VIEW ONLINE arrow1
20 - 10 - 2021
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Κουραστικός είναι κάποιος που μιλάει, όταν τον θες ν ακούει.
Ambrose Bierce
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Δακτύλιος: Εξαιρούνται ηλεκτρικά, υβριδικά, τα από κατασκευής φυσικού αερίου και υγραερίου και Euro 6 που εκπέμπουν ρύπους κάτω από 120 gr CO2
• Υπ. Οικ.: «Ενεργοποιούμε χρηματοδοτικά εργαλεία και δράσεις για να ενισχύσουμε τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία»
• Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στις εταιρείες ΚΤΕΛ - Προϋποθέσεις για αύξηση εάν τα ίδια κεφάλαια είναι αρνητικά
• Δωρεάν εισιτήρια σε χιλιάδες νέους για να ταξιδέψουν στην Ευρώπη
Άλλες ειδήσεις
• Σε 935.301 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων αναζητούντων εργασία για τον μήνα Σεπτέμβριο 2021
• Π.Δ.Σ.Ο. Ιονίων Νήσων: myDATA - Μύθοι (...της ΑΑΔΕ) και πραγματικότητα
• ΔΕΕ - Απόρριψη προσφυγών της αεροπορικής εταιρίας Polskie Linie Lotnicze «LOT» κατά των αποφάσεων της Επιτροπής με τις οποίες εγκρίνονται οι συγκεντρώσεις που αφορούν την απόκτηση από την easyJet και από την Lufthansa, αντιστοίχως, ορισμένων στοιχείων του ενεργητικού του ομίλου Air Berlin
• ΕΛΕΠΑ: Κάλεσμα στις κινητοποιήσεις της 4ης Νοεμβρίου
• Σε διαβούλευση η νέα Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας
• Το Κοινοβούλιο ζητά να προστατευθούν οι εργαζόμενοι στον πολιτισμό
• Κοινός φορτιστής: Οφέλη για καταναλωτές και περιβάλλον
• Διακήρυξη της Αγωνιστικής Συσπείρωσης Φοροτεχνικών Ελ. Επαγγελματιών για τις επικείμενες αρχαιρεσίες των συλλόγων και της ομοσπονδίας
• Στις 898,96 μονάδες ο Γενικός Δείκτης με άνοδο 0,86%
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΔΕΔ Α 1993/2021
Μη υπάρχοντος ποσού φόρου προς καταβολή δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 58Α του ν. 4174/2013 αλλά το άρθρο 54 - ΔΕΔ Α 1993/2021
Ατομική Γνωμοδότηση ΝΣΚ 135/2021
Εάν για τον υπολογισμό του δικαιώματος της κανονικής άδειας των απασχολούμενων, δυνάμει της προσωρινής διαταγής του Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών, που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, η απασχόλησή τους θεωρείται συνεχής στον ίδιο εργοδότη [Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)] ή εάν παρόλο που η απασχόληση των εν λόγω προσώπων διέπεται από τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, το δικαίωμά τους θα υπολογισθεί με βάση το χρόνο απασχόλησής τους, όπως θα ίσχυε σε περίπτωση σύναψης νέας σύμβασης εργασίας - Ατομική Γνωμοδότηση ΝΣΚ 135/2021

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΔΕΔ Α 2453/2020
Διακίνηση ιματισμού ξενοδοχείου δεν επιβάλλει την έκδοση δελτίου αποστολής - ΔΕΔ Α 2453/2020
Γνωμοδότηση ΝΣΚ 152/2021
Δυνατότητα επαναδιορισμού, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 27 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», δικηγόρου που έχει απωλέσει αυτοδίκαια τη δικηγορική ιδιότητα και έχει διαγραφεί από το μητρώο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, εφόσον δεν έχει τηρήσει την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» - Γνωμοδότηση ΝΣΚ 152/2021
Γνωμοδότηση ΝΣΚ 111/2021
Παραγραφή απαιτήσεων κατά του Ελληνικού Δημοσίου που βεβαιώθηκαν με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Διακοπή ή μη της παραγραφής με την υποβολή αίτησης για την πληρωμή της απαίτησης - Γνωμοδότηση ΝΣΚ 111/2021
Ισοτιμίες ΦΠΑ
   
10 oς 2021
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,1729
0,8600
7,4361
10,1758
25,3800
355,2800
4,6325
1,9558
4,9505
7,4935
Περισσότερα
Webinars κόμβου
21
October
 
Ο Φ.Π.Α στο πλαίσιο της πλατφόρμας «myDATA»
04
November
 
Επίκαιρο εργατικό σεμινάριο
11
November
 
Φορολογία Κατοίκων Εξωτερικού
18
November
 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΙΔΟΔΗΜΑΤΟΣ – Σ.Α.Δ.Φ
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Στο ψηφιακό μικροσκόπιο «e-send» οι αποδείξεις λιανικής πώλησης
Άρθρα - Απεικόνιση των επιδοτήσεων παγίων δαπανών και του κεφαλαίου κίνησης από τις Περιφέρειες στη δήλωση ΦΠΑ
Άρθρα - Απαλλαγή Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που αποστέλλονται ή μεταφέρονται άμεσα σε άλλο κράτος - μέλος (καθεστώς 42 00)
Αρθρα - Κλίμακες Φορολογίας Δωρεών - Κληρονομιών Γονικών παροχών από 1979 - Σήμερα
Άρθρα - ΔΕΕ- Εκπτώσεις φόρου προστιθέμενης αξίας
Άρθρα - ΔΛΠ 19/«Παροχές σε εργαζόμενους» - Τι αλλαγές φέρνει η νέα απόφαση του «IASB» στις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων το 2021
Άρθρα - Μία ακόμα απόφαση για το χαρτόσημο - Θα ληφθεί υπόψιν από τις ελεγκτικές αρχές;
Άρθρα - Λογιστικός χειρισμός κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων, με τη μορφή της «επιδότησης παγίων δαπανών» στο πλαίσιο της στήριξης για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Άρθρα - myDATA: Τουριστικό πακέτο από Ελληνική Επιχείρηση προς Ελληνική Επιχείρηση ή Έλληνα ιδιώτη με κόστος αποκλειστικά στην Ελλάδα
Άρθρα - Φορολογία αποζημίωσης που καταβάλλεται σε οικειοθελώς αποχωρήσαντα υπάλληλο που έχει συμπληρώσει 15ετη υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη - ΣΟΛ Α.Ε.
Άρθρα - Τέλη χαρτοσήμου στη χορήγηση και εξόφληση δανείων
Άρθρα - Παρέχεται δυνατότητα παύσης αναγνώρισης αναβαλλόμενης φορολογίας στο λογιστικό πλαίσιο των Ε.Λ.Π, όταν είχε αρχικά επιλεγεί από την οντότητα σε προαιρετική βάση - ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών δεν επιβάλλεται από το νόμο προτεραιότητα συμψηφισμού των ζημιών με το τακτικό αποθεματικό, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων - ΣΟΛ Α.Ε.
Άρθρα - Φορολογικός έλεγχος μετά από καταγγελία
Άρθρα - Το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (άρθρο 25 νόμου 1882/1990)
Άρθρα - Αναβαλλόμενος φόρος σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Άρθρα - Κατά τη διανομή κερδών Ανώνυμης Εταιρείας κάθε μέτοχος συμμετέχει στα κέρδη της, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 160 του Ν. 4548/2018, κατά την αναλογία του στο μετοχικό κεφάλαιο - ΣΟΛ Α.Ε.
Άρθρα - Απαλλαγή από τον ΦΠΑ της δωρεάν παράδοσης αγαθών (τρόφιμα, φάρμακα, ρούχα ή άλλα αγαθά, πλην εκείνων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης) και παροχής υπηρεσιών σε πυρόπληκτους περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές
Άρθρα - Χορηγούμενες εκπτώσεις επί του τιμολογίου ή λόγω κύκλου εργασιών - Έως 31.08.2021 η γνωστοποίηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχειρήσεων που κλείνουν χρήση 31.12.2021
Άρθρα - Η Εορτή της 15ης Αυγούστου
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©