VIEW ONLINE arrow1
21 - 10 - 2021
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Η αλήθεια είναι πιο σημαντική από τα δεδομένα.
Frank Lloyd Wright
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• «Τουρισμός για όλους»: Έναρξη υποβολής αιτημάτων πληρωμής για παρόχους για vouchers Ιουλίου 2021
• Νέος νόμος 4843/2021 - Για την ενεργειακή απόδοση και θέματα σχετικά με τα προγράμματα χρηματοδότησης κινήτρων ενεργειακής απόδοσης
• Διαδικτυακή εκδήλωση της ΟΒΕ στις 25/10: «myDATA και πρατήρια υγρών καυσίμων (Θεωρία και πράξη)»
• Αφορολόγητο δωρεών και γονικών παροχών - Πληρωμή ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2021 - Μείωση συντελεστή ΦΣΚ - Αναστολή επιβολής τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση. Οι φορολογικές διατάξεις του ν. 4839/2021
• Ελεγκτικό Συνέδριο: Συνταγματική η παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων για την ενίσχυση του ΑΚΑΓΕ από 1.1.2019 και εφεξής
Άλλες ειδήσεις
• Law Forum on Taxation: Η πορεία των εξελίξεων στο μέτωπο της φορολογίας και οι προτάσεις και λύσεις για προβλήματα αλλά και επίκαιρα κίνητρα
• Κ. Πιερρακάκης: Νέες εφαρμογές που καλύπτουν από το δακτύλιο και την κίνηση στους δρόμους μέχρι τις μεταβιβάσεις και τα άυλα συναινετικά διαζύγια
• Χρ. Σταϊκούρας: Εξι στόχοι και εφτά πυλώνες οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης για την προσεχή διετία
• EY: Η φορολογία ως εργαλείο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ψηφιοποίηση Φορολογικής Διοίκησης
• Παράταση υποβολής προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020
• Τρ. Αλεξιάδης: Άμεση στήριξη των μικρών επαγγελματιών - Άμεση υλοποίηση των προτάσεων του Εμπορικού Συλλόγου Νίκαιας
• Ξανά πάνω από τις 900 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
• ΕΦΚΑ: Έναρξη λειτουργίας των νέων Τοπικών Διευθύνσεων στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρρες, στα Ιωάννινα, στο Βόλο, στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στην Ανατολική Αττική και της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΚΕΑΟ Κεντρικής Μακεδονίας
• ΣτΕ - Αλληλέγγυα ευθύνη: Προδικαστικό ερώτημα σχετικά με την επιρροή ενδικοφανούς προσφυγής νομικού προσώπου στην ατομική ειδοποίηση που αποστέλλει η φορολογική αρχή
• ΕΚΤ: «Υπάρχει πρόβλημα στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τις ελληνικές τράπεζες»
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Ε.2193/2021
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρων τεσσαρακοστού τέταρτου, πεντηκοστού τέταρτου, πεντηκοστού έκτου, πεντηκοστού έβδομου, πεντηκοστού όγδοου, πεντηκοστού ένατου, εξηκοστού έκτου, εξηκοστού έβδομου και εξηκοστού ένατου του ν. 4839/2021 (Α' 181) - Ε.2193/2021
Ελ.Συν. 1477/2021
Σχετικά με τη συνταγματικότητα της παρακράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων - Ελ.Συν. 1477/2021
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 59/2021
Κοινοποίηση της διάταξης του άρθρου 72 του ν. 4837/2021 σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για δεύτερο στάδιο υπαγωγής σε ρύθμιση του ν. 4611/2019 - Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 59/2021
Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για δεύτερο στάδιο υπαγωγής σε ρύθμιση του ν. 4611/2019 - Κοινοποίηση της διάταξης του άρθρου 72 ν. 4837/2021

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 57/2021
Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συντάξεων λόγω θανάτου. Τροποποίηση του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016 - Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 57/2021
76556/20-10-2021
Χρόνος διεξαγωγής εκλογής προεδρείου συμβουλίων και επιτροπών δήμων - 76556/20-10-2021
Α.Τ.Δ. Α 1091491 ΕΞ 20-10-2021
Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού - 64η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - Α.Τ.Δ. Α 1091491 ΕΞ 20-10-2021
Λειτουργία υπηρεσιών ΑΑΔΕ - Έκτακτα μέτρα προστασίας από 09.10 και ώρα 6:00 έως και 25.10 και ώρα 6:00
ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/93311/3679/2021
Προσθήκη στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4495/2017» (Β’ 3136) - ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/93311/3679/2021
Έκδοση Εγκρίσεων και Πιστοποιητικών Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μέσω του συστήματος «e-Άδειες» - Προσθήκη στην απόφαση ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/2018
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Στο ψηφιακό μικροσκόπιο «e-send» οι αποδείξεις λιανικής πώλησης
Άρθρα - Απεικόνιση των επιδοτήσεων παγίων δαπανών και του κεφαλαίου κίνησης από τις Περιφέρειες στη δήλωση ΦΠΑ
Άρθρα - Απαλλαγή Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που αποστέλλονται ή μεταφέρονται άμεσα σε άλλο κράτος - μέλος (καθεστώς 42 00)
Αρθρα - Κλίμακες Φορολογίας Δωρεών - Κληρονομιών Γονικών παροχών από 1979 - Σήμερα
Άρθρα - ΔΕΕ- Εκπτώσεις φόρου προστιθέμενης αξίας
Άρθρα - ΔΛΠ 19/«Παροχές σε εργαζόμενους» - Τι αλλαγές φέρνει η νέα απόφαση του «IASB» στις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων το 2021
Άρθρα - Μία ακόμα απόφαση για το χαρτόσημο - Θα ληφθεί υπόψιν από τις ελεγκτικές αρχές;
Άρθρα - Λογιστικός χειρισμός κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων, με τη μορφή της «επιδότησης παγίων δαπανών» στο πλαίσιο της στήριξης για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Άρθρα - myDATA: Τουριστικό πακέτο από Ελληνική Επιχείρηση προς Ελληνική Επιχείρηση ή Έλληνα ιδιώτη με κόστος αποκλειστικά στην Ελλάδα
Άρθρα - Φορολογία αποζημίωσης που καταβάλλεται σε οικειοθελώς αποχωρήσαντα υπάλληλο που έχει συμπληρώσει 15ετη υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη - ΣΟΛ Α.Ε.
Άρθρα - Τέλη χαρτοσήμου στη χορήγηση και εξόφληση δανείων
Άρθρα - Παρέχεται δυνατότητα παύσης αναγνώρισης αναβαλλόμενης φορολογίας στο λογιστικό πλαίσιο των Ε.Λ.Π, όταν είχε αρχικά επιλεγεί από την οντότητα σε προαιρετική βάση - ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών δεν επιβάλλεται από το νόμο προτεραιότητα συμψηφισμού των ζημιών με το τακτικό αποθεματικό, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων - ΣΟΛ Α.Ε.
Άρθρα - Φορολογικός έλεγχος μετά από καταγγελία
Άρθρα - Το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (άρθρο 25 νόμου 1882/1990)
Άρθρα - Αναβαλλόμενος φόρος σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Άρθρα - Κατά τη διανομή κερδών Ανώνυμης Εταιρείας κάθε μέτοχος συμμετέχει στα κέρδη της, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 160 του Ν. 4548/2018, κατά την αναλογία του στο μετοχικό κεφάλαιο - ΣΟΛ Α.Ε.
Άρθρα - Απαλλαγή από τον ΦΠΑ της δωρεάν παράδοσης αγαθών (τρόφιμα, φάρμακα, ρούχα ή άλλα αγαθά, πλην εκείνων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης) και παροχής υπηρεσιών σε πυρόπληκτους περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές
Άρθρα - Χορηγούμενες εκπτώσεις επί του τιμολογίου ή λόγω κύκλου εργασιών - Έως 31.08.2021 η γνωστοποίηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχειρήσεων που κλείνουν χρήση 31.12.2021
Άρθρα - Η Εορτή της 15ης Αυγούστου
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©