VIEW ONLINE arrow1
17 - 10 - 2021
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Αν οι αστυνομικοί δεν ήταν χαζοί, δεν θα ήταν αστυνομικοί.
Σαρλ Ντε Γκωλ
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Οι πληρωμές από υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ για την εβδομάδα 18-22 Οκτωβρίου
• Υποχρεώσεις και κυρώσεις εργοδοτών σχετικά με τον υποχρεωτικό έλεγχο (PCR, rapid test) στον ιδιωτικό τομέα
• Η απόφαση για τα υποχρεωτικά test covid-19 στον ιδιωτικό τομέα
• Η ΕΕ επανεξετάζει την απαλλαγή του ΦΠΑ στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
• Ρυθμίζονται οι κανόνες λειτουργίας των επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες έκδοσης διατακτικών σίτισης
• Υπόχρεοι σε έναρξη και χρήση ΦΗΜ όλοι οι κάτοχοι άδειας δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο
• Νομοσχέδιο με σαρωτικές αλλαγές σε πλανόδιο, υπαίθριο εμπόριο, λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις, αγορές χειροτεχνών, κ.λπ.
Άλλες ειδήσεις
• Το θετικό χρηματιστηριακό κλίμα στις ξένες αγορές επηρέασε και το ελληνικό χρηματιστήριο
• Το νέο πρότυπο της IAASB για τους ελέγχους των οικονομικών καταστάσεων μικρών επιχειρήσεων - Υποβολή σχολίων έως 31-01-2022
• Ιδιαίτερα κρίσιμο το τέταρτο τρίμηνο για τα δημόσια έσοδα. Αναμένεται αύξηση εισπράξεων 3-5% στο ΦΠΑ
• Έλλειμμα 6 δις περίπου στο εννέαμηνο σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού
• ΣΕΕΛΦΟ Ν. Καρδίτσας: «Προσοχή στους τηλεφωνικούς απατεώνες που λένε ότι είναι λογιστές»
• Παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας του ΚΠΑ2 Δάφνης έως και την Τρίτη 19.10 λόγω μεταστέγασης
• Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τιμολόγηση των PCR και rapid tests στην ελληνική αγορά
• Καταβολή κρατικής ενίσχυσης στο μέτρο απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης, για το έτος 2021, ύψους 12 εκατ. ευρώ
• Εγκρίθηκαν από το Ε.Σ οι τροποποιήσεις της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα
• Συμπεράσματα του Ε.Συμβουλίου σχετικά με τον αναθεωρημένο ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας
• Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο - Ανάληψη δράσης μετά το σκάνδαλο Pandora papers και Ευρωπαϊκό «δίχτυ ασφαλείας» για καλλιτέχνες και εργαζόμενους στον πολιτισμό
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Α.1228/2021
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ.1133/06-10-2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β' 2149) - Α.1228/2021
Νέος ΚΑΔ 52.21.24.06 - Υπηρεσίες στάθμευσης αυτοκινήτων σε χώρους αεροδρομίων
ΣτΕ 700/2021
Μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης - Δικαίωμα επιστροφής ΦΠΑ επιχείρησης που είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος (διατάξεις ν. 1642/1986) - ΣτΕ 700/2021
ΣτΕ 2596/2020
Διανομή αποθεματικού προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων που φορολογήθηκε με τις διατάξεις του ν. 3296/2004 - ΣτΕ 2596/2020
Δ1α/Γ.Π.οικ.64232/15.10.2021
Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας. - Δ1α/Γ.Π.οικ.64232/15.10.2021
Υποχρεωτικά test διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό στον ιδιωτικό τομέα

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Δ1α/Γ.Π.οικ. 64014/14.10.2021
Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 - Δ1α/Γ.Π.οικ. 64014/14.10.2021
13985/14.10.2021
Κήρυξη κατάστασης ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας περιοχών της επικράτειας την 15η Οκτωβρίου 2021 - 13985/14.10.2021
2610/283904/13-10-2021
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1496/149067/7-6-2021 υπουργικής απόφασης «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023» (Β΄2735) - 2610/283904/13-10-2021
45298/15-10-2021
Αναστολή λειτουργίας δικαστηρίων και εισαγγελιών της Περιφέρειας Αττικής για την 15η.10.2021 - 45298/15-10-2021
Υποθέσεις C-45/20 και C-46/20
Φόρος προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ) – Οδηγία 2006/112/ΕΚ – Άρθρα 167, 168, στοιχείο αʹ, 250 και 252 – Έκπτωση του φόρου εισροών – Ακίνητο – Χώρος γραφείου – Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση – Απόφαση περί ένταξης η οποία γεννά δικαίωμα έκπτωσης – Γνωστοποίηση της απόφασης περί ένταξης – Αποκλειστική προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προς έκπτωση – Τεκμήριο περί ένταξης αγαθού στην προσωπική περιουσία του υποκειμένου στον φόρο σε περίπτωση μη γνωστοποίησης της απόφασης περί ένταξης – Αρχή της ουδετερότητας – Αρχή της ασφάλειας δικαίου – Αρχές της ισοδυναμίας και της αναλογικότητας - Υποθέσεις C-45/20 και C-46/20
Έκπτωση του φόρου εισροών – Ακίνητο – Χώρος γραφείου – Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση – Απόφαση περί ένταξης η οποία γεννά δικαίωμα έκπτωσης – Γνωστοποίηση της απόφασης περί ένταξης – Αποκλειστική προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προς έκπτωση – Τεκμήριο περί ένταξης αγαθού στην προσωπική περιουσία του υποκειμένου στον φόρο σε περίπτωση μη γνωστοποίησης της απόφασης περί ένταξης – Αρχή της ουδετερότητας – Αρχή της ασφάλειας δικαίου – Αρχές της ισοδυναμίας και της αναλογικότητας
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©