VIEW ONLINE arrow1
25 - 10 - 2021
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Το να ονειρεύομαι να γίνω ηθοποιός, είναι πιο συναρπαστικό από το να είμαι.
Marilyn Monroe
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Ευρ. Κοινοβούλιο: Αναποτελεσματική η μαύρη λίστα φορολογικών παραδείσων - Κανόνες για τα «χρυσά διαβατήρια» και τις άδειες διαμονής - Πραγματικοί δικαιούχοι
• Προς παράταση η υποβολή των φορολογικών πιστοποιητικών έως 30.11.2021
• Εσωτερικός έλεγχος και Εσωτερικοί Ελεγκτές - Όλη η τροπολογία για τη ρύθμιση του επαγγέλματος, την εγγραφή στο Μητρώο του ΟΕΕ, τις αμοιβές κ.ά.
• myDATA - Τα απαραίτητα βήματα κατά την αρχική εφαρμογή
• Το σχόλιο της Δευτέρας – Η Μάτα η ντομάτα και τα myData
• Η απόφαση με τα μέτρα που ισχύουν από 25.10.2021 έως 08.11.2021
• Συμφηφισμός clawback με δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης - Η διαδικασία και οι προθεσμίες
Άλλες ειδήσεις
• Σε έλλειμμα ύψους 5.960 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές αποτέλεσμα για την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2021
• Crash test τα ελλείμματα το τελευταίο τρίμηνο 2021 για την ελληνική οικονομία
• Ταμείο Εγγυοδοσίας COVID-19 (Γ' κύκλος): Αυξήθηκε το όριο δανεισμού και το όριο κύκλου εργασιών επιλέξιμων επιχειρήσεων
• Συζήτηση στη Βουλή μετά από επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά με τη στήριξη πληγέντων από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου στην Κρήτη
• ΑΚΙΟΕ: Συνάντηση αντιπροσωπείας με εκπροσώπους κομμάτων από το δημοκρατικό τόξο
• Δικτυακές εργασίες για την αναβάθμιση ασφαλείας του G-Cloud - Ενδεχόμενη προσωρινή διακοπή πρόσβασης αύριο Τρίτη από 06.30 π.μ. έως 08.00 π.μ.
• Επανένταξη πληγέντων σε ρυθμίσεις - Οδηγίες και διευκρινίσεις ΑΑΔΕ για το πεδίο εφαρμογής, τις προϋποθέσεις και την αίτηση επανένταξης
• Έλεγχοι ΔΙ.Μ.Ε.Α. σε επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση ηλεκτρονικού παράνομου εμπορίου
• Τι καταβάλλεται από e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ και ΟΠΕΚΑ για την περίοδο 25-29 Οκτωβρίου
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Γ.Π. B1 Β2/65589
Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής clawback με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής. Καθορισμός ανώτατου ποσού για τις δαπάνες περιόδου 01.10.2021-31.12.2023. - Γ.Π. B1 Β2/65589
Δ1α/Γ.Π.οικ.66436/22.10.2021
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 - Δ1α/Γ.Π.οικ.66436/22.10.2021
Τα ισχύοντα μέτρα από τη Δευτέρα 25.10 έως και τη Δευτέρα 08.11
Ε.2194/2021
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 99 του ν. 4842/2021 (Α' 190) «Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις των άρθρων 1 έως και 17 του ν.4321/2015, των άρθρων 98 έως και 109 του ν.4611/2019 και στον ν. 4469/2017-Τροποποίηση των παρ.1 και 2 του άρθρου 291 του ν. 4738/2020» και παροχή διευκρινίσεων επί αυτών - Ε.2194/2021
Οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής, τις προϋποθέσεις, την αίτηση επανένταξης καθώς και λοιπά στοιχεία της επανένταξης πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις των άρθρων 1 έως και 17 του ν. 4321/2015, των άρθρων 98 έως και 109 του ν. 4611/2019 και στον ν. 4469/2017
4843/2021
Νόμος 4843/2021 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις.

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΓΔΟΥ 998/22.10.2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 978 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Επικρατείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που επλήγησαν από τον σεισμό που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης» (Β'4618). - ΓΔΟΥ 998/22.10.2021
37708 ΕΞ 2021/22.10.2021
Ηλεκτρονική εφαρμογή ειδικού σήματος για την κυκλοφορία οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας - 37708 ΕΞ 2021/22.10.2021
Ε.2195/2021
Παροχή οδηγιών για τη χορήγηση αδειών απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών για την τρέχουσα αποστακτική περίοδο (2021-2022) - Ε.2195/2021
Χορήγηση αδειών απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών - Παροχή οδηγιών για την τρέχουσα αποστακτική περίοδο (2021-2022)
55010 οικ. Φ.109.1/13.10.2021
Διαδικασία και προϋποθέσεις απόκτησης ιδιότητας εθελοντή πυροσβέστη και συναφή θέματα εθελοντών πυροσβεστών - 55010 οικ. Φ.109.1/13.10.2021
26
Oct
 
Υποχρεώσεις αύριο
Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας για τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα
Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών - αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε άλλο κ-μ και αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα
Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat μηνός Σεπτεμβρίου
περισσότερα
27
Oct
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Δεν υπάρχουν φορολογικές Υποχρεώσεις για σήμερα
περισσότερα
Ισοτιμίες ΦΠΑ
   
10 oς 2021
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,1729
0,8600
7,4361
10,1758
25,3800
355,2800
4,6325
1,9558
4,9505
7,4935
Περισσότερα
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©