λ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
23 49 ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΙΣ.ΕΞ.ΑΣΘ. 10§5γα καταργήθηκε με αρ.2§12 ν.3052/02 Β ΠΡ ΟΛΑ ΟΧΙ ΟΧΙ
22 83 ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΕΙΣ.ΣΚΑΦ.ΘΑΛ 10 παρ. 5 ιγ Β ΠΡ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
21 71 ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΕΡΧ. 10§5ι Συνεργεία, πώληση μεταχειρισμ. κλτ Β ΠΡ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
20 100 ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΑ.ΦΑΡΜ. ΠΟΛ.1127/96 Β ΠΡ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
19 81 ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΑΧΕΙΩΝ ΔΙΑΘ.ΛΑΧ. 10 παρ. 5ιβ Β ΠΡ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
18 77 ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΖΗΜΙΩΝ) ΑΣΦ.ΚΙΝΔ. 10§5ια καταργήθηκε με αρ.2§16 ν.3052/02 Β ΠΡ ΟΛΑ ΟΧΙ ΟΧΙ
17 73 ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΑΣΦ.ΣΥΜΒ. 10§5ια καταργήθηκε με αρ.2§16 ν.3052/02 Β ΠΡ ΟΛΑ ΟΧΙ ΟΧΙ
16 51 ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 10§5γα κλινικών κλπ απο 01/01/2003 Β ΠΡ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
15 266 ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ) Β.ΑΠ,ΑΠΟΘΗΚΕΥΣ Β Γ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
14 22 ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Β.ΑΠΟΘ. Θεωρ.σε χειρ/φη τήρηση ΠΟΛ 1167,1271/ Β Γ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
13 67 ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 10 παρ. 5 ηβ Β Λ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
12 3 ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ (Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) Β.ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ (Β) Β ΠΡ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
11 27 ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΙΣOΛOΓlΣMΩN Β.ΑΠΟΓ.ΙΣΟΛ. Β Γ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
10 79 ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΑΝΤ.ΣΥΜΒ. 10§5ια καταργήθηκε με αρ.2§16 ν.3052/02 Β ΠΡ ΟΛΑ ΟΧΙ ΟΧΙ
9 75 ΒΙΒΛΙΟ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΣΦΑΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΑΚ.ΑΣΦ.ΣΥΜΒ. 10§51α καταργήθηκε με αρ.2§16 ν.3052/02 Β ΠΡ ΟΛΑ ΟΧΙ ΟΧΙ
8 1 ΒΙΒΛΙΟ ΑΓΟΡΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Θεωρ.μόνο σε χειρόγρ.τήρηση απο 1-1-03 Β Α ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
7 48 ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Φ.Τ.Μ. ΒΙΒ.ΣΥΝΤ.ΦΤΜ Β Λ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
6 150 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑN.ΚAΘ Β Γ ΟΛΑ ΟΧΙ ΝΑΙ
5 10 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ HMEPOΛOΓlO ΤΑΜΕΙΟΥ ΗΜΕΡ.ΤΑΜ. Β Γ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
4 12 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ HMEPOΛOΓlO ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡ.ΠΩΛ. Β Γ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
3 13 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ HMEPOΛOΓlO ΑΓΟΡΩΝ ΗΜΕΡ.ΑΓΟΡ. Β Γ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
2 11 ΑΝΑΛΥΤIΚΟ ΗΜΕΡ/ΓΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΕΡ.ΔΙΑΦ.ΠΡ. Β Γ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
1 14 ΑΝAΛΥΤΙΚΑ HMEPOΛOΓlA (ΛΟΙΠΑ) ΗΜΕΡ.ΛΟΙ. Β Γ ΟΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ
Up
Close
Close
Κλείσιμο