VIEW ONLINE arrow1
14 - 10 - 2021
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Αυτό που κάνει ανυπόφορη τη ματαιοδοξία των άλλων είναι ότι πληγώνει τη δική μας.
Λα Ροσφουκώ
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Η νέα ΣΣΕ των αισθητικών που εργάζονται στις επιχειρήσεις καλλυντικών
• Υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων - ΤτΕ: Έως 30 Νοεμβρίου η καταληκτική ημερομηνία υποβολής
• ΑΑΔΕ - Τα στατιστικά στοιχεία δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2020
• Υποχρεώσεις από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και τις Ελεγκτικές Εταιρείες που συνδέονται με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ)
• Αναστολή προθεσμιών αξιογράφων για επιχειρήσεις της Εύβοιας
• Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού αντί ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου έως 31.12.2021
• Νέο πρόγραμμα φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής ισχύος σε κατοικίες συνδεδεμένες με αντίστοιχη παροχή οικιακής χρήσης
• Νέος νόμος 4842/2021 - Δημοσιεύθηκε ο νόμος με τις ρυθμίσεις για τα προγράμματα Γέφυρα 1 και Γέφυρα 2 και την παράταση στην επανένταξη των πληγέντων στις ρυθμίσεις 100 και 120 δόσεων
Άλλες ειδήσεις
• Νέα παράταση υποβολής αιτήσεων για την Δράση στήριξης των νεοφυών επιχειρήσεων του «Elevate Greece»
• Σχολές οδηγών - Όλη η διαδικασία γνωστοποίησης για τη λειτουργία τους
• Προς υλοποίηση τα πρώτα 49 έργα έρευνας και καινοτομίας που χρηματοδοτεί το Ταμείο Ανάκαμψης
• Kαι ψηφιακά oι νέες Ακαδημαϊκές Ταυτότητες για τους φοιτητές
• Τροπολογία για τη διευκόλυνση της αντικατάστασης των πληρωμάτων που βρίσκονται στην αλλοδαπή, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊου
• Π. Τσακλόγλου: Οι ανάγκες της νέας γενιάς στο επίκεντρο της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης
• Στις 884,11 μονάδες ο Γενικός Δείκτης με υποχώρηση 0,73%
• Δυνατότητα οδήγησης για νέους άνω των 17 ετών με συνοδό με το νέο νομοσχέδιο - Τα τέλη κυκλοφορίας για τα ιστορικά οχήματα - Τι αναφέρει για την αντικατάσταση των TAXI λόγω παλαιότητας
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Γ.Π. Δ12/77252/11.10.2021
Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα που υπέστησαν τραυματισμό κατά τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021. - Γ.Π. Δ12/77252/11.10.2021
Δ30/A3/276110/08-10-2021
Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας σχολών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, υποκαταστημάτων αυτών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) - Δ30/A3/276110/08-10-2021

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
74901/13-10-2021
Εορτασμός της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 - 74901/13-10-2021
ΔΣΤΕΠ Γ 1089323 ΕΞ 2021
Κοινοποίηση και οδηγίες εφαρμογής: α) Του νέου Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1672 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται στην ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005 β) Του Εκτελεστικού Κανονισμού της Ε. Επιτροπής υπ' αρ. 2021/776 της 11ης Μαΐου 2021 για τον καθορισμό υποδειγμάτων για ορισμένα έντυπα καθώς και τεχνικών κανόνων για αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1672 σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση γ) Της Απόφασης Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με αρ. πρωτ. Α. 1138/ 14-6-2021 (ΦΕΚ: 2963 Β'/6-7-2021) - ΔΣΤΕΠ Γ 1089323 ΕΞ 2021
Δ.15/Δ'/78815/13-10-2021
Οριοθέτηση πληγείσας από φυσική καταστροφή περιοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Δ.15/Δ'/78815/13-10-2021
Διευκολύνσεις καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στο Δήμο Δωρίδος της Φωκίδας
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.18135/Α325/13.10.2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./ 16446/Α325/06.10.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 2021, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης» (Β’ 4646) - Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.18135/Α325/13.10.2021
Δ.15/Δ'/78900/13-10-2021
Συμπληρωματική οριοθέτηση πληγείσας από φυσική καταστροφή περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Δ.15/Δ'/78900/13-10-2021
Διευκολύνσεις καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για περιοχές στον Έβρο - Συμπληρωματική οριοθέτηση πληγείσας από φυσική καταστροφή περιοχής
15
Oct
 
Υποχρεώσεις αύριο
Υποβολή αίτησης στη διαδικτυακή πύλη «arogi.gov.gr», για τη χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας από 1.5.2021 και έως την 2.9.2021
Υποβολή αίτησης στη διαδικτυακή πύλη «arogi.gov.gr», για τη χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας από 1.5.2021 και έως 2.9.2021
Υποβολή αίτησης στη διαδικτυακή πύλη «arogi.gov.gr», για τη χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή για αποζημίωση οικοσκευής σε φυσικά πρόσωπα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας από 1.5.2021 και έως 2.9.2021
Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη εντύπου 11.1 «Απολογιστικό Έντυπο Γνωστοποίησης Στοιχείων Λήψης Άδειας Ειδικού Σκοπού και Συσχετιζόμενης Κανονικής Άδειας του άρθρου 4 παρ. 3στ της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55/ 11.03.2020)» και ορθών επαναλήψεων, για τη χρήση άδειας ειδικού σκοπού από τους εργαζομένους κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2021
Υποβολή αίτησης στη διαδικτυακή πύλη «arogi.gov.gr», για τη χορήγηση απαλλαγής από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. α) ετών 2022 και 2023 για τα ακίνητα που βρίσκονται στα διοικητικά όρια των Δήμων Μαντουδίου- Λίμνης - Αγίας Άννας και Ιστιαίας - Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και β) ετών 2021, 2022 και 2023 για τα ακίνητα των λοιπών περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από 1.5.2021 έως και 2.9.2021
Υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας, για παροχή αντιστάθμισης προσωρινής αναστολής ή μείωσης της παραγωγής και των πωλήσεων μεταξύ 1.2.2020 και 31.12.2020
Υποβολή έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου μηνός Σεπτεμβρίου
Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών μηνός Σεπτεμβρίου
περισσότερα
16
Oct
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Δεν υπάρχουν φορολογικές Υποχρεώσεις για σήμερα
περισσότερα
img

Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (2 τόμοι)

Περισσότερα...

img

Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων

Περισσότερα...

img

Πτωχευτικό Δίκαιο - Ο νέος ν. 4738/2020 για την αφερεγγυότητα, όπως ισχύει μετά το ν. 4818/2021

Περισσότερα...

 
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©